Ergitme ve Rafinasyonda Cüruf Kontrolü

Cüruf kontrolü ergitme ve Rafinasyon esnasında oluşan çeşitli metalik oksitleri toplamasının yanı sıra banyo şartlarının kontrolünde de önemli bir ölçüdür.

Bu kontrol cüruf kompozisyonunu veya akışkanlığını ayarlayarak yapılabilir. Örneğin cürufun FeO miktarı arttırılarak, gerçek reaksiyonun oluşumu, cüruf akışkanlığına bağlı olduğu halde cüruf daha fazla oksitleyici yapabilir.

Şüphesiz cüruf yoğunluğu dolaylı olarak cüruf kompozisyonuna bağlıdır. Fakat cürufun oksitlenme gücü bağımsız olarak bir miktar değiştirilebilir.

Bazik cüruf ayarlanarak bir miktar fosfor ve kükürt giderilmesine yardımcı olur. Ayarlama rafinasyon sonunda istenen oksidasyon seviyesine ulaşmak için de yapılır.

Oksitlenme seviyesi, hem banyo içindeki karbon miktarı hem de cürufun bazik asidik oranı tarafından etkilenir.

Cürufa kireç ilavesi demir oksitin banyoya transferini müddet için durdurur, ancak aksi takdirde diğer yönde ani değişiklikle madendeki oksidasyon oranı artar.

Cüruf akışkanlığının sıcaklık veya kompozisyon değişikliği ile değişmesi metal ile cüruf ara yüzeyindeki reaksiyon hızını etkileyerek, oksidasyon hızını etkiler.

Kompozisyona bağlı böyle bir değişiklik bazik-asidik oranı değiştirilerek veya fluorspar ilave edilerek sağlanır.

About Author

Translate »