Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

ÇELİK DÖKÜM

Arıtılamayan alaşım elementleri aşağıdaki gibi etki etmektedir. KARBON Arıtılamayan alaşım elementleri içinde önemlilerinden biri olan Karbon miktarının artışı ile alaşımsız çeliklerde dayanım ve sertlik artar. Karbon arttıkça çelikteki perlit oranı arttığından çekme dayanımı ve akma sınırı artar. %8 karbondan daha fazla olduğunda bünyeye giren sekonder sementit kristal tanecikleri bünyedeki bağıntıyı zayıflatır. Dolayısı ile çekme mukavemeti düşmeye başlar, çelik kırılganlaşır. En yüksek sertlik değerine (67 RSD-C) % 0.6 karbon değerinde ulaşılır. Kopma uzaması ve kesit daralması (kopmadaki büzülme) en fazla ferritik bünyededir. Kırılgan sementit bu özelliği devamlı olarak, bünyede arttıkça azalır. Çentik mukavemeti de aynı şekilde düşer. Karbon miktarının artması ile…

Çeliklerin mikroyapı ve mekanik özelliklerini etkileyen faktörlerin başında alaşım elementlerinin etkileri gelir. Alaşım elementleri belirli özellikleri elde etmek veya gidermek amacıyla önceden saptanmış miktarlarda bulunması zorunlu olan bileşenlere denir. İstenmediği halde üretimden kaynaklanan elementlere ise empürite veya katışkı denir. Çeliklerdeki kadar geniş çaplı özellik değişimi hiçbir malzemede görülmez. Bunu alaşım elementleri sağlar. Yani alaşım elementlerinin etkileri oldukça fazladır. Genellikle iki temel grupta toplanırlar. Alaşım elemanlarının toplam miktarı %5’ten az olan çeliklere düşük alaşımlı çelikler, alaşım elamanlarının toplam miktarı %5’ den fazla olan çeliklere yüksek alaşımlı çelikler denir. Düşük alaşımlı çeliklerin en belirgin özellikleri; *sertleşebilme kabiliyetleri, *sertlik, *akma sınırı, *elastikiyet modülü,…

Takım çelikleri çok farklı teknoloji ve ekipman kullanılarak üretilebilirler. Dünyada takım çelikleri genel olarak yüzde 75’i hurdadan ergitme yöntemi ile geri kalanıysa cevherden üretilmiş ignotların ergitilmesi sonucunda meydana gelir. Takım çeliklerinin üretiminde; •önce ergitme işlemi •sonra rafine işlemi yapılır. Ergitme işlemi; Ergitme işlemi elektrik ark ocaklarında yapılmaktadır. Ayrıca malzemedeki Kükürt ve Fosforu uzaklaştırmak amacıyla vakum dekarbürizasyon işlemleri de yapılmaktadır. İstenilen kimyasal analiz elde edilince seri olarak kalıplara sıvı metal dökülür ve cürufun üste çıkması sağlanır. Böylece takım çeliği kimyasal analizine sahip yeni ignotlar üretilmiş olur. Bazı firmalarda ayrıca daha temiz bir yapı elde etmek için ESR (Elektro Slag Remelting) yöntemi…

Alaşımsız karbonlu çeliklerin AC3 veya AC1(Karbon miktarına bağlı dönüşüm noktaları) hemen üzerine kadar ısıtmalarının ardından yüzeyde ya da çekirdeğe kadar yüksek sertliği martenzit oluşumu ile sağlayacak bir hızda soğutulmasına SERTLEŞTİRME denir. (Yüksek alaşımlı çeliklerin sertleştirilmesinde bu tanım geçerli değildir.) Genel olarak sertleştirme iki grup altında incelenebilir. Çekirdeğe kadar ani soğutma ile martenzit oluşturma, sertleştirme Parçalar semente edilerek, daha sonra arkasından sertleştirme Çekirdeğe Kadar Ani Soğutma ile Sertleştirme:Sertliğin artabilmesi Martenzit oluşumuna bağlıdır. Martenzit elde edebilme şartları şunlardır: Çelik sertleşebilir olmalı Çelik östenit alanına kadar ısıtılmalıdır(%0,8 ‘den fazla karbonlular AC_1’in üzerine kadar ) Çelik martenziti meydana getirebilecek bir hızla soğutulmalıdır. Soğutma vasıta…

Çeliğin Özellikleri Üzerine Alaşım Elementlerinin Faydalı Etkileri Maksimum %2,06 karbon içeren demir karbon alaşımları çelik olarak adlandırılır. Alüminyum (Al): Kavlanmaya karşı dayanıklılık sağlar. Oksijen gidermek için kullanılır. Akma dayanımı ve darbe tokluğunu arttırıcı etki gösterir. Ayrıca Alüminyumun tane küçültücü etkisi vardır. Nitrasyon çeliklerinin temel alaşım elementidir. Bazı mikro alaşımlı çeliklerde de nitrür ve karbonitrür oluşturan mikro alaşım elementi olarak da kullanılır. Azot(N): İstenmeyen bir elementtir. Azot kırılganlığına neden olur ve eğme özelliklerini kötüleştirir. Bakır (Cu): Akma ve çekme dayanımını arttırır. Buna karşın yüzde uzamayı ve şekillenebilirliği azaltır. Ayrıca korozyon direncini de yükseltir. Fosfor (P): Fosfor çeliğin akma ve çekme dayanımını…

