Döküm Hatalarının Sebepleri Nelerdir?

Döküm hatalarının sebepleri genel olarak farklı sebeplerden kaynaklanmakta ve değişik sıklıkta meydana gelmektedir. Sizin için oluşturulan bu tabloda hataların sebepleri ve dökümde hangi oranlarda bu hataların görüldüğü yer almaktadır.

Ayrıca kalıp kumu terkibi, kalıp kumunun ve kalıbın kalitesinin nelere bağlı olduğu da listelenmektedir.

dokum hatalarini olusturan sebepler

Döküm Hatalarını Oluşturan Sebepler;

  %10-20 Kum hazırlamada, Dozajlamada oluşan değişkenlikler, eksiklikler ve değişken kum hazırlama şartları
  %20-25 Kalıp kumu içine giren malzeme kalitesinin değişkenliği
  %40-60 Değişken eski kum terkibi

Kalıp Kumu Terkibi

  Su miktarı
  Bentonit miktarı
  Su ile bağlanabilir kum terkibi

Kalıp kumu kalitesi özellikleri

  Terkip
  Kum hazırlama tekniği
  Arıza sıklığı

Kalıp kalitesi

  Yoğunluk
  Mukavemet
  Gaz geçirgenliği
  Yüksek sıcaklık özellikleri

About Author

Translate »