Döküm Dizaynı Nasıl Yapılmalıdır?

Döküm teknikleri açısından döküm yapılacak parçanın imalatı sırasında toplam üretim miktarı ve kalite faktörünün yanı sıra döküm parçanın şekli de oldukça önemlidir.  Özellikle karmaşık yapıya sahip döküm parçalar için iyi bir döküm dizaynı esastır.

Orijinal döküm dizaynı yapılırken de aşağıdaki noktalar göz önünde bulundurularak planlanma yapılmalıdır.

1-Döküm Dizaynı İçindekiler

  • Kullanılacak hurda gibi ana ham malzemeler, kalite, biçim, ölçü ve miktar gibi konular esas
   alınarak seçilmelidir. Çoğu zaman estetik beklenen amaç olurken öte yandan malzeme dayanımı birincil öncelik kazanabilir. Ürüne uygun malzeme seçimi yaparken mekanik özellikler ( mukavemet, şekillendirilebilme, sertlik ) ısı etkisi ( akışkanlık, soğuma etkisi,  mukavemet değişikliği )kimyasal etkiler, yaşlanma etkisi, korozyona dayanıklılık ve malzemenin fiyatı ana kriterlerdir.
  • Ergitme özellikleri(şarj oranları, kimyasal analiz)döküm dizaynında dikkate alınmalıdır.
  • Döküm dizaynı yapılırken; modelin cinsi, imalat metodu, işleme payları, çekmeler gibi model hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.
  • Kalıplama kumu ve kalıplama malzemeleri hakkında bilgi olmalıdır.(Kumun hazırlanması, kalıp                şekli ve yüzey malzemeleri  gibi)
  • Kalıpların şekilleri(Kalıp konstrüksiyonu parça iticileri, kalıp yarımları, maçalar, maça taşıyıcıları, plakalar, klavuz kolon, burçlar,kovan, pim ,bağlantı elamanları ve mekanik hareketi sağlayan pimlerden oluşmaktadır.), kalıplama usulleri gibi kalıplama hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Kalıp  dizaynı (tasarımı) için döküm parçanın kullanım yeri ve amacına bağlı olarak fiziksel ve kimyasal şartlara uygun alaşım seçilmelidir.

2-Ergimiş metal dökümü hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.(Döküm sıcaklığı, döküm hızı, kalıp şartları)

3-Dikkat edilecek en önemli nokta, potadaki bekleme sırasında, ergimiş metal sıcaklığının döküm sıcaklığının altına düşmemesidir.

4-Döküm, parçanın döküm sonrası ısıl işlemi

5-Son işlem hakkında bilgiler

6-Taşıma hakkında bilgiler

Bunların arasında bazen sadece kalıplama hakkında bilgiler esas incelemeye tabi tutulur.

Burada  en önemli nokta yolluk sistemleridir. İyi bir yolluk, yolluk kenarlarına hızlıca giren  ergimiş metalin yolluk içerisinde homojen bir şekilde kalıp boşluğuna yol almasını sağlamalı aynı zamanda kalıp boşluğunu da tam olarak doldurmalıdır.

Ergimiş Metal Döküm Ağırlığı Nasıl Hesaplanmalıdır?

Döküm parça ağırlığı kesin ve tam olarak hesaplandıktan sonra, bütün yüzeyler dökümden çıktığı gibi düşünülerek ergimiş metal miktarı %10 fazla olarak hesaplanır. Daha sonra işleme payları da dikkate alınarak, ağırlık döküm parçanın %30 olarak hesaplanır.

About Author

Leave A Reply

Translate »