DEMİR ESASLI ERGİTMEDE KULLANILAN METALİK MALZEMELER Ergitmede kullanılan malzemeler:Çelik hurda,düşük fosforlu saçlar ve pres artıkları,demiryolu rayları ve çelikleri, sac parçaları ve konstrüksiyon malzemeleri,parça çelik hurdalar,Şeritler (Lamalar), dökümhane çeliği, döndüler(İşleme Artıkları) vb. Satın Alınan Çelik Hurda: Institute of Scrap Iron and Steel –ISIS çelik hurdaları; ebatları, oluşum kaynakları ve fiziksel özellikleriyle sınıflanmıştır. Çelik hurdanın daha iyi tanımına yardımcı olmak için Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) ‘nün çeliklerin kimyasal analiz sınıflaması kullanılabilir. Çelik hurda “temiz endüstriyel hurda” ve “eski hurda” olarak iki genel sınıfa ayrılır. Temiz endüstriyel hurda endüstriyel işlemler sırasında yeni oluşmuş hurdalardır. Bu çelik hurda genel olarak iyi ayrılmış…

Şarj malzemesi değiştiğinde ya da şarj edilen bir ya da daha çok malzemenin kompozisyonu değiştiğinde metal kompozisyonunda beklenilen değişiklikleri göstermek için, günlük hesaplama föyleri tutulmalıdır. Temel elementler ağırlık ve yüzde olarak kendi sütunlarında gösterilmelidir. Bir alaşım elementi şarj malzemesinin ana elemanıysa oda hesaplanmalıdır. Bu hesapların doğruluğu şarj malzemelerinin kompozisyonları hakkında iyi bir bilgi sahibi olmaya bağlıdır. Silisyum İlavesi: Dökme demirin metalürjik özelliklerini kontrol edebilmek için Silisyum ve Karbon miktarları önemlidir. İstenilen Silisyum değerleri banyoda değişik silisyum malzemeleri ile sağlanabilir. Aynalı (Gümüşümsü) Pik Demir: Bu malzeme elektrikli ocaklarda üretilmektedir. Silisyum miktarı %16-22 ve Karbon %1 civarındadır. 6 ve 14 kg’lık ağırlıkta…

Karbon ilavesi tekniği endüksiyon ocaklarında sürekli ve sabit kontrol gerektirir. Karbonun bu formunun metal banyosuna göre düşük yoğunluğu, ocak çevresi ve malzemenin ocağa verilişi önemlidir. Doğru büyüklükte (-3, + 80 mesh önerilir) malzeme kullanımı ergimiş metalde iyi bir verim için optimum yüzeyi verecektir. Karbon ilavesi banyoda normal olarak ulaşılan en yüksek sıcaklıkta yapılmalıdır. Tavsiye edilen metal banyosu sıcaklığı 2600 °F (1425 °C) tercihen 1540 °C ye yakın bir sıcaklıktır. Metal şarj karbon verici malzemenin üzerine yüklenerek karbon verici malzeme banyonun içine doğru bastırılır. Metal sıcaklığı düşürülür ve başka malzeme şarj edilmeden metal banyosunun karbonu alması sağlanır. Banyoda fazla cüruf olması…

Şarj hesabında doğru karbon vericiler kullanmak önemlidir.Demir esaslı metal ergitilen endüksiyon ocaklarında karbon seviyesini ayarlamak için pek çok karbon verici kullanılmaktadır. Pek çok karbon verici bulunabildiği için, doğru bir seçim önemlidir. Bulunabilen karbon arttırıcılar; kalsine petrol koku, suni grafit, doğal grafit, kok kırığı ve antrasit kömürüdür. Kullanılacak malzemenin seçimini Kükürt ve Azot miktarı belirler. Dikkat edilmesi gereken diğer özellikler de özgül ağırlık, boyutlar ve uçucu miktarıdır. Üretilecek metalin tipi malzeme fiyatı ve karbon verimi hangi ilavenin kullanılacağını belirleyebilir. Karbon kazanımı(verim), metalin kimyasal kompozisyonu, ocak atmosferi ve sıcaklık gibi bazı faktörlere bağlıdır. Ocak çalıştırma tekniğine bağlı bazı başka faktörler vardır. Cüruf…

Translate »

Bağış yapmak için reklamları tıklayabilirsiniz!

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinCheck Our FeedVisit Us On Instagram