Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

DÖKÜM TEKNİKLERİ

Basınçlı Döküm Makinelerinde Kalıp Kapama Sistemleri Basınçlı Döküm yönteminde kullanılan kalıplar karmaşık montaj elemanlarına sahip olup, ekipmanlar son derece maliyet gerektimektedir. Genellikle sıcak iş çelikleri kullanılmaktadır ve farklı çeliklerle desteklenerek bunların makineye montajı yapılmaktadır. Destekleyici çelikler doğrudan scaklık ve basınca maruz kalmayacağından daha ekonomik malzemeler de tercih edilebilir. Kalıp tasarlanırken; yolluklar, çıkış açıları, iticilerin konumları, kesit alanları, hava cepleri ve tabi ki kalıp soğutma sistemi de hesap yaparken dikkate alınmalıdır. Kalıplarda bazı parçaların değişimi ile farklı parçaların elde edilme olasılığı yüksektir ki bunlara çok parçalı kalıplar denilmektedir. Müşteri talepleri ışığında farklı çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmalar kalıbın ilk maliyetini arttırır. Ancak…

Basınçlı Dökümün Sınıflandırılması Basınçlı Döküm Yöntemi için • Basınçlı dökümde kullanılan makinelere • Metali ergitme şekillerine göre iki ayrı şekilde sınıflandırma yapılmaktadır. 1. Sıcak Hazneli Basınçlı Döküm Makineleri Sıcak Kamaralı Basınçlı Döküm Makineleri diye de adlandırabilirler. Bu tür makinelerde Kurşun, Kalay ve Çinko alaşımları gibi ergime dereceleri düşük olan malzemeler dökülmektedir. Ancak alüminyum döküm, pistonlu ve sıcak hazneli basınçlı döküm makinelerinde yapılamaz. Alüminyumun ergime derecesi yüksektir. Bu yüzden Demir ya da Çelikten yapılan piston, silindir ve kaz boynunu etkileyerek sarma yapar. Bunun dışında dökülecek alüminyum alaşımın bileşimini de bozar. Makinenin ön bölümünde metal ergitiminde kullanılan ocak bulunur. Kalıp içine püskürtülecek…

HASSAS DÖKÜM AŞAMALARI NELERDİR? Döküm yapabilmek için, dökülecek parçanın şeklin negatifi olan 3 boyutlu bir kalıp gereklidir. Kalıp tasarlanırken, döküm sonrası meydana gelen büzülme ve işleme paylarını da hesaba katmak gereklidir. Genellikle alüminyum (mücevhercilikte ise silikon) bir kalıp imal edilir ve plastik enjeksiyon yöntemi ile istenildiği kadar mum model elde edilir Kalıp için mumdan bir model yapılır ve refrakter malzeme ile kaplanır. Mum modelin çevresine refrakter malzemesi kaplanması nedeniyle, tamamen kaplanmış yerine “hassas” ifadesi kullanılmıştır. Daha sonra erimiş metal dökülmeden önce eritilerek uzaklaştırılır. Bu tip hassas döküm sayesinde yüksek doğruluğa ve kesin detaylara sahip dökümler üretebilmektedir. Hassas Dökümün Aşamaları; •…

BASINÇLI DÖKÜM NEDİR? Sıvı metalin çelikten imal edilmiş kokil(sürekli) kalıplar içerisine yüksek basınçla doldurulması işlemine Basınçlı Döküm denilmektir. Kokil döküm yönteminde; sıvı metal yer çekimi kuvvetinin etkisi ile kalıbı doldurur. Daha gelişmiş bir uygulama olarak basınçlı dökümde; sıvı metal basınçla kalıbı doldurur ve çeşitli parçalar kolay ve hızlı bir şekilde elde edilir. İlk endüstriyel uygulama, Kurşun ve Kalay alaşımlarının motor yataklarına basılmasıyla başlamıştır. Daha sonra iyi mekanik özelliklere sahip alaşımların dökümlerine başlanmıştır. Kalay-Kurşun alaşımlarından biraz daha yüksek ısıya sahip Çinko alaşımlarında da başarı elde edilmiştir. Birinci Dünya Savaşı yıllarında gaz maskesi, makineli tüfek, dürbün v.b. basınçlı döküm yöntemi ile üretilmiştir.…

SEKTÖRDE YAYGIN OLARAK GÖRÜLEN DÖKÜM ÜRÜNLERİ VE KULLANIM ALANLARI Aşağıda sektörde en yaygın görülen çeşitli döküm ürünleri ve kullanım alanları hakkında bilgi verilmektedir. Elastomer Sürgülü Vana • Asit ve alkali özelliği içermeyen akışkanlarda • Soğuk ve sıcak su tesisatlarında • Sulama şebekelerinde Çekvalf (Çalpara ) • Geri akışın istenmediği durumlarda • Pompa terfi istasyonlarında Çift Eksantrik Kelebek Vana • Sulama Şebekelerinde • Deniz suyu ve korozif özelliği taşıyan akışkanlarda • Pompa istasyonlarında • Üst düzey rezervuarlarda • Filtre sistemlerinde • Boru hatlarında • Su,petrol vb. diğer sıvı transfer sistemlerinde • Sıcak ve soğuk su tesislerinde Çift Küreli Hava Tahliye Vantuzu…

