Çelik ve Demirin Özellikleri Nelerdir?

Saf, karbon içermeyen demir, çok yumuşak ve zayıf olduğundan döküm malzemesi olarak kullanılamaz. Ancak karbon miktarı arttıkça sertlik ve dayanım da artar. Karbonun, yararlı etkisi ve üretim problemleri üzerindeki avantajı %0,9 karbona kadar devam eder ki bu alaşımlar genellikle ÇELİK olarak adlandırılır.

Karbon miktarı %2,0 ye kadar da ilave problemler ortaya çıkarır ki bunlar da YARI ÇELİK olarak isimlendirilir.

Aşınmaya karşı yüksek dayanıklılık gereken yerlerde de %2-%3,3 karbon bulunan BEYAZ PİK kullanılır. Alaşımın kolay kırılabilir doğası gereği, ancak sınırlı olarak kullanılabilir.

Hakiki bir dökme demir içerisinde karbon, karpitler Fe3C halinde bulunur, sertlik ve kırılganlığı birlikte kazanır.
Beyaz ve MALLEABLE demir içinde, karbon aşırı durumdadır. Gerçekte MALLEABLE pik, beyaz pike göre daha katı durumdadır.(Bu nedenle nispeten ince döküm parçalar üretimi ile sınırlanmıştır.)

Gri pik ve Küresel Grafitli Dökme Demir (SFERO ) ‘de katı demir içinde ergimesi artar, sonunda Fe3C ‘den ziyade grafit biçimler halinde şekillenir.(SEMENTİK, DEMİR KARPİT)

Gri dökme demirler içerisinde bulunan grafit pulları bir kertik tesiri yapar ve basınç altında kırılmaya sebep olur. Sonuçta gri dökme demir zayıf olur, çekme dayanımı en fazla 20.000-58.000p.s.i ( 150 – 400mPa) olur ve yüzde uzaması hiç yoktur. Grafit pullarının ölçüsü, üretim şartlarına ve döküm parça kalınlığına bağlı olarak değişir.

Normal olarak pul boyu 0,1-1,0 mm. arasındadır.

Ergimiş demire bir uygulama yapılarak, grafitin küresel hale çevrilmesi sağlanmıştır.
Böylelikle küresel biçimli grafit, kırılganlık özelliğini ortadan kaldırdı.


About Author

Leave A Reply

Translate »