Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

DÖKÜM TEKNİKLERİ

Kalıp kumu kalitesi için önceden verilen parametreler içinde tutabilmek ve homojen bir yapı sağlayabilmek önemlidir. Bu amaçla uygulanan iki yöntem vardır. Kalıp kımu kalitesi için birinci yöntem; üretim verilerini esas alarak , bir sonraki üretim aşamasında önlem alabilecek ayar tekniğini yerleştirmektir. Bu yöntem laboratuar verilerinden bağımsız olarak yapılmalıdır. Kalıp kumu kalitesi için ikinci yöntem; kalıp kumu geri dönüş sistemine yerleştirilen test teknikleri vasıtası ile, test sonuçlarını değerlendirerek bir sonraki döngüde aynı anda düzeltme yapmaktır. 1)Konvansiyonel Test Metodları ile Üretilen Kalıp Kumunun Özellikleri Mukavemet, sıkıştırılabilirlik gibi ulaşılabilmesi gerekli değerler, belirli bir süre zarfında ölçülür ve olması gereken yani istenen değerler ile…

Basınçlı Döküm yönteminde kullanılan kalıplar karmaşık montaj elemanlarına sahip olup, ekipmanlar son derece maliyet gerektimektedir. Genellikle sıcak iş çelikleri kullanılmaktadır ve farklı çeliklerle desteklenerek bunların makineye montajı yapılmaktadır. Destekleyici çelikler doğrudan scaklık ve basınca maruz kalmayacağından daha ekonomik malzemeler de tercih edilebilir. Kalıp tasarlanırken; yolluklar, çıkış açıları, iticilerin konumları, kesit alanları, hava cepleri ve tabi ki kalıp soğutma sistemi de hesap yaparken dikkate alınmalıdır. Kalıplarda bazı parçaların değişimi ile farklı parçaların elde edilme olasılığı yüksektir ki bunlara çok parçalı kalıplar denilmektedir. Müşteri talepleri ışığında farklı çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmalar kalıbın ilk maliyetini arttırır. Ancak üretim aşamasında tüm kalıbı değiştirmek yerine…

Basınçlı Döküm Yöntemi için •Basınçlı dökümde kullanılan makinelere •Metali ergitme şekillerine göre iki ayrı şekilde sınıflandırma yapılmaktadır. 1. Sıcak Hazneli Basınçlı Döküm Makineleri Sıcak Kamaralı Basınçlı Döküm Makineleri diye de adlandırabilirler Bu tür makinelerde Kurşun, Kalay ve Çinko alaşımları gibi ergime dereceleri düşük olan malzemeler dökülmektedir. Ancak alüminyum döküm, pistonlu ve sıcak hazneli basınçlı döküm makinelerinde yapılamaz. Alüminyumun ergime derecesi yüksektir. Bu yüzden Demir ya da Çelikten yapılan piston, silindir ve kaz boynunu etkileyerek sarma yapar. Bunun dışında dökülecek alüminyum alaşımın bileşimini de bozar. Makinenin ön bölümünde metal ergitiminde kullanılan ocak bulunur. Kalıp içine püskürtülecek olan metal bir pota içerisinde…

Döküm yapabilmek için, dökülecek parçanın şeklin negatifi olan 3 boyutlu bir kalıp gereklidir. Kalıp tasarlanırken, döküm sonrası meydana gelen büzülme ve işleme paylarını da hesaba katmak gereklidir. Genellikle alüminyum (mücevhercilikte ise silikon) bir kalıp imal edilir ve plastik enjeksiyon yöntemi ile istenildiği kadar mum model elde edilir Kalıp için mumdan bir model yapılır ve refrakter malzeme ile kaplanır. Mum modelin çevresine refrakter malzemesi kaplanması nedeniyle, tamamen kaplanmış yerine “hassas” ifadesi kullanılmıştır. Daha sonra erimiş metal dökülmeden önce eritilerek uzaklaştırılır. Bu tip hassas döküm sayesinde yüksek doğruluğa ve kesin detaylara sahip dökümler üretebilmektedir. Hassas Dökümün Aşamaları; •Öncelikle mum modeller oluşturulmalıdır •Birkaç…

Sıvı metalin çelikten imal edilmiş kokil (sürekli) kalıplar içerisine yüksek basınçla doldurulması işlemine Basınçlı Döküm denilmektir. Kokil döküm yönteminde; sıvı metal yer çekimi kuvvetinin etkisi ile kalıbı doldurur. Daha gelişmiş bir uygulama olarak basınçlı dökümde; sıvı metal basınçla kalıbı doldurur ve çeşitli parçalar kolay ve hızlı bir şekilde elde edilir. İlk endüstriyel uygulama, Kurşun ve Kalay alaşımlarının motor yataklarına basılmasıyla başlamıştır. Daha sonra iyi mekanik özelliklere sahip alaşımların dökümlerine başlanmıştır. Kalay-Kurşun alaşımlarından biraz daha yüksek ısıya sahip Çinko alaşımlarında da başarı elde edilmiştir. Birinci Dünya Savaşı yıllarında gaz maskesi, makineli tüfek, dürbün v.b. basınçlı döküm yöntemi ile üretilmiştir. Sonrasında Magnezyum…

