Döküm Zamanı Nasıl Hesaplanır?

Döküm zamanı üretimdeki birçok faktöre bağlıdır.Bu faktörler;

 • kullanılan kalıbın kumu
 • kalıplama şartları
 • döküm sıcaklığı,
 • maça biçim ve sayısı,
 • kalınlık,
 • döküm tekniği,
 • kalıbın biçim ve ölçüsü
 • gibidir. Ayrıca döküm sisteminin de bir çok şartına bağlıdır.

  Bütün bu şartlar iyi durumda ise, ideal döküm zamanı 50 saniye (elli saniye) veya 60 saniye (altmış saniye)dakikadır.

  Döküm Zamanı:

  Uygun döküm zamanı tespit edildikten sonra döküm ağırlığı bilinebilir,

  ergimiş metal akış hızı tayin edilebilir ve sonra yolluk sisteminin her bölümünün ölçüleri belirlenebilir.

  Son durum henüz tespit edilememesine rağmen uygun zamanı hesaplanabilir.

  H. W. DIETERT’ in hesaplama formülü

  450 kg. yaş kuma dökülen dökme demir döküm parçaları için:

  T=S√W T=Döküm zamanı (saniye)
  S=Kalınlığa bağlı olarak seçilen katsayı
  W=Döküm banyosu ağırlığı(kilogram)

  S=1,64 (Kalınlık 2,8- 3,6 mm. arasında ise)
  S=1,84 (Kalınlık 4,0- 8,0 mm. arasında ise)
  S=2,24 (Kalınlık 8,2-15,6 mm. arasında ise) olarak alınacaktır.

  Şüphesiz S katsayısı sistemin şartlarına göre de ayarlanabilir.

  Bu formülde kalıplama şartları görülmemektedir.

  Bu formül küçük, ince FeC_20 döküm parçalar için uygulandığında iyi sonuçlar alınmaktadır.

  Kurutulmuş kalıplara çelik döküm yapılırken S değerleri aşağıdaki gibi alınmalıdır:

  Kompleks şekilli ince dökümler için S=0,5
  Basit şekilli dökümler için S=0,75
  Büyük dökümler 1~10 ton için S=0,8 ~ 1,2

  About Author

  Translate »