Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

KAYNAK

ÇARPILMA|ÇARPILMAYI AZALTAN ÖNLEMLER Kaynaklı parçaların projelendirilmesinde çarpılmaları önleyecek ya da azaltacak önlemlerin alınması gerekmektedir. Çarpılma, kaynak çevresinin yapısal rijitliğine bağlıdır. Kaynak dikişinin çevresini çevreleyen malzeme kütlesinin fazlalığı ya da uygun yerlere yerleştirilen takviyeler rijitliği arttırır ve çarpılmayı azaltır. Kaynak dikişi büyük bir yapı içerisinde yer alıyorsa koşullar rijit çubuk benzetmesine yaklaşır. Çarpılma zorla engellenirse, iç gerilmeler artar. Böylece, olası bir çarpılmayı engellemekten ziyade, onu hiç oluşturmamak veya mümkün olan en küçük düzeyde sınırlamak akıllıca olur. Aşağıda çarpılmalar için uygulanabilecek önlemler yer almaktadır. 1-Dikiş ölçüleri minimum da tutulmalıdır. Dolgu metali ne kadar fazla olursa çekme kuvvetleri de o derece de yüksek…

ÇARPILMA|KAYNAKTA ÇARPILMALAR Kaynak işleminin meydana getirdiği yerel sıcaklık farklılıkları, genleşme ve çekme farklılıklarına, o da çarpılmalara yol açar. İki levhanın alın kaynağını örnek olarak alalım. Kaynaktan sonra levhalar gerek boydan ve gerekse enden çekerek çarpılırlar. Yumuşak karbonlu çelikte enine çekme; örnek olarak 6 mm. levha kalınlığında 1 m. , 12 mm. levha kalınlığında 1,5 mm. dolayındadır. Boyuna çekme ise; levhanın uzunluğuna bağlı olup 0,2 mm/m olarak düşünülebilir. Sonuç olarak düz levhalar kaynaktan sonra dalgalanır, dikişler arasındaki bölgelerde kabarıklıklar meydana gelir. İnce levhalarda bu olay daha belirgin olmaktadır. Şayet kaynak tek taraflı yapılmış ise bir açısal çarpma da söz konusudur. Levha…

GERİLME KAYNAKTA KALINTI GERİLMELERİ Kaynak dikişi ve çevresinde iki tür iç gerilme oluşur. • Martenzitik çarpık billur kafes içerisinde meydana gelen Mikroskopik gerilme • Tamamen başka nedenlere dayanan Makroskopik iç gerilme Kaynakta Yerel Gerilmelerin Oluşumu Fiziksel kuramlara göre bütün cisimler ısınırken genleşir, soğurken büzüşür yani çekerler. Metallerde olaylar daha belirgindir. Genleşme ve çekme bir şekilde önlenir veya engellenir ise iç gerilmeler açığa çıkar. Örneğin “Uzaması ve Kısalması Mutlaka Engellenen Kısa Çubuğun Isınma ve Soğuma Aşamalarında İç Gerilmelerinin Değişimi” isimli şekilde de görüldüğü üzere: Her iki baştan, uzamasına veya kısalmasına olanak vermeyecek biçimde tespit edilmiş kısa bir çubuk, ısıtıldığı zaman içinde…

BRİNELL SERTLİK Brinell sertlik ölçme yöntemi; kaynak teknolojisinde en çok kullanılan ve en eski yöntemlerden biridir. İsmi İsveçli mühendis Brinell ’den gelmektedir. Standart ölçülerdeki bilye, yaklaşık 3 ton kuvvetle ve standart kabul edilen 30 saniye süre ile malzeme yüzeyine bastırılarak, yüzeyde oluşan çukurun çapı ölçülür. Buradan hareketle çukurun yüzey alanı hesaplanır. Uygulanan kuvvetin alana oranı malzemenin Brinell Sertliği ‘ni oluşturmaktadır. Brinell Sertlik = Kuvvet/ Alan BS=Brinell Sertlik (Kgf/mm²) F=Kuvvet (Kgf) A=Çukurun yüzey alanı (mm²) D=Bilye çapı (mm) d=Çukurun çapı (mm) Formülde bulunması gereken tek parametre yüzeyde açılan izin yarıçapıdır. Diğer parametreler bilinmektedir. Aslında pratikte daha basit olarak kullanılabilecek tablolar mevcuttur.…

Brinell Sertlik‘te Kullanılan Kuvvet ve Bilye Çapları Nelerdir? Bu tablo çelikler içindir. Yumuşak malzemeler için Kuvvet/Bilye çapı² oranı 1’e kadar inen düşük kuvvetler uygulanabilir. Kuvvet ve bilye çapı seçiminde göz önünde bulundurulacak noktalar: 1)Genellikle aynı kuvvetle aynı bilye çapına uygulanan sertlik değerleri birbiri ile karşılaştırılmalıdır. 2)Farklı kuvvet ve bilye çapı ile ölçülen sertlik değerlerinin birbiriyle karşılaştırılması ve buna göre değerlendirme yapılması, yanlış sonuçlara götürür. 3)Oluşan izin çapı d=(0,25-0,60)D d≤0,375 D olmalıdır. 4)Uygulanan kuvvet yüzeyin arkasına kadar geçecek izi oluşturmamalıdır. O yüzden iz derinliği yüzey cidar kalınlığının % 10 undan daha küçük olmalıdır. Yani iz; malzemenin arkasına geçmemelidir. 5)İz merkezi ile…

Kaynağın Kimyasal Özellikleri Nelerdir? Kaynak bir eritme ve katılaşma işlemidir. Kaynağın kimyasal özelliklerini açıklarken kimyasal bileşiminden bahsetmekte fayda vardır.Kaynağın alaşımı yani kimyasal bileşimi ana metalden farklı olabilir. Kaynağın alaşımı yani kimyasal bileşimi ana metalden farklı olabilir. Ancak kaynak dikişi, dolgu metali ile ana metalin bir araya gelmesiyle oluştuğundan; dolgu metalini uygun seçmekle, dikişin alaşım yapısı ana metalin kimyasal yapısına benzetilebilir. Gerçi dikişin her yerinde alaşım tekdüzende olmayabilir. Yani ana metal ya da elektrot katılımı daha fazla olabilir. Ya da dikişin orta bölümünde, sadece dolgu metali olabilir. Kaynak yöntemi, elektrot çapı, ilerleme hızı gibi faktörler de belirleyici rol oynar. Ayrıca tane…

Translate »

Sayfayı beğendiniz mi?

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinCheck Our Feed