Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

VERMİKÜLER DÖKÜM

Ön şartlandırma, sıvı metaldeki serbest ve bağlı Oksijeni azaltır.Baz metaldeki Kükürt miktarı ölçülebildiği için rahatlıkla bilinebilmektedir. Ancak sfero üretiminde ve özellikle Vermiküler Dökme Demir üretimi için kritik olan Oksijen ölçülemez. Oksijen, Kükürt ’ün iki katı Magnezyum ’la birleştiğinden, sıvı metal içindeki Oksijen miktarının da düşük olması beklenmelidir. Bu nedenle Magnezyum tretmanından önce sıvı metal içindeki bağlı ve serbest Oksijen miktarının azaltılması gereklidir. Bunu sağlamak mümkün olmazsa; sıvı metal içindeki Oksijen Magnezyum ile birleşerek MgO meydana getirir. Sıvı metal içindeki Oksijen değişikliklerine bağlı olarak hep aynı miktarda Magnezyum ilave edilse dahi mikro yapıdaki lamel grafit oluşum miktarı değişiklik gösterir. İlave edilecek…

VERMİKÜLER DÖKME DEMİR ÜRETİM YÖNTEMLERİ Vermiküler Grafitli Dökme Demirle Üretim Yöntemi Nelerdir? Vermiküler Dökme Demir üretiminde; baz metalin analizinden döküme kadar geçen bütün süreçte parametrelerin oldukça sık ve iyi bir şekilde takip ve kontrol edilmesi çok önemlidir. Kullanılan en yaygın yöntem; sıvı metale küreselleşmeye neden olamayacak ölçüde Magnezyum ilave etmektir. Bu nedenle kullanılan farklı yöntemler ve farklı Magnezyum içeren malzemeler bulunmaktadır. Bazı durumlarda Vermiküler yapının oluşumunu garanti etmek için bazı katkı malzemesi ilaveleri yapılmaktadır. Tıpkı egzoz manifoldları veya turbo kompresörler gibi çok ince et kalınlığı olan parçalar için Titanyum ilavesinin gerek görüldüğü gibi. Katkı malzemesinin kullanıp kullanılmayacağı parçaların geometrilerine bağlıdır.…

VERMİKÜLER DEMİR ÜRETİM YÖNTEMLERİ: Vermiküler Grafitli Dökme Demir üretiminde kullanılan en yaygın yöntemlerden biri de “Tel Yöntemiyle Vermiküler Demirin Üretim Yöntemi” dir. Bu yöntemde Kükürt ve Titanyum miktarı önemlidir. Aşağıda Tel Yöntemiyle Üretimde Kükürt ve Titanyum ‘un etkileri yer almaktadır. TEL YÖNTEMİYLE ÜRETİMDE KÜKÜRT VE TİTANYUM’UN ETKİSİ Vermiküler Grafitli Dökme Demirin ( V.G.D.D.) tel ile üretiminde Kükürt ve Titanyum etkisi ve miktarları önem taşımaktadır. Kükürt ve Titanyum miktarları: Doğal olarak ilk analizdeki Kükürt miktarı kritik bir önem taşımaktadır ve uzun yıllar boyu elde edilen tecrübelere dayanarak baz metaldeki Kükürt oranının %0,010 ile %0,012 arasında olması gerektiği söylenebilir. Bu değer iyi…

Vermiküler Dökme Demir üretim yöntemlerinde; baz metalin analizinden döküme kadar geçen bütün süreçte parametrelerin oldukça sık ve iyi bir şekilde takip ve kontrol edilmesi çok önemlidir. Vermiküler Dökme Demir Üretimi için kullanılan en yaygın yöntem; sıvı metale küreselleşmeye neden olamayacak ölçüde Magnezyum ilave etmektir. Bu nedenle kullanılan farklı yöntemler ve farklı Magnezyum içeren malzemeler bulunmaktadır. Bazı durumlarda Vermiküler yapının oluşumunu garanti etmek için bazı katkı malzemesi ilaveleri yapılmaktadır. Tıpkı egzoz manifoldları veya turbo kompresörler gibi çok ince et kalınlığı olan parçalar için Titanyum ilavesinin gerek görüldüğü gibi. Katkı malzemesinin kullanıp kullanılmayacağı parçaların geometrilerine bağlıdır. Vermiküler Dökme Demir üretim yöntemleri aşağıda…

