Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

DÖKÜM

KONTROL VANASI VE ÇEŞİTLERİ NELERDİR? Kontrol vanası, uygulama alanlarına göre kontrol amacıyla tasarlanmış bir çeşit emniyet vanasıdır.Aşağıda çeşitli kontrol vanaları uygulama alanları ve kullanım şekillleri hakkında bilgilere yer verilmiştir. Basınç Dönüştürücü Vana: Basınç dönüştürücü kontrol vanaları üzerinde pilot mekanizması bulunur. Bu pilot mekanizması sayesinde yüksek giriş basınç değerini hat içerisinde olması istenen basınç değerlerine düşürür. Bu vanalar ayrıca farklı bir enerjiye ihtiyaç duymadan tamamen hidrolik prensiplerle çalışan vanalardır. Basınç düşürücü kontrol vanaları sayesinde, giriş basıncı ne olursa olsun (Giriş basıncının ayarlanan çıkış basıncından yüksek olması koşulu ile) çıkış basıncını sabit tutarak akışkanın şebeke içindeki dengesi sağlanmış olur. Ani Basınç Tahliye…

SEKTÖRDE YAYGIN OLARAK GÖRÜLEN DÖKÜM ÜRÜNLERİ VE KULLANIM ALANLARI Aşağıda sektörde en yaygın görülen çeşitli döküm ürünleri ve kullanım alanları hakkında bilgi verilmektedir. Elastomer Sürgülü Vana • Asit ve alkali özelliği içermeyen akışkanlarda • Soğuk ve sıcak su tesisatlarında • Sulama şebekelerinde Çekvalf (Çalpara ) • Geri akışın istenmediği durumlarda • Pompa terfi istasyonlarında Çift Eksantrik Kelebek Vana • Sulama Şebekelerinde • Deniz suyu ve korozif özelliği taşıyan akışkanlarda • Pompa istasyonlarında • Üst düzey rezervuarlarda • Filtre sistemlerinde • Boru hatlarında • Su,petrol vb. diğer sıvı transfer sistemlerinde • Sıcak ve soğuk su tesislerinde Çift Küreli Hava Tahliye Vantuzu…

ÇARPILMA|ÇARPILMAYI AZALTAN ÖNLEMLER Kaynaklı parçaların projelendirilmesinde çarpılmaları önleyecek ya da azaltacak önlemlerin alınması gerekmektedir. Çarpılma, kaynak çevresinin yapısal rijitliğine bağlıdır. Kaynak dikişinin çevresini çevreleyen malzeme kütlesinin fazlalığı ya da uygun yerlere yerleştirilen takviyeler rijitliği arttırır ve çarpılmayı azaltır. Kaynak dikişi büyük bir yapı içerisinde yer alıyorsa koşullar rijit çubuk benzetmesine yaklaşır. Çarpılma zorla engellenirse, iç gerilmeler artar. Böylece, olası bir çarpılmayı engellemekten ziyade, onu hiç oluşturmamak veya mümkün olan en küçük düzeyde sınırlamak akıllıca olur. Aşağıda çarpılmalar için uygulanabilecek önlemler yer almaktadır. 1-Dikiş ölçüleri minimum da tutulmalıdır. Dolgu metali ne kadar fazla olursa çekme kuvvetleri de o derece de yüksek…

ÇARPILMA|KAYNAKTA ÇARPILMALAR Kaynak işleminin meydana getirdiği yerel sıcaklık farklılıkları, genleşme ve çekme farklılıklarına, o da çarpılmalara yol açar. İki levhanın alın kaynağını örnek olarak alalım. Kaynaktan sonra levhalar gerek boydan ve gerekse enden çekerek çarpılırlar. Yumuşak karbonlu çelikte enine çekme; örnek olarak 6 mm. levha kalınlığında 1 m. , 12 mm. levha kalınlığında 1,5 mm. dolayındadır. Boyuna çekme ise; levhanın uzunluğuna bağlı olup 0,2 mm/m olarak düşünülebilir. Sonuç olarak düz levhalar kaynaktan sonra dalgalanır, dikişler arasındaki bölgelerde kabarıklıklar meydana gelir. İnce levhalarda bu olay daha belirgin olmaktadır. Şayet kaynak tek taraflı yapılmış ise bir açısal çarpma da söz konusudur. Levha…

