Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

KUM DÖKÜM

Hassas döküm ile kum döküm arasında bazı farklılıklar vardır. Hassas döküm bazı hazırlıklar gerektirmesi ve karmaşık olması nedeniyle kum döküme oranla daha pahalı bir döküm tekniğidir. Fakat her zaman küçük , karmaşık parçaları hassas döküm ile dökmek mümkün olmaz. Hassas döküm ile yalnızca 28,35 gram ya da bir onsun kesir ağırlığındaki parçaları üretebilirken, kum dökümü ile dökülebilen parçalar büyüklük ve ağırlık bakımından sınırlıdır. Örneğin bir karşılaştırma yapacak olursak; hassas döküm diş telleri ağırlığındaki gibi ya da bir ons ağırlığını ya da 450 kilogram (1000 libre) dan daha ağır karmaşık uçak motor parçaları için uygun olabilir. Ağaç başına yüzlerce daha küçük…

Optimal Aktive Edilen Bentonit ’ten Hangi Özellikler İstenir? Aktive edilen Bentonit ne kuru ne de çok ıslak olmalıdır. Islak bentonit çok zor sevk edilme problemi yarattığı gibi, Kuru Bentonit’te suyu bünyesine geç alarak, ıslanması ve şişmesi, bu sayede istenen bağlama kabiliyetini çok geç kazanması gibi problemlere yol açar. Aynı zamanda kuru bentonit tozudur. Bentonit mutlaka belirli bir öğütme tane inceliğine sahip olmalıdır. Bugünkü kum hazırlama tekniğinde “kısa kum hazırlama zamanı” çok önemlidir. Bentonit özellikle çok yüksek basma ve çekme mukavemetlerini az ilave miktarı ile sağlaması gereklidir. Bentonit ancak çok yüksek sıcaklıklarda kristal suyunu kaybetmelidir. Yani termik olarak stabil olmalıdır. Bentonit…

Sentetik kum karışımların bağlayıcısı Bentonit’tir. Bentonit kili özellikle montmorillont kil minerallerinden oluşmuş bir kildir. Kimyasal olarak içinde su bulunan ve ince olarak yayılan plakacık şeklindeki Al-Silikat olarak görülebilir. Montmorillont haricinde içerisinde Kuvars, Glimmer, Feldspat, Kireç, Dolomit, Kaolin,İllit, Pirit, Rutil, Demir Oksit, Alüminyum Oksit ya da değişen miktarlarda Alüminyum Hidroksit gibi minerallerde içerir. Bentonit ismi bulunduğu yerden gelmektedir. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde Fort Benton ‘da bulunmuştur. İçerisindeki montmorillonitin yapısı, inceliği, iç kristalin şişmesi, katyon değiştirebilme kabiliyeti, bentonitin diğer özelliklerini belirler. Bir montmorillont kristali , kat kat yapıdaki silikat lamellerinden oluşur. Bir silikat lameli ortasında oktader (8 yüzlü) katı bulunan iki…

Son zamanlarda yeni kalıplama metodları geliştirilmiş ve bu metodlar pratikte de başarılı bir şekilde uygulama alanı bulmuştur. Uluslararası pazarlarda döküm parçalarının yüzde 65-80 i bentonit bağlayıcılı kalıp kumu ile üretilir. Almanya’da bulunan dökümhanelerde yapılan araştırmalarda döküm parçalarının yüzde 70’nin bu metod ile üretildiği tespit edilmiştir. Son dönemlerde kopya edilerek geliştirilen ve büyümekte olan diğer kalıplama metodlarına rağmen, bentonit bağlayıcılı kalıplama metodu gelecekte de bu konuda en baskın yöntemlerden biri olacaktır. KALIP KUMU SIKIŞTIRMA METODLARI KALIP KUMU KALIP KONTURLARININ ÖN ŞEKİLLENDİRİLMESİ (DERECENİN DOLDURULMASI) Ön Sıkıştırma Dereceye boşaltma eleyerek havalandırarak vibrasyon ile tokalama ile Basınç kullanma kumu hafif basınç ile üfleme kumu…

Kalıplama prosesi içinde kalıp kumu kalitesi önemli bir yer teşkil eder. Kalıp kumu kalitesi stabilitesi için; kum karışımı içimde kullanılan additiflerin katkı malzemelerinin ve bağlayıcıların kalitesinin sürekli aynı olması ve değişmemesi esastır. Bundan dolayı kalıp kumunun hazırlanmasında değişecek değerler kompanse edilebilir ve stabil olmalıdır. Bu durumun sağlanabilmesi için; -Kalıp kumunun kalitesinin tespiti ve meydana çıkarılması -Çalışacak makine tesisatının kullanılacak kalıplama metoduna göre kontrol ve kumanda sistemi ile seçimi -Buna bağlı olarak gerekli kontrol ve kumanda tekniği gibi şartlar birbirine sıkıca bağlıdır. Modern kalıplama sistemlerinin, sürekli aynı ve yüksek kalitede kum ihtiyacı vardır. Kumun teknik olarak değişken şekilde yüklenmesi ve sürekli…