Vermiküler demir üretiminde genel olarak dökümhane personeli; otomatik testlerle birlikte aşağıdaki kriterlere göre de değerlendirme yapmalıdır. Vermiküler Grafitli Demir; •Grafit uzunluğu yaklaşık 50 µm •zunluk/genişlik oranı < 10 •Grafit uçları yuvarlak Lamel Grafitli Demir; •Lamellerin grafit uzunluğu 500 µm ‘ye kadardır. •Uzunluk/genişlik oranı 50 -100 arasındadır. •Grafit uçları sivridir. Vermiküler Grafitli Demirin yapısı; •Termal analiz ile değerlendirme •Spektrometre numuneleri kullanılarak yapılan kimyasal analiz ölçümü •Ayrıca Mg/S oranının kimyasal analiz ölçümü •Oksijen aktivitesinin EMF kullanılarak ölçümü •Ultrason incelemeleri •Rezonans frekans testleri •Metalografik incelemeler •Her tretman sonrası alınan numunelerin hızlı kontrolü Artık Tel ile Mg tretmanı en çok kullanılan teknolojilerden biridir. Sfero…

Vermiküler Dökme Demir üretim yöntemleri uygulanırken; baz metalin analizinden döküme kadar geçen bütün süreçte parametrelerin oldukça sık ve iyi bir şekilde, takip ve kontrol edilmesi çok önemlidir. Vermiküler Dökme Demir üretim yöntemlerinde en yaygın olarak kullanılanı; sıvı metale küreselleşmeye neden olamayacak ölçüde Magnezyum ilave etmektir. Bu nedenle kullanılan farklı yöntemler ve farklı Magnezyum içeren malzemeler bulunmaktadır. Bazı durumlarda Vermiküler yapının oluşumunu garanti etmek için bazı katkı malzemesi ilaveleri yapılmaktadır. Tıpkı egzoz manifoldları veya turbo kompresörler gibi çok ince et kalınlığı olan parçalar için Titanyum ilavesinin gerek görüldüğü gibi. Katkı malzemesinin kullanıp kullanılmayacağı parçaların geometrilerine bağlıdır. Vermiküler Dökme Demir üretimi ile…

VERMİKÜLER DÖKME DEMİRİN KULLANIM ALANLARI: VERMİKÜLER DÖKME DEMİR Vermiküler Dökme Demir; lamel ve küresel grafit arasında geçiş sayılan bir grafit yapısındadır. Vermiküler yapı günümüzde yeni bir malzeme olarak ortaya çıkmış ve küresel grafit üretiminde olumsuz ya da istenmeyen bir grafit tipi olarak görülmüştür. Vermiküler Grafitli Demirin Küresel Grafitli Demir ile Karşılaştırılması: • Daha düşük genleşme katsayısı (expension coefficient) • Daha yüksek ısı iletkenliği (thermal conductivity) • Daha iyi ısıl şok dayanımı (thermo-shock) • Daha düşük esneklik katsayısı(elasticity modulus) • Yüksek sıcaklıklarda daha az bükülme (distorsion) • Daha iyi sönüm kapasitesi (damping capacity) • Daha iyi dökülebilme özelliği (castability) Vermiküler Grafitli…

VERMİKÜLER DÖKME DEMİRİN KULLANIM ALANLARI: Vermiküler Dökme Demir; lamel ve küresel grafit arasında geçiş sayılan bir grafit yapısındadır. Vermiküler yapı günümüzde yeni bir malzeme olarak ortaya çıkmış ve küresel grafit üretiminde olumsuz ya da istenmeyen bir grafit tipi olarak görülmüştür. Vermiküler Grafitli Demirin Küresel Grafitli Demir ile Karşılaştırılması: ERMİKÜLER DÖKME DEMİRİN KULLANIM ALANLARI:Vermiküler Dökme Demir; lamel ve küresel grafit arasında geçiş sayılan bir grafit yapısındadır. Vermiküler yapı günümüzde yeni bir malzeme olarak ortaya çıkmış ve küresel grafit üretiminde olumsuz ya da istenmeyen bir grafit tipi olarak görülmüştür. Vermiküler Grafitli Demirin Küresel Grafitli Demir ile Karşılaştırılması:VERMİKÜLER DÖKME DEMİRİN KULLANIM ALANLARI: Vermiküler…

Lamel Grafitli Dökme Demir, Vermiküler Grafitli Dökme Demir ve Küresel Grafitli Dökme Demirin Özellikleri Nelerdir? Yukarıdaki tabloda; lamel, vermiküler ve küresel grafitli dökme demirin *kopma dayanımı, *akma sınırı *eğilme dayanımı, *basma dayanımı, *Brinell sertlik *E- modülü *ısıl iletkenlik *hacimsel sertlik gibi faktörlere bağlı özelliklerinin birbirleriyle olan karşılaştırması yer almaktadır.

Translate »

Bağış yapmak için reklamları tıklayabilirsiniz!

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinCheck Our FeedVisit Us On Instagram