Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

KOKİL DÖKÜM

Kokil döküm tekniğinde; iyi bir kalıp dizaynı ve doğru bir ön hazırlık, dökümcüye rahat bir çalışma sağlar ve sonuçta oldukça parlak olur. Çok kısa aralıklı döküm kalıp içinde sıcak noktalar yani bölgeler meydana getirecektir. Bunlar kalın kesitlerde katılaşmayı geciktirdiği için bölgesel çekmelerin meydana gelmesine sebep olacaktır. Operatör bu çekmeyi gördüğü zaman yanlış bir düşünce ile metal sıcaklığına bağlayacaktır. Hata tam teşhis edilemediği için dökümlerin diğer parçalarına da yayılacaktır. Hızlı yapılan dökümler türbülans arızalarının meydana gelmesine sebep olacaktır. İyi bir yolluk dizaynı bu arızayı kısmen önleyecek ise de en faydalı yöntem otomatik döküm düzeninin kurulmasıdır. Ergonomik düşünce kötü döküm pratiğinin azalmasına…

Kalıp boyasının ömrü ve etkili olması, doğru bir şekilde uygulanmasına bağlıdır. Boyama işlemine gerekli önem verilerek özel bir boyacı operatör eğitilmelidir. Her bir kalıp için boyama tekniğini belirten yazılı bir kayıt tutulmalı, kalıp sicili işlenmelidir. Boyamanın yapılacağı kalıp boşluğunu gösteren veya uygun termik şartları veren bir resim Referans Metot ’unu kolaylıkla açıklayacak bir belgedir. Kalıp boyası esas olarak refrakter parçacıkları, yapıştırma maddesi ve sudan meydana gelmiştir. Kalıp boya yapılacağı zaman boyanın içindeki suyu buharlaştıracak kadar sıcak olmalıdır. Normal şartlar altında bu sıcaklık 150°C ile 180°C arasındadır. Eğer kalıp çok soğuk ise buharlaşmaya fırsat kalamadan kalın bir boya tabakası meydana gelir.…

Kalıp Boyasının Seçimi Kalıp boyası; kalıbı korumak, ısısal değişimleri kontrol altına almak ve döküm parçanın genleşmesini kolaylaştırmak için kullanılır. Kalıp boyası iki ana tipte yapılır; a)kalıbı izole etmek b)kalıbı yağlamak İzole boyasının seçimi; a)döküm parçanın dizaynına b)kullanılan alaşıma c)döküm sıcaklığına göre yapılır. Bazı izole boyası döküm parçanın katılaşma hızını yavaşlatır ve metal akışını düzenler. Bir döküm parçada ince kısımlarda büyük genleşmeler meydana gelir.(Örnek olarak bir motor karteri verilebilir) Boyanın içinde kalın refrakter parçacıkların faydaları birleşen köşelerde görülür. Sıvı alüminyum yüzey gerginliği sivri yerlere doğru akışları arttırır. Kalıp üzerine atılacak kalın boya ince kesitli yerleri doldurarak kaba bir yüzeyin elde edilmesine…

Alüminyum kokil dökümde iyi bir kalite için önemli olan üç nokta vardır. 1)Amaca uygun en iyi metot ve malzemenin seçilip seçilmediği 2)Düzgün bir döküm sistemi ve zaman kontrolü 3)Kötü pratik ve düşük standartları uygulaması bakımından operatörün kontrol edilmesi. Mümkün olduğu kadar çabuk ve doğru kalıp boyama ve en iyi metotlarla, eritme işlemi yapılarak kalite garanti altına alınır. Her bir kalıp, en iyi üretimi elde edecek, iyi dökümün yapılmasına uygun olmalıdır. Kalıp ve ergitme ocağı bu sınırların dışına çıkmaya başladığı zaman, hatalar görülmeye başlar. Genellikle bir kalıp devreye girdiği zaman, döküm prosedürlerine çok az dikkat edilir. Bu durum döküm hataları açık…

Translate »

Bağış yapmak için reklamları tıklayabilirsiniz!

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinCheck Our FeedVisit Us On Instagram