Dökümde Modifikasyon Nedir?

Dökümde modifikasyon (ıslah etme) :
Alüminyum alaşımlarının mikro yapısında silisyum sert, iğnesel bir faz gibi gözükür. Bu iğneler az miktarda sodyum ilavesi ile birinci küresel şekle dönüşürler. Bilhassa %8-13 silisli alaşımlarda mekanik özellikleri önemli bir şekilde arttırırlar.

Dökümde Modifikasyon, bir metalik sodyum ilavesi ile veya sodyum tuzlarının dikkatle hazırlanan bir formül altında birleştirilmesi Modifiye örtüsü altında yapılır. Bu metot hidrojenin rutubet ile kirlenmemiş olduğu hallerde kullanılmalıdır. Depolama sırasında tuzlardaki sodyumun (metalik sodyum dışında) rutubet almasından kaçınmak gerektir. Özellikle kaplar açık bırakılmamalıdır. Şüphesiz iyi korunmamış halde dahi olsa muhafazasız bir şekilde saklanan metalik sodyumdan daha az tehlikelidir.

Kapsül haline getirilmiş metalik sodyum, alüminyum kap içinde saklanır. Piyasada Al-Si alaşımlarının modifikasyonu için, sodyum ilaveli ve iyi korunmuş ürünler üretilmektedir. Depolanması ve taşınması güvenli olarak yapılabilen, rutubetten etkilenmeyen veya metale istenmeyen gazları vermeyecek şekilde ürünler de üretilmektedir.

Sodyum tretmanının etkisi zamanla zayıflamaktadır. Yüksek sıcaklıklar ve ergiyiğin çalkalanması (özellikle gaz giderme sırasında) bu etkiyi hızlandırır. Özellikleri muhafaza etmek için Tretman işlemini tekrarlamak gerekir.
750°C nin altında ve on dakikalık bekleme süresince çalkalama olmaz ise eskiye dönüş yavaşlayacak ve çok az bir fark meydana gelecektir.

Dökümde modifikasyon un kontrolü için dökümhane şartları içerisinde aşağıdaki gibi basit bir deney yapılır:
1)Metalden 15 mm. çapında ve 100 mm. boyunda küçük bir kokil kalıba dökülür.
2)Çubuğun bir ucu mengeneye bağlanır, diğer ucu doksan derece kıvrılana kadar çekiç ile vurulur.

Modifiye olmayan çubuk kırılır.
İyi modifiye olan ise tamamen eğrilir.

Bu çok kolay deney sonucu, operatör veya teknisyen ne zaman daha fazla modifikasyon yapmak gerektiğinde kolayca karar verebilirler.

About Author

Leave A Reply

Translate »