Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

KUM DÖKÜM

Kalıp kumu kalitesi için önceden verilen parametreler içinde tutabilmek ve homojen bir yapı sağlayabilmek önemlidir. Bu amaçla uygulanan iki yöntem vardır. Kalıp kımu kalitesi için birinci yöntem; üretim verilerini esas alarak , bir sonraki üretim aşamasında önlem alabilecek ayar tekniğini yerleştirmektir. Bu yöntem laboratuar verilerinden bağımsız olarak yapılmalıdır. Kalıp kumu kalitesi için ikinci yöntem; kalıp kumu geri dönüş sistemine yerleştirilen test teknikleri vasıtası ile, test sonuçlarını değerlendirerek bir sonraki döngüde aynı anda düzeltme yapmaktır. 1)Konvansiyonel Test Metodları ile Üretilen Kalıp Kumunun Özellikleri Mukavemet, sıkıştırılabilirlik gibi ulaşılabilmesi gerekli değerler, belirli bir süre zarfında ölçülür ve olması gereken yani istenen değerler ile…

Nem kontrolü;kalıp kumunun hazırlanmasında, kumun sıkıştırılma kapasitesi ve izafi yoğunluğu, kum neminin kumanda edilmesi sonucu kontrol altına alınabilir. “Kumun içerdiği su miktarı” deyimi doğru değildir. Onun yerine “Kumun nem miktarı” deyimini kullanmak gerekir ki bu özellik kum kalitesini etkiler. Çünkü su ihtiyacı kum içinde bulunan ve su bağlayıcı özellikleri olan malzemelere ve kumun hazırlama durumuna bağlıdır. Direkt olarak nem ölçümü ve kontrolü, hazırlanmış kum içinde yapılır. Ancak kum hazırlamanın son adımında da yapmak mümkündür. Nemin ayarlanması bir sonraki şarjda ya da karışım sonrası ek karışım süresi içinde de yapılabilir. Kumun nemlendirilmesi, mikser içine şarj edilen eski kumun nem miktarının tespitine…

Kalıp kumu ilave malzemeleri içinde en önemlisi parlak karbon teşkil edicidir.Kalıp kumu ilave malzemeleri grubuna; taş kömürü tozu, zift, bitumen, reçine, yağlar, plastikler ve bunların karışımları dahildir. Bu malzeme tampon malzemesini de içerir. Bentonit ve parlak karbon teşkil edici malzeme karışımları, çeşitli oranlarda birleştirilerek piyasada sunulmaktadır. Parlak karbon teşkil edici malzemelerin görevi kalıbın sıvı metal ile direkt temasını azaltmak ve böylelikle düzgün bir döküm yüzeyi elde etmektir. Parlak karbon teşkil edici malzemeler gaz haline geldiklerinde, hidrokarbon oluştururlar. Sıcak kum yüzeylerinde ve 650°C nin üzerinde hidrokarbon çok ince bir tabaka halinde kum tanelerinin üzerinde kalır. Parlak karbon teşkil edicilerin ısınması ile…

Aşağıda farklı adlarda Kalıp Kumu çeşitlerinden bahsedilmektedir. Kromit Kumu: Genellikle FeO. Cr_2 O_3 mineralinden çıkarılır. Doğal mineral yataklarından çıkarılır. Bu mineralin kum kazanım tesislerinde işlenmesi ile en az %45 lik kromoksit içerikli kum elde edilir. Kromoksit içerikli kum yatakları jeolojik olarak Güney Afrika ve Finlandiya da bulunur. Yoğunluğu 4,5 gr/cm³ ‘tür. Sıcaklık ile genleşme davranışı silis kumundan oldukça azdır. Sıcaklığa dayanıklılık 1800 °C – 1900 °C Sinter başlangıcı 1350°C -1500°C Olivin kumu: Mg-Fe-Silikatların çeşitli oranlarda bir arada olması ile oluşur. Magmatik kayaların ufalanması ve sınıflandırılması ile elde edilir. En önemli kum yatakları jeolojik olarak Avusturya’dadır. Hammadde ise baz mognolit kumudur.…

Termik dayanıklılık; bentonitin termik yüklenme sırasında bağlayıcılığını kaybetme özelliğine denir. Kalıp Kumu Komponentlerinin Termik Aşınmaları Dökümde ve katılaşma sırasında oluşan termik yüklenme, döküm parçası yakınında bulunan kalıp bölgelerindeki kalıp kumunu oluşturan komponentlerin yapılarında, geri dönüşü olmayan değişiklikler meydana getirir. • Kilin bağlayıcılık özelliği kaybolur. • Parlak karbon verici malzeme külleşir ya da koklaşır. • Silis kumunun tane yapısı küçülür Bu tip değişiklikler geri dönüşü olmayan değişikliklerdir. Bentonitin belirli bir termik yüklenme esnasında bağlayıcılığını kaybetme özelliğine, Termik Dayanıklılık Özelliği denir. Bentonitin termik dayanıklılık özelliği prosesteki önemli adımları etkilediği gibi, ölü kil miktarını da etkiler. Bu ölü kil miktarı özellikle termik yüklenme…