GERİLME KAYNAKTA KALINTI GERİLMELERİ Kaynak dikişi ve çevresinde iki tür iç gerilme oluşur. • Martenzitik çarpık billur kafes içerisinde meydana gelen Mikroskopik gerilme • Tamamen başka nedenlere dayanan Makroskopik iç gerilme Kaynakta Yerel Gerilmelerin Oluşumu Fiziksel kuramlara göre bütün cisimler ısınırken genleşir, soğurken büzüşür yani çekerler. Metallerde olaylar daha belirgindir. Genleşme ve çekme bir şekilde önlenir veya engellenir ise iç gerilmeler açığa çıkar. Örneğin “Uzaması ve Kısalması Mutlaka Engellenen Kısa Çubuğun Isınma ve Soğuma Aşamalarında İç Gerilmelerinin Değişimi” isimli şekilde de görüldüğü üzere: Her iki baştan, uzamasına veya kısalmasına olanak vermeyecek biçimde tespit edilmiş kısa bir çubuk, ısıtıldığı zaman içinde…

KRİYOJENİK İŞLEM TAKIM ÇELİKLERİNİN KRİYOJENİK PROSESİ Takım çeliklerinden üretilen kalıplardan istenen maksimum performansı elde etmek için özenli ısıl işlem adımlarına ihtiyaç duyulmaktadır.Özellikle yüksek krom içeren soğuk iş takım çeliklerine uygulanan kriyojenik işlem kalıp performansını önemli oranda artırmaktadır. 1937 yıllarında Gulyaeue tarafından, Kriyojenik işlem, yüksek hız çeliklerin sertleştirilmesi için kullanılmıştır. Ancak günümüzde ısıl işlem adımlarında fazla konu edilmemesine rağmen Kriyojenik işlem, kalıp performansında da önemli ölçüde artışlar sağlamaktadır. Takım çelikleri ya da diğer metaller olsun, bir metal alaşımının özellikleri mikroyapısına bağlıdır. Soğuk iş takım çeliklerinde kriyojenik işlem nedeniyle meydana gelen kalıp performansındaki artış, doğrudan mikroyapı ile ilgilidir. Soğuk iş takım çeliklerinin…

BOYA HAZIRLAMA ÜNİTELERİ Yüksek performansa sahip boyaların kullanıldığı boya hazırlama üniteleri otomotiv endüstrisi için döküm yapan fabrikaların performansı yüksek ve kaliteli döküm parça ihtiyacını karşılayabilmeleri amacıyla neredeyse kullanımları zorunlu hale gelmiştir. Kompleks ve kritik döküm parça ihtiyacının arttığı ve yüksek kalite standartlarının talep edildiği günümüzde ki üretim proseslerinde boya performansı kritik bir nokta haline gelmiştir. Yüksek kalite ve performansa sahip maça boyaları otomotiv sektörüne hizmet eden geleneksel dökümhanelerde tüm üretim maliyetlerini ciddi ölçüde etkileyecek etkiye sahip olabilmektedir. Boya maliyetleri toplam üretim maliyetinin bir parçasıdır ki genel olarak toplam üretim maliyetinin %1 ine yakın bir oran oluşturur. Bu da boya hazırlama…

AŞILAMA SONUÇLARI NASIL KONTROL EDİLMELİDİR? Doğal olarak iyi bir aşılama için, aşılama sonuçları nın kontrolü ve takibi gereklidir. Bunun için kullanılan değişik bir çok yöntem vardır. İstenilen kalitede döküm parça elde etmek için aşılayıcı ilave etmek, gerekli bir uygulamadır. Aşılamada amaç; hem sayısal, boyut ve şekil açısından grafit çökelmesini etkilemek hem de gri katılaşmayı sağlayarak, ledebürite soğumayı engellemektir. Aşılama sonuçları nın kontrolü ve aşılama esnasında meydana gelebilecek hataların önüne geçmek için dökümden sonra parça üstünde ya da ayrı dökülmüş numune üstünde bir takım incelemeler yapılmaktadır. Ancak aşılama sonuçlarının kontrolü için bu yapılanlar yeterli olmamaktadır. Bu tür hataları önlemek için, üretimin…

BESLEYİCİ MALZEMELERİ HAKKINDAKİ GELİŞMELER Besleyici malzemeleri ile ilgili işlevsellikleri ve performansları için sürekli geliştirme ve iyileştirmeler yapılmaktadır. Besleyici malzemeler hakkındaki bu iyileştirme ve geliştirmeler sadece prosese bağlı değildir. Dökümcüler tarafından kullanılan bu sarf malzemelerin yani besleyici malzemeleri ve kullanımı döküm kalitesini ve performansını arttırmaktadır. Aynı zamanda bu besleyici malzemeleri ve kullanımı ile tüm maliyetler güvenli ve etkin bir şekilde azaltılmış olmaktadır. Besleyici dizaynında yapılan son gelişmeler, pek çok yararın bir araya toplandığı tek bir ürüne dönüştürülerek yeni bir besleyici oluşturmuştur. Bu sayede dökümcüler, sadece döküm parça üzerinde besleyici boynunun parça ile temas ettiği bölgede oluşan izden kurtulmuş olmayacak aynı zamanda…

1 2 3 11
Translate »

Sayfayı beğendiniz mi?

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinCheck Our Feed