Çekinti Derinliği Eşitliği Nedir?

“ÇEKİNTİ DERİNLİĞİ EŞİTLİĞİ” NE ANLAMA GELMEKTEDİR?
Besleyici tasarlanırken makro segragasyon bölgesi sağlıklı olarak tespit edilemiyorsa, besleyici altı segragasyonun anlaşılmasının yararı az olacaktır.

Çekinti derinliği eşitliği besleyici parça kombinasyonunda hem çekinti hem de segragasyon derinliğini doğru bir biçimde tespit etmek için kullanılabilmektedir.

Gerçek Modül Oranı Eşitliği:

TMR = (Vp / Ap ) / (Vt/At) = (Ap x Vp )/ (Vp x At) eşitliği sağlanmalıdır.

TMR : Gerçek Modül Oranı
Ap : Parçanın yüzey alanı
Vp : Parça Hacmi
At : Parça ve besleyicinin toplam yüzey alanı
Vt : Parça ve besleyicinin toplam hacmi

Çekinti Derinliği Eşitliği:

PD = (6 x Vt x Fs Fr ) / [ Ar x ( TMR)²]

PD : Çekme boşluğu ya da sagregasyon derinliği
Ar : Besleyicinin yatay kesit alanı
Fr : 1,0 (Kum besleyici kullanılmışsa )
(Gömlek besleyici kullanılmışsa gömlek faktörü)
Fs : Çekme veya segragasyon faktörü

Çekme ve segragasyon derinlikleri, eşitlikle doğrudan bağlı olduğu için doğru “Fs” değeri yerine konularak orijinal besleyici yüksekliğinin ± %6 ‘ya kadar yanılgı ile doğru tahmin edilebilir.

About Author

Leave A Reply

Translate »