Kalıp kumu kalitesi için önceden verilen parametreler içinde tutabilmek ve homojen bir yapı sağlayabilmek önemlidir. Bu amaçla uygulanan iki yöntem vardır. Kalıp kımu kalitesi için birinci yöntem; üretim verilerini esas alarak , bir sonraki üretim aşamasında önlem alabilecek ayar tekniğini yerleştirmektir. Bu yöntem laboratuar verilerinden bağımsız olarak yapılmalıdır. Kalıp kumu kalitesi için ikinci yöntem; kalıp kumu geri dönüş sistemine yerleştirilen test teknikleri vasıtası ile, test sonuçlarını değerlendirerek bir sonraki döngüde aynı anda düzeltme yapmaktır. 1)Konvansiyonel Test Metodları ile Üretilen Kalıp Kumunun Özellikleri Mukavemet, sıkıştırılabilirlik gibi ulaşılabilmesi gerekli değerler, belirli bir süre zarfında ölçülür ve olması gereken yani istenen değerler ile…

Nem kontrolü;kalıp kumunun hazırlanmasında, kumun sıkıştırılma kapasitesi ve izafi yoğunluğu, kum neminin kumanda edilmesi sonucu kontrol altına alınabilir. “Kumun içerdiği su miktarı” deyimi doğru değildir. Onun yerine “Kumun nem miktarı” deyimini kullanmak gerekir ki bu özellik kum kalitesini etkiler. Çünkü su ihtiyacı kum içinde bulunan ve su bağlayıcı özellikleri olan malzemelere ve kumun hazırlama durumuna bağlıdır. Direkt olarak nem ölçümü ve kontrolü, hazırlanmış kum içinde yapılır. Ancak kum hazırlamanın son adımında da yapmak mümkündür. Nemin ayarlanması bir sonraki şarjda ya da karışım sonrası ek karışım süresi içinde de yapılabilir. Kumun nemlendirilmesi, mikser içine şarj edilen eski kumun nem miktarının tespitine…

Kalıp kumu ilave malzemeleri içinde en önemlisi parlak karbon teşkil edicidir.Kalıp kumu ilave malzemeleri grubuna; taş kömürü tozu, zift, bitumen, reçine, yağlar, plastikler ve bunların karışımları dahildir. Bu malzeme tampon malzemesini de içerir. Bentonit ve parlak karbon teşkil edici malzeme karışımları, çeşitli oranlarda birleştirilerek piyasada sunulmaktadır. Parlak karbon teşkil edici malzemelerin görevi kalıbın sıvı metal ile direkt temasını azaltmak ve böylelikle düzgün bir döküm yüzeyi elde etmektir. Parlak karbon teşkil edici malzemeler gaz haline geldiklerinde, hidrokarbon oluştururlar. Sıcak kum yüzeylerinde ve 650°C nin üzerinde hidrokarbon çok ince bir tabaka halinde kum tanelerinin üzerinde kalır. Parlak karbon teşkil edicilerin ısınması ile…

Aşağıda farklı adlarda Kalıp Kumu çeşitlerinden bahsedilmektedir. Kromit Kumu: Genellikle FeO. Cr_2 O_3 mineralinden çıkarılır. Doğal mineral yataklarından çıkarılır. Bu mineralin kum kazanım tesislerinde işlenmesi ile en az %45 lik kromoksit içerikli kum elde edilir. Kromoksit içerikli kum yatakları jeolojik olarak Güney Afrika ve Finlandiya da bulunur. Yoğunluğu 4,5 gr/cm³ ‘tür. Sıcaklık ile genleşme davranışı silis kumundan oldukça azdır. Sıcaklığa dayanıklılık 1800 °C – 1900 °C Sinter başlangıcı 1350°C -1500°C Olivin kumu: Mg-Fe-Silikatların çeşitli oranlarda bir arada olması ile oluşur. Magmatik kayaların ufalanması ve sınıflandırılması ile elde edilir. En önemli kum yatakları jeolojik olarak Avusturya’dadır. Hammadde ise baz mognolit kumudur.…

Termik dayanıklılık; bentonitin termik yüklenme sırasında bağlayıcılığını kaybetme özelliğine denir. Kalıp Kumu Komponentlerinin Termik Aşınmaları Dökümde ve katılaşma sırasında oluşan termik yüklenme, döküm parçası yakınında bulunan kalıp bölgelerindeki kalıp kumunu oluşturan komponentlerin yapılarında, geri dönüşü olmayan değişiklikler meydana getirir. • Kilin bağlayıcılık özelliği kaybolur. • Parlak karbon verici malzeme külleşir ya da koklaşır. • Silis kumunun tane yapısı küçülür Bu tip değişiklikler geri dönüşü olmayan değişikliklerdir. Bentonitin belirli bir termik yüklenme esnasında bağlayıcılığını kaybetme özelliğine, Termik Dayanıklılık Özelliği denir. Bentonitin termik dayanıklılık özelliği prosesteki önemli adımları etkilediği gibi, ölü kil miktarını da etkiler. Bu ölü kil miktarı özellikle termik yüklenme…

Translate »

Bağış yapmak için reklamları tıklayabilirsiniz!

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinCheck Our FeedVisit Us On Instagram