Çeliklerin deoksidasyonu; sadece çözünmüş FeO (demir oksit) ‘i düşük seviyelere düşürmek için değil aynı zamanda çelikteki reaksiyon ürünlerini temizlemek için de yapılır.

Rafinasyon işlemi sonunda metal en düşük karbon seviyelerine ve en yüksek çözünmüş oksijen seviyesine ulaşır.

Deoksidasyonun Amacı Nedir?

-Madendeki karbonu uygun seviyeye getirmek ve
-Oksijeni düşük seviyelere indirmektir.

Karbon yeteri kadar oksijen giderebilirse ideal bir DEOKSİDANT olabilirdi.

Ancak düşük sıcaklıklarda diğer deoksidant elementlerle kıyaslandığında nispeten daha az etkilidir. Bu nedenle çelikte karbon deoksidant olarak kullanılmaz, onun yerine Mangan, Silis, Alüminyum, CaSi ve ZrSi gibi malzemeler kullanılır.

Mangan ve silis gibi bazı deoksidantların birlikte ilave edilmesinin tek tek ilave edilmesine oranla, daha etkin olduğu belirlenmiştir. Bu mangan silikatlar gibi karmaşık deoksidasyon ürünlerinin oluşmalarından dolayı meydana geldiği sanılmaktadır.Bu nedenle ergitme işlemini yapanlar ferro mangan ile ferrosilisi birlikte kullanmayı tercih ederler. Siliko-mangan Si-Mn oranı nispeten akışkan deoksidasyon ürünleri oluşturduğu için bazı ergitmeciler siliko-mangan kullanmayı tercih ederler. Siliko-mangan ilavesinden sonra ferro-mangan bu ürünleri toplayıp, bir araya getirmek için kullanılabilir.

Bu işlem sayesinde sadece oksijen miktarı yalnızca düşük değerlere inmekle kalmaz, deoksidasyon ürünleri daha akışkan halde bir araya gelirler ve daha kolay yüzerek banyo dışına çıkarlar.

Deoksidasyon sadece çözünmüş FeO ‘i düşük seviyelere düşürmek için değil ve aynı zamanda çelikteki reaksiyon ürünlerini temizlemek için de yapılır. Oksitlerin, FeO, SiO_2, MnO ve diğerlerinin muhtelif ikili ve üçlü denge diyagramlarını anlamak için iyi kalite çelik üretmek için yapılacak deoksidasyon pratiğine çok yardımcı olacaktır.

Bu sistemlerin analizi hangi OKSİT KOMBİNASYON ‘larının ergime noktalarının düşük olacağı ve bu nedenle daha kolaylıkla bir araya toplanıp, banyodan yüzerek dışarı çıkacağını gösterir.

Deoksidasyonun Aşamaları Nelerdir?

Çelik döküm üretiminde çeliklerin deoksidasyonu iki pratik aşamayı içerir.

1)Alüminyum, ZrSi ve CaSi gibi güçlü deoksidantlarla yapılan deoksidasyon, boşluksuz ve hatasız döküm yapmak için yardımcı olan yararlı bir araçtır.

2)Çeliğin metalürjik özellikleri ve mikro yapısı deoksidasyon pratiğinden çok şiddetli bir şekilde ve özenle etkilenir.About Author

Leave A Reply

Translate »