PİK DÖKÜM

DÖKME DEMİRİN AŞILANMASI? Dökme demirin aşılanması; sıvı metale çekirdek ilave edilmek suretiyle katılaşma mekanizmasını ve mikroyapıyı istenilen şekilde elde edebilmek için etkilemektir. Çekirdekler grafit prespitasyonu için kristalleşme merkezleri işlevini gören ≤ 4 µm boyutunda ince parçacıklardır. En yaygın bilinen oksit çekirdeklenme teorisi dir. Oksit Çekirdeklenme Teorisi: Bu teoriye göre, aşılama sırasında SiO_2 çekirdekleri çökelir ve daha sonra bu çekirdekler üzerinde grafit oluşumu ve büyümesi gerçekleşir. Ancak SiO_2 silisyum oksit çekirdeklerinin oluşabilmesi için sıvı metal içinde bu çekirdeklerin oluşumuna yardımcı olacak diğer yabancı çekirdeklerin de bulunması gereklidir. Bu yabancı çekirdekler, genellikle Oksijen ile bağ kurma eğilimi yüksek olan elementler tarafından oluşturulur.…

PİK DÖKÜMDE CÜRUF KUSURLARININ NEDENLERİ Cüruf kusurları(inklüzyonları), ana metal cürufundan uygun olmayan ayrışmaların ya da proses sırasında metalin oksidasyonunun bir sonucu olarak meydana gelir. Pik dökümde cüruf kusurları maça kısmında ya da kalıbın kontrolsüz doldurulmasından yayılmış olarak bulunur. Ayrıca cüruf kusurları metal ve kalıp malzemesinin reaksiyonunun sonucu olarak da meydana gelebilir. Pik döküm cüruf kusurları (inklüzyonları) genellikle Mangan, Silisyum ve Demir bakımından zengindir. Bazen alaşım ilaveleri kaynaklı Kalsiyum ve Alüminyum gibi diğer cüruf oluşturucu bileşenleri de içerebilirler. Cüruf kusurları (inklüzyonları) ayrıca yaygın olarak kalıp ile reaksiyon nedeniyle kum taneleri ile de bir arada bulunabilir. Pik Dökümde Cüruf Kusurlarının Nedenleri: •…

DİĞER DEMİR ESASLI MALZEMELER NELERDİR? Pik Demir: Ticari pik demir, demir cevherinin redüklenmesiyle elde edilir ve Karbon, Silisyum, Manganez, Fosfor ve Kükürt ‘ün kontrollü kullanımına olanak verir. Diğer bütün elementler artık elementler seviyesindedir. ASTM A standardı bütün ticari pik demirlerin spesifikasyonlarını kompozisyon aralıklarıyla vermektedir. Özellikle KGDD üretimi gibi düşük Kükürt, düşük Manganez ve düşük artık elemanlı ihtiyaçlar için özel analizlerle üretilmiş pik demirlerde mevcuttur. Ön İndirgenmiş Demir Cevheri: Ön indirgenmiş demir cevheri genel olarak Direkt Redüklenmiş Demir Cevheri (DRI) olarak bilinir. 5/8 “ (15 mm) lik pietler ya da 1 ½”x2” (3×5 cm) lik briketler halinde bulunur. Eğer şarjda fazla…

DÖKME DEMİR NASIL AŞILANMALIDIR? Dökme demirin aşılanması konusunda önce aşılama,aşılayıcı ve aşılamanın faydalarına bir göz atalım. Aşılama: SFERO DÖKÜM de GRAFİT NODÜLLERİN PİK DÖKÜM de ise grafit parçacıklarının ÇEKİRDEKLENEN kısımlarının arttırılması yoluyla dökme demirin yapı ve özelliklerini kontrol edebilmesidir. Bu durum ÖTEKTİK katılaşma sırasında soğumayı düşürür. Böylece özellikle ince kesitlerde sert Demir Karbürler ya da çil oluşma riski azalır. Aşılanmış gri dökme demirin mikroyapısı Aşılanmamış sfero dökümün mikro yapısı Aşılanmış sfero dökümün mikroyapısı Aşılayıcı: Sıvı demire; dökümden hemen önce eklenen, grafit ÇEKİRDEKLENMESİ için uygun bölgeler sağlayan bir malzemedir. En etkili aşılayıcılar düşük miktarlarda Kalsiyum, Baryum, Stronsiyum, Zirkonyum ve/veya Seryum içeren…

