HİZMETLERİMİZ

Mühendislik Teknik Bilgi Hizmetinin Aşamaları Üretilmek istenen parçanın; Dökümü için gerekli verilerin oluşturulması Malzeme kompozisyonunun belirlenmesi Yolluk, besleyici tasarımı Döküm sonrası, döküm parçasının işlenmesi ve montajına kadar geçen üretim süreçlerindeki gerekli teknik bilgi Gerekli teknik kaynakların sağlanması adımlarından oluşmaktadır. Teknik Bilgi desteğine ihtiyacınız varsa ya da yukarıdaki herhangi bir adımda destek ve danışmanlık istiyorsanız lütfen bize ulaşın.

Projelendirme Çalışmalarımız Aşamalar; Yeni bir ürünün üretimine başlayabilmek için; *Alınması gereken maddi destekle ilgili proje hazırlanması *Proje aşamasında gerekli teknik bilginin sağlanması *Yeni süreçlerin ve üretim tesisinin planlanması *Hazırlanan projenin hayata geçirilerek, gerçekleştirilmesi adımlarından oluşmaktadır. Tüm süreç ya da herhangi bir adımda projelendirme desteği ve danışmanlık almak istiyorsanız lütfen bize ulaşın.

İşletme Organizasyonun Yapılandırılması Çoğu zaman dökümhanelerde mevcut organizasyon yapısı işletmenin verimliliğini engeller. Bizim yönetim danışmanlığı kapsamında verdiğimiz hizmetlerden biri de işletme organizasyonlarının yapısını incelemek ve daha verimli hale getirmektir.Bu açıdan İşletme organizasyonları geliştirme ve yeniden yapılandırma çalışmaları; Mevcut organizasyon yapısındaki aksaklıkların tespiti Organizasyon yapısından kaynaklanan verimsizliklerin tespiti Verimsizliklerin giderilmesinin sağlanması Modern ve kurumsal bir yapının oluşturulması önemlidir. Herhangi bir adım ya da tüm süreçteki İşletme Organizasyonları desteği ve danışmanlık  talebiniz için lütfen bize ulaşın.

“Yatırım Fizibilitesi Hazırlama Eğer mevcut bir dökümhane için yeni bir yatırım yapılması planlanıyor ise öncelikle “tesis modernizasyonu” gerekebilir. Ya da sıfırdan dökümhane kurulumu yapılması planlanıyor ise çalışmalara başlanır. Mevcut bir dökümhane için tesisin kapasitesinin arttırılmasına yönelik gerekli analizler ve uygulamalar yapılır. Eğer sıfırdan dökümhane kurulumu planlanıyorsa; finansal ve mali analizler sonucu kapasite belirlenir. Teknik,Örgütsel ve Yasal analizler sonucu yatırım fizibiliteleri hazırlanır. Yatırım teşviklerinin ön hazırlığı yapılır. Dökümhane “Yatırım Fizibilitesi Hazırlama” konusunda destek ve danışmanlık talebiniz varsa lütfen bize ulaşın.

Maliyetlendirme Çalışmalarımızın Aşamaları: Reel maliyetin oluşturulması Reel maliyete bağlı olarak; sanayi maliyet, genel üretim giderleri ve genel giderlerin tespitlerinin yapılarak minimize edilmesi Gerekli tedbirlerin tespitinin yapılması adımlarından oluşmaktadır. Maliyetlendirme konusunda destek ve danışmanlık talebiniz için lütfen bize ulaşın.

Verimlilik Analizleri Aşamaları Var olan üretim tesisinizin; *Kapasite kullanım oranlarının tespiti *İşçilik maliyet oranlarının belirlenmesi *Üretim sakat miktarları ve kayıpların tespiti *Tüm bu veriler ışığında verimliliklerin hesaplanması *Raporlama adımlarından oluşmaktadır. Yukarıdaki adımlarla ilgili Verimlilik Analizi için destek ve danışmanlık talebiniz varsa lütfen bize ulaşın.

EN İYİ FİYAT Her türlü döküm tekniği ile ilgili; En iyi fiyat En iyi besleyici ve yolluk dizaynı En iyi malzeme seçimi için iletişim formundan bize ulaşabilirsiniz. ” En iyi Fiyat, En Düşük Fiyat değildir.” Fiyatı belirleyen unsurlar; iyi bir MÜHENDİSLİK ile birlikte,aşağıdaki parametrelerin birleşimi olmalaıdır. Hizmet Kalite Maliyet Termin Teslimat

Translate »

Sayfayı beğendiniz mi?

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinCheck Our Feed