Dökümhane Yatırım Fizibilite Danışmanlığı Nedir?

Dökümhane Yatırım Fizibilite Danışmanlığı

İşletmelerin gelecekle ilgili kısa, orta ve uzun vadede stratejik, işlevsel, yönetimsel ve finansal gibi birtakım hedefleri vardır. Aslında tüm işletmelerin en temel amacı yürütülen iş dolayısı ile karlılık elde etmektir. Karlılık sonucu elde bir takım kaynaklar oluşur. Ancak bu kaynaklar doğru alanlarda kullanılmaz ise yok olup gider. Dökümhanelerin de finansal olarak temel hedefi önceden saptanan karlılık ve ciro hedeflerine ulaştıktan sonra büyümek olabilir. Büyümeyi gerçekleştirmek için ya eldeki mevcut potansiyeli değerlendirerek büyümek ya da yeni potansiyeller yaratmak gerekebilir. Bu nedenle dökümhaneler için de eğer daha fazla karlılık, daha fazla istihdam ve daha fazla büyüme isteniyorsa “Dökümhane Yatırım Fizibilite Danışmanlığı” kaçınılmazdır.

Eğer mevcut bir dökümhane için yeni bir yatırım yapılması planlanıyor ise öncelikle “tesis modernizasyonu” gerekebilir.

Yeni bir dökümhane kurulması planlanıyor ise finansal ve mali analizler sonucu kapasite belirlenmelidir.

Her iki durum içinde farklı disiplinler arası araştırmalar yapmak ve bunun sonucunu da raporlamak gerekir.Çünkü eksik verilere dayanarak hazırlanan fizibilite raporları ile riskleri saptamak ve yatırımın karlı olup olmadığını belirlemek mümkün olmaz.

Dökümhane Yatırım Fizibilite Danışmanlığı Nasıl Yapılır?

İyi bir Dökümhane Yatırım Fizibilitesi hazırlamak için temel olarak bazı analizler yapılmalıdır.

Ekonomik Analiz:
Dökümhane yatırımının ne kadar karlı ve verimli olup olmayacağını belirlemek için yapılır.

Teknik Analiz:
Dökümhanede üretilen& üretilecek ürünlerin teknolojileri, kullanılacak ekipmanlar, mevcut sistemin yeterlilikleri vb ne bakılmalıdır. Yeni dökümhane kurulumu öngörülüyor ise dökümhane tasarım ve yerleşimi, vb. için de teknik analiz yapmak gereklidir.

Finansal Analiz:
Dökümhanenin potansiyelini arttırmak ya da yeni bir tesis kurulumu için yatırımın maliyeti belirlenmelidir. Bu vb. amaçlarla finansal analiz yapılır.

Yasal Analiz:
Dökümhanenin kurulumu aşamasında varsa yasal sorun veya yükümlülükler, Yasal Analiz ile ortaya çıkarılır.

Örgütsel Analiz:
Dökümhanenin yeni kurulması veya mevcut tesisin modernizasyonu ile birlikte, yeni teknolojiler ve yeni ekipmanlar devreye girer. Bunun için Örgütsel Analiz gerekir ki organizasyon şemasının yeniden düzenlenmesi ya da yeni bir ekip kurulması gerekir. Böylelikle dökümhane süreçlerinde operasyonel verimlilikte arttırılabilir.

Dökümhaneler için bu analizlerin ışığında yatırım teşviklerinin ön hazırlığı yapılır. Fizibilite oluşturulur ve raporlama yapılır.

Dökümhaneler için doğru ve güvenilir bir Yatırım Fizibilitesi son derece önemlidir.

Dökümhane Yatırım Fizibilite Danışmanlığı için bize ulaşabilirsiniz.
About Author

Translate »