PİK DÖKÜMDE ANALİZ ORANLARI(TAVSİYE EDİLEN) Pik Döküm için verilen ISO standardında tavsiye edilen pik dökümde analiz oranları yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Tavsiye edilen Karbon, Silis, Mangan ve Kükürt bileşiklerinin yanında maksimum fosfor seviyesi de yer almaktadır. Yukarıda verilen tavsiye edilen bileşim oranları ISO sınıfı özellikler elde etmek için iyi bir temel oluşturur. Ancak, istenen özellikler diğer önemli etkenler doğru seçilmediği sürece garanti edilemez. BU ETKENLER: Aşılayıcı malzemenin doğru seçilmesi ve ilave prosesi Aşırı ısıtma ve uzayan bekleme sürelerinden kaçınılması Mekanik özellikleri olumsuz etkileyecek, ana metal ve alaşım elementlerinden gelen artık bileşenlerden korunmak amacıyla dikkatli hammadde seçimi İNKLÜZYON kusurlarından etkilenmemek için uygun…

PİK DÖKÜMDE AŞILAYICI NASIL SEÇİLİR? Pik dökümde aşılayıcı birçok amaçla kullanılır. Bu amaçlar; 1)Demir Karbür veya çilleri gidermek için 2)Homojen A tipi yapıya ulaşmak maksatlı grafit morfolojisini yeniden düzenlemek 3)Aynı dökümde ince ve kalın kesitler arasındaki farkı en aza indirgemek. 4)Aynı potada bütün döküm süresince etkili olabilmek. Tüm ticari aşılayıcılar, grafit ve FERROSİLİS den oluşan herhangi bir FERROSİLİS alaşımından veya FERRO alaşımlardan oluşan bir karışımdan ibarettir. Döküm endüstrisindeki nihai kullanıcılardan gelen yoğun taleplerin artmasıyla, birçok dökümhane karışım kullanmayı bırakmış, onun yerine kontrol edilmesi daha kolay olan FERROSİLİS alaşımına yönelmişlerdir. Bu alaşımlar genel olarak %45-50 ya da %60-75 Silisyum içerir. Ayrıca…

PİK DÖKÜMÜN AVANTAJLARI NEDİR? Pik Döküm Nedir? Temel olarak en basit döküm biçimi olan pik döküm tekniğinde, kalıplama için yaş kum kullanılmaktadır. Hammadde olarak ham pik alınarak sıvı metal elde edilmektedir. Özellikle ülkemizde en çok rağbet gören döküm şeklidir. Pik Dökümün Avantajları: Özellikle otomotiv sektöründe kullanılan birçok parça pik döküm olarak imal edilmiştir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bu ürünler daha modernize edilmiştir. En büyük avantajı; döküm yönteminin basit olması ve hammadde maliyetinin düşük olması nedeniyle, düşük üretim maliyetidir.

PİK DÖKÜM (GRI DÖKME DEMİR DÖKÜM ) Demir ve karbon içeren ve karbonlu lamel grafit parçalarının bulunduğu döküm alaşımına Gri Dökme Demir denir. Sektörde PİK DÖKÜM şeklinde kullanılır. Bir başka deyişle serbest karbonun, yaprak halinde grafit şeklinde bulunduğu demir-karbon malzemesidir. Pik Döküm (Gri Dökme Demir) Sınıflandırması: Özellikleri de dağılımına, grafit yapısına(şekline) ve matrisin yapısına bağlı olarak değişir. Ayrıca sertlik ve çekme dayanımı gibi mekanik özellikleri göz önünde bulundurularak sınıflandırılırlar. Basit olarak: ALAŞIMLI gri dökme demir ALAŞIMSIZ gri dökme demir den bahsetmek mümkündür. Sertlik ve Çekme Dayanımı: Belirli bir tipteki dökme demirin sertlik ve dayanımı, ESNEMEZLİK MODÜLÜ ve YOUNG MODÜLÜ (ELASTİSİTE…

Translate »

Sayfayı beğendiniz mi?

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinCheck Our Feed