KALIP KUMUN NEM KONTROLÜ Nem kontrolü;kalıp kumunun hazırlanmasında, kumun sıkıştırılma kapasitesi ve izafi yoğunluğu, kum neminin kumanda edilmesi sonucu kontrol altına alınabilir. “Kumun içerdiği su miktarı” deyimi doğru değildir. Onun yerine “Kumun nem miktarı” deyimini kullanmak gerekir ki bu özellik kum kalitesini etkiler. Çünkü su ihtiyacı kum içinde bulunan ve su bağlayıcı özellikleri olan malzemelere ve kumun hazırlama durumuna bağlıdır. Direkt olarak nem ölçümü ve kontrolü, hazırlanmış kum içinde yapılır. Ancak kum hazırlamanın son adımında da yapmak mümkündür. Nemin ayarlanması bir sonraki şarjda ya da karışım sonrası ek karışım süresi içinde de yapılabilir. Kumun nemlendirilmesi, mikser içine şarj edilen eski…

PASLANMAZ ÇELİK NEDİR? Paslanmaz çelik; kendiliğinden yapılanan ve korozyon direnci sağlayan bir yüzey tabakası(pasif tabaka ) meydana getirmek üzere gerek miktarda miktarda ≥ %10,5 krom ve ≤ %1,2 karbon içeren demir alaşımıdır. Paslanmaz Çelik ve Özellikleri; • Korozyon direnci • Estetik çekicilik • Isıl direnç • Düşük toplam ömür maliyeti • Tamamen geri dönüşebilirlik • Biyolojik nötrallik • İmalat ve temizlik kolaylığı • Dayanç ağırlık oranı Başlıca Gruplar; Östenitik • Demir-Krom-Nikel, Karbon < %0,1 (çoğunlukla 18/8; 18/10 olarak adlandırılan 1.4301/304) kalite dahil ), satışa sunulduğu şekliyle manyetik değil Ferritik • Demir-Krom, Karbon %0,1, manyetik ve sertleştirilebilir Dupleks • Demir-Krom-Nikel, birleşik…

ÇARPILMA|ÇARPILMAYI AZALTAN ÖNLEMLER Kaynaklı parçaların projelendirilmesinde çarpılmaları önleyecek ya da azaltacak önlemlerin alınması gerekmektedir. Çarpılma, kaynak çevresinin yapısal rijitliğine bağlıdır. Kaynak dikişinin çevresini çevreleyen malzeme kütlesinin fazlalığı ya da uygun yerlere yerleştirilen takviyeler rijitliği arttırır ve çarpılmayı azaltır. Kaynak dikişi büyük bir yapı içerisinde yer alıyorsa koşullar rijit çubuk benzetmesine yaklaşır. Çarpılma zorla engellenirse, iç gerilmeler artar. Böylece, olası bir çarpılmayı engellemekten ziyade, onu hiç oluşturmamak veya mümkün olan en küçük düzeyde sınırlamak akıllıca olur. Aşağıda çarpılmalar için uygulanabilecek önlemler yer almaktadır. 1-Dikiş ölçüleri minimum da tutulmalıdır. Dolgu metali ne kadar fazla olursa çekme kuvvetleri de o derece de yüksek…

ÇARPILMA|KAYNAKTA ÇARPILMALAR Kaynak işleminin meydana getirdiği yerel sıcaklık farklılıkları, genleşme ve çekme farklılıklarına, o da çarpılmalara yol açar. İki levhanın alın kaynağını örnek olarak alalım. Kaynaktan sonra levhalar gerek boydan ve gerekse enden çekerek çarpılırlar. Yumuşak karbonlu çelikte enine çekme; örnek olarak 6 mm. levha kalınlığında 1 m. , 12 mm. levha kalınlığında 1,5 mm. dolayındadır. Boyuna çekme ise; levhanın uzunluğuna bağlı olup 0,2 mm/m olarak düşünülebilir. Sonuç olarak düz levhalar kaynaktan sonra dalgalanır, dikişler arasındaki bölgelerde kabarıklıklar meydana gelir. İnce levhalarda bu olay daha belirgin olmaktadır. Şayet kaynak tek taraflı yapılmış ise bir açısal çarpma da söz konusudur. Levha…

ARITILAMAYAN ALAŞIM ELEMENTLERİN ETKİSİ Arıtılamayan alaşım elementlerin etkisi aşağıdaki gibidir. KARBON Alaşım elementlerin en önemlilerinden biri olan Karbon miktarının artışı ile alaşımsız çeliklerde dayanım ve sertlik artar. Karbon arttıkça çelikteki perlit oranı arttığından çekme dayanımı ve akma sınırı artar. %8 karbondan daha fazla olduğunda bünyeye giren sekonder sementit kristal tanecikleri bünyedeki bağıntıyı zayıflatır. Dolayısı ile çekme mukavemeti düşmeye başlar, çelik kırılganlaşır. En yüksek sertlik değerine (67 RSD-C) % 0.6 karbon değerinde ulaşılır. Kopma uzaması ve kesit daralması (kopmadaki büzülme) en fazla ferritik bünyededir. Kırılgan sementit bu özelliği devamlı olarak, bünyede arttıkça azalır. Çentik mukavemeti de aynı şekilde düşer. Karbon miktarının…

1 2 3 25
Translate »

Sayfayı beğendiniz mi?

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinCheck Our Feed