Döküm Haznesinin Dizaynı Nasıl Olmalıdır?

Konuk Yazarımız

DÖKÜM HAZNESİNİN DİZAYNINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Genel olarak, alttan girişte ergimiş metalin akışı sırasında girdap meydana gelir. Su akışı esnasında;
H / d = 3~4

H = Yolluk içerisindeki akışkanın (metalin) yüksekliği
d = Delik çapı

girdap meydana gelmeye başlar.
Şüphesiz dökme demirin özgül ağırlığı sudan çok farklıdır. Fakat emniyetli bir durum sağlamak için, döküm haznesinin tasarımı için üst yüzey alanının;

yolluk giris capi

(4~100)değerlerinde tutulması ve banyo yüksekliğinin her zaman 4 d ‘den daha yüksek tutulması gereklidir.
(d=döküm haznesindeki yolluk giriş çapı)

Döküm sırasında, döküm ağzının devamlı olarak ergimiş metal ile dolu bulundurulması gereklidir.

Döküm Haznesinin Dizaynı İçin Anahtar Noktalar:

1-Döküm haznesinin biçiminin dikdörtgen veya oval olması, dairesel olmasından daha iyidir.

2-Yolluk giriş ağzı merkezden yana doğru kaçık olmalıdır. Bu kaçıklık hazne duvarına çok yakın olmamalı en az bir d çapı kadar mesafe olmalıdır.

3-Döküm haznesinin tasarımında, hazne derinliği de önemlidir. Döküm haznesinin derinliği çok sığ olmamalıdır.

4-Alt tarafı çok konik olmayan huni şeklinde olmalıdır.

5-En iyi durum, bent şeklinde bir kesici plakanın kullanılmasıdır. Döküm haznesinin tasarımı yapılırken stoper sistemi de önemlidir. Stoper sistemi uygulanacak ise; biçim ve ölçüleri girdap yapmayacak şekilde seçilmelidir.

6-Süzgeç kullanmak, pisliklerin yolluk içerisinde girişlerini önlemek bakımından diğer sistemlere nazaran en iyi durumdur. Ancak, banyo içerisindeki statik bir akışı temin etmek bakımından diğerlerine göre daha mahzurludur

7-Ergimiş metal haznesinden yolluğa giriş yuvarlak olmalıdır. Bu akış sırasındaki sürtünmeyi azaltır. Aynı zamanda hava yutulmasını önler ve metalin yolluğa girişi esnasında kalıptan parça kopmasını önler. Genel olarak 1/20 kavisi yeterli olmaktadır.

8-Kalıp ayrı bir yolluk sistemi ile teçhiz edildi ise metal haznesindeki ergimiş metal yüksekliği yolluk yüksekliğine eşit olmalıdır.About Author

Translate »