Nem kontrolü;kalıp kumunun hazırlanmasında, kumun sıkıştırılma kapasitesi ve izafi yoğunluğu, kum neminin kumanda edilmesi sonucu kontrol altına alınabilir. “Kumun içerdiği su miktarı” deyimi doğru değildir. Onun yerine “Kumun nem miktarı” deyimini kullanmak gerekir ki bu özellik kum kalitesini etkiler. Çünkü su ihtiyacı kum içinde bulunan ve su bağlayıcı özellikleri olan malzemelere ve kumun hazırlama durumuna bağlıdır. Direkt olarak nem ölçümü ve kontrolü, hazırlanmış kum içinde yapılır. Ancak kum hazırlamanın son adımında da yapmak mümkündür. Nemin ayarlanması bir sonraki şarjda ya da karışım sonrası ek karışım süresi içinde de yapılabilir. Kumun nemlendirilmesi, mikser içine şarj edilen eski kumun nem miktarının tespitine…

Paslanmaz çelik; kendiliğinden yapılanan ve korozyon direnci sağlayan bir yüzey tabakası(pasif tabaka ) meydana getirmek üzere gerek miktarda miktarda ≥ %10,5 krom ve ≤ %1,2 karbon içeren demir alaşımıdır. Paslanmaz Çelik Özellikleri; •Korrozyon direnci •Estetik çekicilik •Isıl direnç •Düşük toplam ömür maliyeti •Tamamen geri dönüşebilirlik •Biyolojik nötrallik •İmalat ve temizlik kolaylığı •Dayanç ağırlık oranı Paslanmaz Çelik Başlıca Grupları; Östenitik •Demir-Krom-Nikel, Karbon < %0,1 (çoğunlukla 18/8; 18/10 olarak adlandırılan 1.4301/304) kalite dahil ), satışa sunulduğu şekliyle manyetik değil Ferritik •Demir-Krom, Karbon %0,1, manyetik ve sertleştirilebilir Dupleks •Demir-Krom-Nikel, birleşik östenitik-ferritik yapı, manyetik Östenitik Kalitelerin Birbiriyle İlişkilendirilmesi* Kalite 1.4301' den başlanarak, çelik karakteristiğini…

Arıtılamayan alaşım elementleri aşağıdaki gibi etki etmektedir. KARBON Arıtılamayan alaşım elementleri içinde önemlilerinden biri olan Karbon miktarının artışı ile alaşımsız çeliklerde dayanım ve sertlik artar. Karbon arttıkça çelikteki perlit oranı arttığından çekme dayanımı ve akma sınırı artar. %8 karbondan daha fazla olduğunda bünyeye giren sekonder sementit kristal tanecikleri bünyedeki bağıntıyı zayıflatır. Dolayısı ile çekme mukavemeti düşmeye başlar, çelik kırılganlaşır. En yüksek sertlik değerine (67 RSD-C) % 0.6 karbon değerinde ulaşılır. Kopma uzaması ve kesit daralması (kopmadaki büzülme) en fazla ferritik bünyededir. Kırılgan sementit bu özelliği devamlı olarak, bünyede arttıkça azalır. Çentik mukavemeti de aynı şekilde düşer. Karbon miktarının artması ile…

Çeliklerin mikroyapı ve mekanik özelliklerini etkileyen faktörlerin başında alaşım elementlerinin etkileri gelir. Alaşım elementleri belirli özellikleri elde etmek veya gidermek amacıyla önceden saptanmış miktarlarda bulunması zorunlu olan bileşenlere denir. İstenmediği halde üretimden kaynaklanan elementlere ise empürite veya katışkı denir. Çeliklerdeki kadar geniş çaplı özellik değişimi hiçbir malzemede görülmez. Bunu alaşım elementleri sağlar. Yani alaşım elementlerinin etkileri oldukça fazladır. Genellikle iki temel grupta toplanırlar. Alaşım elemanlarının toplam miktarı %5’ten az olan çeliklere düşük alaşımlı çelikler, alaşım elamanlarının toplam miktarı %5’ den fazla olan çeliklere yüksek alaşımlı çelikler denir. Düşük alaşımlı çeliklerin en belirgin özellikleri; *sertleşebilme kabiliyetleri, *sertlik, *akma sınırı, *elastikiyet modülü,…

Takım çelikleri çok farklı teknoloji ve ekipman kullanılarak üretilebilirler. Dünyada takım çelikleri genel olarak yüzde 75’i hurdadan ergitme yöntemi ile geri kalanıysa cevherden üretilmiş ignotların ergitilmesi sonucunda meydana gelir. Takım çeliklerinin üretiminde; •önce ergitme işlemi •sonra rafine işlemi yapılır. Ergitme işlemi; Ergitme işlemi elektrik ark ocaklarında yapılmaktadır. Ayrıca malzemedeki Kükürt ve Fosforu uzaklaştırmak amacıyla vakum dekarbürizasyon işlemleri de yapılmaktadır. İstenilen kimyasal analiz elde edilince seri olarak kalıplara sıvı metal dökülür ve cürufun üste çıkması sağlanır. Böylece takım çeliği kimyasal analizine sahip yeni ignotlar üretilmiş olur. Bazı firmalarda ayrıca daha temiz bir yapı elde etmek için ESR (Elektro Slag Remelting) yöntemi…

Translate »

Bağış yapmak için reklamları tıklayabilirsiniz!

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinCheck Our FeedVisit Us On Instagram