Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinCheck Our FeedVisit Us On Instagram
Categories

KAYNAK

Hidrojen, kaynağın ısıl etki alanında yani dikişin hemen iki yanında ince çatlaklara neden olur. Hidrojenin çeliği çatlatması ile ilgili sebepler henüz bilinmemekle birlikte genel olarak düşünülen; *metal içinde yayınan hidrojenin üç eksenli yüksek gerilim bölgelerinde yani dislokasyonların veya mikroskobik çatlakların sivri uçlarında toplanması *toplanıp buradaki gerilimi daha da arttırması *ve onları büyümeye zorlamasıdır Hidrojen Kırılganlığının Genel Karakteri Hidrojenin çelik kaynağında sebep olduğu çatlamalar ender olarak kaynağın yapımı esnasında ancak genel olarak kaynağın tamamlanmasından sonra ve oldukça geciken bir şekilde baş gösterir. Bu nedenledir ki hidrojen çatlamasına SOĞUK ÇATLAMA veya GECİKMİŞ ÇATLAMA da denilir. Çatlamanın tam başlangıç anını saptamak mümkün değildir.…

Kaynakta ısıl işlemi zorunlu kılan haller işletme koşullarına bağlı olarak iki gruba ayrılabilir. 1)İşletme koşullarının malzemeyi etkilemesi: Malzeme işletme koşullarından etkilenir ise ve bu etki iç gerilmelerin varlığı ile artar ise önlem almak gerekir. Bu önlem bahsdedilen zararlı etkinin ortadan kaldırılmasını sağlamak amaçlı gerilim giderme tavlaması yapmaktır. İşletme koşullarının malzeme üzerinde bundan başka diğer etkileri; Hidrojen kırılganlığı Gerilim korozyonu Soğukta gevrekleşmedir 2)Güvenliğin pekiştirilmesi: Aşırı derecede zehirli akışkanların öldürücü devrelerde dolaşırken kaza olasılıklarını azaltmak gerekir. Hayati önemin söz konusu olduğu bu durumda maliyet ikinci planda tutulmalıdır. Bunun için de sistem içine giren her türlü malzemede ve işçilikte bazı özel nitelikler aranır.…

Düşük alaşımlı çelikler kaynak esansında ısıl işlem gereksinimi açısından karbon eşdeğerine (CE) ye göre üç grupta sınıflandırılırlar. CE düşük çelikler ısıl işlem olmaksızın kaynatılabilir ama CE değeri yükseldikçe ısıl işlem gereksinimi zorunlu hale gelir. Düşük alaşımlı çelikler için ısıl işlem gereksinimi önlemek amacı ile düşük hidrojenli elektrod kullanılabilir. Bu yöntem ile düşük ve orta CE karbon eşdeğerine sahip çeliklerin ince kesitlerini ısıl işlem olmadan kaynatmak imkanı mümkün hale gelir. Yalın karbonlu çeliklerin kaynağından düşük karbonlu çeliklerin kaynağını ayıran en önemli farklılık , düşük karbonlu çeliklerin daha fazla sertleşme eğilimine sahip olmasıdır. Yani daha yavaş soğuma durumunda dahi MARTENZİT oluşumu meydana…

Yalın karbonlu çelikler kaynaklanabilirlik yönünden yukarıdaki şekildeki gibi düşük karbonlu çelikler,orta karbonlu çelikler ve yüksek karbonlu çelikler olarak üç grupta toplanırlar. Düşük Karbonlu Çelikler Yalın karbonlu çelikler olarak adlandırılan ve C içeriği %0,25 den daha az olan ilk gruptaki düşük karbonlu çeliklerde malzeme kaynağı ısıl işlem gerektirmemektedir. Kaynaklı yapılarda kullanılan yalın karbonlu çeliklerin çoğu bu gruba girer. Düşük karbonlu çelikler için elektrod seçimi de zor bir şey değildir. Çeliğin oranı %0,20’nin altındaysa istense de su verilemez. St37 inşaat çeliği bu gruba girer ki; çatlama riski yoktur ve kaynak kabiliyeti de yüksektir. Çeliğin oranı %0,25’in üzerinde artış gösterdikçe aşağıdaki grafikte görüldüğü…

Soğuma sırasında havada sertlik kazanan malzemeler kaynak sonrasında gerilim giderme gerektirirler. Diğerleri için gerilim gidermeye gerek yoktur. Malzemenin sertleşme eğilimi birbirinden bağımsız faktörlere bağlıdır. Bunlar: Malzemenin türü ya da bileşimi Cidar kalınlığıdır Malzeme türü ya da bileşimi bakımından: Kaynak sonrasında gerilim giderme gerektiren ya da gerektirmeyen malzemeler; Kaynak Sonrası Gerilim Giderme Gerektiren Malzemeler 1.Ferritik Çelikler Karbonlu çelikler Düşük alaşımlı çelikler 2.Yüksek Alaşımlı (paslanmaz) çeliklerin martenzitik türleri Görüldüğü gibi gerilim giderme işlemi ferritik çelikler e özgüdür. Aslında yüksek alaşımlı (paslanmaz) çeliklerin martenzitik türleri de kaynak sonrasında gerilim giderme işlemine ihtiyaç duyarlar. Ancak bu tür malzemeler kaynak teknolojisinde nadiren karşımıza çıkar. Kaynak…

