Çelik Dökümün Prensipleri Nelerdir?

Çelik dökümün prensipleri;
*kalıp erozyonu
*cüruf tutma

KALIP EROZYONU:

Kalıp erozyonu aşağıdaki işlemlerin bir ya da daha fazlasından yararlanmak suretiyle azaltılabilir.
*Bir yatay yolluk girişi yerine birkaç yatay yolluk kullanmak
*Oldukça büyük yatay yolluklar kullanmak.
*Kalıbı doldurmaya yetecek şekilde düşük sıcaklıkta döküm yapmak
*Kısa düşey yolluk kullanmak
*Dikey yolluk ve gidicilerde tuğla veya seramik borular kullanmak
*Düzgün yolluk yüzeyi ile
*Yolluklar etrafındaki kumu sıkı dövmek.
*Kalıpta gevşek dövülmüş yer bırakmamak.
*Mümkün olduğunda kalıbın yatağını konik yaparak, yolluk tarafı aşağıda, çıkıcı tarafı yukarıda kalacak şekilde
kalıba dökmek
*Döküm için uygun dikey yolluk, yatay yolluk ve boğaz oranları seçmek.CÜRUF TUTMA:

Yukarıdaki kalıp erozyonunu önlemek için listelenen önlemlere rağmen; yolluk sistemine cüruf, kum ve pisliklerin kalıp boşluğuna girişini engelleyecek bazı başka ilaveler de gerekebilir.

Bu ilaveler; süzgeç maça, yoluk çanağı, fırıldak döndürücü, yolluk ve cüruf tutucular gibi araçlar kullanılarak yapılabilir.

Döndürmeli ve girdap yollukta avantajlı mı değil mi tartışılır.

Bir yolluk dizaynı ile cüruf tutulabilir, ancak döküm esnasında madenin aşırı oksitlenmesi nedeniyle, yine de döküm hataları oluşabilir.

Döküm hatalarına çözüm olarak; yolluk sistemini, hava ve kalıp gazlarının sistemin içine ASPİRASYONUNU önleyecek biçimde DİZAYN etmek gerekir.

SEROKSİT oluşumunu tekrar gözden geçirmekte fayda vardır.

Çünkü; döküm parçaların üzerinde görülen SEROKSİT döküm hatalarının birçoğu, madenin dökümü esansında hava ile daha fazla temas etmek imkanı bulması ve bunun sonucu olarak aşırı derecede oksitlenmesinden kaynaklanmaktadır.About Author

Translate »