Sentetik bağlayıcı kum sisteminde en önemli malzeme tabi ki Bentonit ’tir. Yani kalıp kumu ana ham maddesi Bentonit ’ten meydana gelmektedir. Diğer kalıp kumu ana hammaddesini oluşturan ana bileşenler ise; Doğal kum Olivin kumu Staurolit kumu Kromit kumu Zirkon kumu Kömür kumu Şamot kumu Krom –Magnezit kumu Silis kumudur. Kalıp kumu ana hammaddelerinden biri olan Silis kumu, Quarz minerali bakımından zengin taş veya kayaların, atmosfer değişiklikleri ile parçalanıp, ufalanması ile meydan gelmiştir.(Örnek; granit) Meydana gelen bu taneler, yıkama ve sınıflandırma yapıldıktan sonra dökümhanelerin kullanabilecekleri sili kumu haline gelirler. Silis kumu içerisindeki silis miktarı en az %98, tane iriliği 0,063-1 mm…

Metal Ayırıcı Sistemler; Manyetik Bantlı Ayrıcı Sistemler ve Tambur Tipli Manyetik Ayırıcı Sistemler olmak üzere ikiye ayrılır. Manyetik Bantlı Ayrıcı Sistemler: Sistemde; sevk bandı üzerinden gelen ve manyetik alanı sayesinde kumun içerisinden gelen demir parçalarını toplar ve kaldırır. Bandın manyetik alanın dışına çıkması ile çekilen demir parçacıkları banttan çözülmüş olurlar. Manyetik bant ayırıcı, kumun akış yönüne dikey ya da paralel bir şekilde sevk bandının üzerine konumlandırılabilir. Tambur Tipli Manyetik Ayırıcı: Bu sistemde de kumun başka bir yere ya da banda aktarılması sırasında, manyetik tambur yerleştirilerek diğer banda düşmeden kum içindeki demir atıkları ayrılır. Demir parçacıkları manyetik alan dışında magnetten çözülerek…

Kum mikseri ana amacı kum kütlesinin yoğurulması işlemidir. Uygun kuvvetler devamlı bir şekilde kalıp kumunu işlemelidir. Böylece her kademede kum taneleri diğerleri ile karıştırılır ve tekrar yoğurma elemanlarına iletilir. Yoğurma ile birlikte homojenizasyon ve devamlı olarak kum akışının yoğurma elemanlarına iletimi sağlanmış olur. Bu olay yani kum mikseri yetersiz ise yoğurma işlemi ve etkisi de azalır. Mikserin yapılandırılmasında döner kanatlar veya döner mikser tabanı düşünülmelidir. Böylelikle homojenizasyon sağlanır. Bazı durumlarda ek mikser elemanlarına ihtiyaç vardır. Kalıplama hatlarının artan kum ihtiyacı aynı hacimdeki mikserlerde değişik elemanların ilavesi ile yüksek bir kapasiteye ulaşmak mümkündür. Bu, mikserde karışım zamanının, karışım kalitesinin aynı kalmasına…

Kum hazırlama prosesi iki adımdan oluşmaktadır: 1)Eski kumun geri kazanımı 2)Eski kumun çırpıcı içinde taze katkılarla karıştırılarak yumuşatılma ve havalandırma işlemi. Eski kumun işlenmesi • Kırma ve savurma • Metalin kumdan uzaklaştırılması • Kumun nemlendirilmesi • Ön karıştırma • Elek • Soğutma • Nemin kontrolü • Besleme • Toz emme Kum Hazırlama • Nem derecesinin kontrolü • Karıştırma • Savurma • Kullanıma hazır kum yedek bunkeri Dökülecek Metalin Etkisi Hazırlama Sistemi Kalitesinin Parametreleri • Kumun hazırlama derecesi Kumun hazırlama özgül enerjisi Mikserin özgül faydalı enerjisi • Hazırlanmış Kumun Sıcaklığı • Kumun yumuşatılması • Yabancı maddelerin kumdaki miktarı • Pelet miktarı…

Kum Hazırlama ve Dağıtımında Kullanılan Sistemler 1)Metal Ayırıcı Sistemler • Manyetik Bantlı Ayırıcı Sistemler • Tambur Tipli Manyetik Ayırıcı 2)Topak Kırıcılar • Çivili Savurucu 3)Elek • Poligon Elek • Sarsıntılı Elek 4)Soğutucu • Akışkan Yataklı Soğutucu • Mikser Tarzı Soğutucu • Tambur Tipli Kum Soğutucular • Bantlı Tip Soğutucu • Diğer Tip Soğutucu 5)Eski Kum Silosu • Silo Formu • Kumun Akışkanlığı • Bunker Duvarlarının Kalitesi • Bunker Sayısı • Akışa Yardımcı Faktörler 6)Kum Mikseri • Kollergang Mikser Dikey Kollergang Mikser Yatay Tekerlekli Mikser • Türbin Mikser • Kontinü Mikser 7)Kalıp Kumunun Nem Kontrolü • Nemlendirme Derecesinin Kontrolü • İndirekt…

Translate »

Sayfayı beğendiniz mi?

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinCheck Our Feed