Düşük Sıcaklıktaki Döküm Hataları Nelerdir?

Sıcaklığın uygun olmadığı hallerde ve aşağıda belirtilen düşük sıcaklıktaki döküm hataları ile karşılaşılabileceği unutulmamalıdır.

Çok Düşük Sıcaklıkta Döküm Hataları

Katmer

Katmer, akış yönleri birbirinden farklı metallerin, kalıp boşluğunu doldurması sırasında karşılaşıp yetersiz bir şekilde kaynaşıp bir ara yüzey oluşturmasından meydana gelen bir döküm “sakat”ıdır. Döküm parçasında bir kırık oluşumu şeklinde ya da gergin, yuvarlak köşeli damarlı yüzey şeklinde oluşabilir.

Katmer aşağıdaki gibi çeşitlişekillerde meydana gelebilir.

 • Erimeyen destekleyici(iç çiller üzerinde soğuk katmer)
 • Soğuk katmer
 • Yüzey katmerler (kaba yüzey, lifler, metal akış izleri)
 • Boşluk

  İnklüzyonlar, metale karışan yabancı maddelerdir. Eğer bu inklüzyonlar yüzeyde ise, temizleme sırasında
  yerinde ufak delikler bırakarak giderilebilir. Bu durumda bunlara inklüzyon boşlukları denir. İnklüzyonu tanımlamak çok kolay değildir. Çünkü hata yapmamayı gerektirir. Bu nedenle, problem çözmede ilâve tanımlama
  çalışması da gerekmektedir.

  İnklüzyon istenmeyen bir nesneyi ya da yabancı bir malzemeyi tanımladığı için, hatanın gerçek nedenini bulmak iyi bir gözlem gerektirmektedir. Örneğin, inklüzyon herhangi bir yabancı maddenin dikkatsizlik sonucu, kalıba havşa ya da açık besleyicilerden girmesi olarak tanımlanabilir.

  Sadece dikkatsiz kalıplamayı incelemek yeterli olmaz. Dikkatsizlik; donanım, dizayn, yerleştirme veya bakım hatalarından ötürü meydana gelmiş olabilir.Üretimde oluşabilecek nedenler sonsuz sayıda olabileceği için genel olarak teşhis koymak oldukça zordur.

  Dart, erozyon veya kum yalamasının parça üzerinde herhangi bir yerde kum veya curuf boşlukları yaratacağı
  açıktır. Bu hataların yolluk sisteminde bulunması parçada mutlak bir hataya neden olacağını söyleyebilmek mümkün değildir. Parça kontrol edilip red edilmeden önce yolluk sistemi ayrıldığı için problemin kaynağı belirsiz kalır.

  Modeli de içeren yaygın inklüzyon incelemesi yolluklu olarak temizlenmiş parçada yapılmalıdır. Yolluk
  sisteminin herhangi bir yerinde oluşan dart, erozyon ya da kum yalaması hataları parçadaki sakatın yerinden uzakta olmasına hata nedeni olabilecektir.

  Yüzeyi bozan hatalar inklüzyon nedeni olabileceği için

 • Genleşme Hataları,
 • Erozyon Dartı,
 • Kopma ve Sürüklemeler,
 • Düşmeler,
 • Kum Yapışmaları,
 • Ezilme-Derece İtmesi,
 • Kelepçelemede Hatalar.
 • gözden geçirilmelidir.

  Kalıp dartları nelerdir için

  Gaz ihtiva eden cüruf yapışmaları

  Siyah noktalar

  Ters çillenme(dökme demir dökümler)

  Ters çil ayrışması gri, sfero ve temper döküm parçalarda parça kesiti merkezinde beyaz ya da çilli
  demirin oluşumudur. Bu durum genellikle ince kesitli döküm parçalarda oluşur. Ters çil ayrışması problemi ile genellikle nadir olarak karşılaşılır.

  About Author

  Translate »