ÇARPILMA|ÇARPILMAYI AZALTAN ÖNLEMLER Kaynaklı parçaların projelendirilmesinde çarpılmaları önleyecek ya da azaltacak önlemler almak gerekir. Çarpılma, kaynak çevresinin yapısal rijitliğine bağlıdır. Kaynak dikişinin çevresini çevreleyen malzeme kütlesinin fazlalığı ya da uygun yerlere yerleştirilen takviyeler rijitliği arttırır ve çarpılmayı azaltır. Kaynak dikişi büyük bir yapı içerisinde yer alıyorsa koşullar rijit çubuk benzetmesine yaklaşır. Çarpılma zorla engellenirse, iç gerilmeler artar. Böylece, olası bir çarpılmayı engellemekten ziyade, onu hiç oluşturmamak veya mümkün olan en küçük düzeyde sınırlamak akıllıca olur. Aşağıda çarpılmalar için uygulanabilecek önlemler yer almaktadır. 1-Dikiş ölçüleri minimum da tutulmalıdır. Dolgu metali ne kadar fazla olursa çekme kuvvetleri de o derece de yüksek…

ÇARPILMA|KAYNAKTA ÇARPILMALAR Kaynak işleminin meydana getirdiği yerel sıcaklık farklılıkları, genleşme ve çekme farklılıklarına, o da çarpılmalara yol açar. İki levhanın alın kaynağını örnek olarak alalım. Kaynaktan sonra levhalar gerek boydan ve gerekse enden çekerek çarpılırlar. Yumuşak karbonlu çelikte enine çekme; örnek olarak 6 mm. levha kalınlığında 1 m. , 12 mm. levha kalınlığında 1,5 mm. dolayındadır. Boyuna çekme ise; levhanın uzunluğuna bağlı olup 0,2 mm/m olarak düşünülebilir. Sonuç olarak düz levhalar kaynaktan sonra dalgalanır, dikişler arasındaki bölgelerde kabarıklıklar meydana gelir. İnce levhalarda bu olay daha belirgin olmaktadır. Şayet kaynak tek taraflı yapılmış ise bir açısal çarpma da söz konusudur. Levha…

GERİLME|KAYNAKTA KALINTI GERİLMELERİ Kaynak dikişi ve çevresinde iki tür iç gerilme oluşur. •Martenzitik çarpık billur kafes içerisinde meydana gelen Mikroskopik gerilme •Tamamen başka nedenlere dayanan Makroskopik iç gerilme Kaynakta Yerel Gerilmelerin Oluşumu Fiziksel kuramlara göre bütün cisimler ısınırken genleşir, soğurken büzüşür yani çekerler. Metallerde olaylar daha belirgindir. Genleşme ve çekme bir şekilde önlenir veya engellenir ise iç gerilmeler açığa çıkar. Örneğin “Uzaması ve Kısalması Mutlaka Engellenen Kısa Çubuğun Isınma ve Soğuma Aşamalarında İç Gerilmelerinin Değişimi” isimli şekilde de görüldüğü üzere: Her iki baştan, uzamasına veya kısalmasına olanak vermeyecek biçimde tespit edilmiş kısa bir çubuk, ısıtıldığı zaman içinde basınç gerilmeleri meydana…

Kaynak bir eritme ve katılaşma işlemidir. Kaynağın kimyasal özelliklerini açıklarken kimyasal bileşiminden bahsetmekte fayda vardır.Kaynağın alaşımı yani kimyasal bileşimi ana metalden farklı olabilir. Kaynağın alaşımı yani kimyasal bileşimi ana metalden farklı olabilir. Ancak kaynak dikişi, dolgu metali ile ana metalin bir araya gelmesiyle oluştuğundan; dolgu metalini uygun seçmekle, dikişin alaşım yapısı ana metalin kimyasal yapısına benzetilebilir. Gerçi dikişin her yerinde alaşım tekdüzende olmayabilir. Yani ana metal ya da elektrot katılımı daha fazla olabilir. Ya da dikişin orta bölümünde, sadece dolgu metali olabilir. Kaynak yöntemi, elektrot çapı, ilerleme hızı gibi faktörler de belirleyici rol oynar. Ayrıca tane büyüklüğüne bakıldığında dikişin yapısı…

Translate »

Sayfayı beğendiniz mi?

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinCheck Our FeedVisit Us On Instagram