HİZMETLERİMİZ

Maliyetlendirme Çalışmalarımızın Aşamaları: Teknik Bilgi, Projelendirme, Yatırım Fizibiliteleri, Verimlilik Analizleri ve İşletme Organizasyonları süreçlerinin tespitleri yapıldıktan sonra; *Reel maliyetin oluşturulması *Reel maliyete bağlı olarak; sanayi maliyet, genel üretim giderleri ve genel giderlerin tespitlerinin yapılarak    minimize edilmesi *Gerekli tedbirlerin tespitinin yapılması adımlarından oluşmaktadır. Maliyetlendirme konusunda destek ve danışmanlık talebiniz için lütfen bize ulaşın.

İşletme Organizasyonları’nın aşamaları İşletme organizasyonları geliştirme çalışmaları açısından *Mevcut organizasyon yapısındaki aksaklıkların tespiti *Organizasyon yapısından kaynaklanan verimsizliklerin tespiti *Verimsizliklerin giderilmesinin sağlanması *Modern ve kurumsal bir yapının oluşturulması önemlidir. Herhangi bir adım ya da tüm süreçteki İşletme Organizasyonları desteği ve danışmanlık  talebiniz için lütfen bize ulaşın.

Verimlilik Analizleri Aşamaları Var olan üretim tesisinizin; *Kapasite kullanım oranlarının tespiti *İşçilik maliyet oranlarının belirlenmesi *Üretim sakat miktarları ve kayıpların tespiti *Tüm bu veriler ışığında verimliliklerin hesaplanması *Raporlama adımlarından oluşmaktadır. Yukarıdaki adımlarla ilgili Verimlilik Analizi için destek ve danışmanlık talebiniz varsa lütfen bize ulaşın.

Projelendirme Çalışmalarımız Aşamalar; Yeni bir ürünün üretimine başlayabilmek için; *Alınması gereken maddi destekle ilgili proje hazırlanması *Proje aşamasında gerekli teknik bilginin sağlanması *Yeni süreçlerin ve üretim tesisinin planlanması *Hazırlanan projenin hayata geçirilerek, gerçekleştirilmesi adımlarından oluşmaktadır. Tüm süreç ya da herhangi bir adımda projelendirme desteği ve danışmanlık almak istiyorsanız lütfen bize ulaşın.

Teknik Bilgi Hizmetinin Aşamaları Üretilmek istenen parçanın; Dökümü için gerekli verilerin oluşturulması Malzeme kompozisyonunun belirlenmesi Yolluk, besleyici tasarımı Döküm sonrası, döküm parçasının işlenmesi ve montajına kadar geçen üretim süreçlerindeki gerekli teknik bilgi Gerekli teknik kaynakların sağlanması adımlarından oluşmaktadır. Teknik Bilgi desteğine ihtiyacınız varsa ya da yukarıdaki herhangi bir adımda destek ve danışmanlık istiyorsanız lütfen bize ulaşın.

Translate »

Sayfayı beğendiniz mi?

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinCheck Our Feed