Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

SFERO DÖKÜM

Sfero yani Küresel Grafitli Demir Dökümde küreselleşmeye etki eden faktörler ve ayırt edici kriterlerden biri “sıralı küreler” dir. Sıralı Küreler Düşük karbon eşdeğeri Hipo-ötektik katılaşma Sert dentrit yapılara sebep olan yetersiz aşılama Küre sırası dentrit kollarındadır Yüksek döküm sıcaklıkları

Kalıpta küreselleştirme prosesinin amacı işlem görmemiş ana demiri kalıba dökmek ve küreselleştirme işlemini kalıbın içinde yapmaktır. Böylelikle kalıpta küreselleştirme prosesi ile, tek adımlı bir işlemle sfero döküm gerçekleştirilebilmektedir. Kalıbın içerisindeki hareketli sisteme küreselleştirici MgFeSi alaşımı içeren bir reaksiyon odacığı eklenir. İşlem, döküm yapılan boşluğa girmeden önce demirin reaksiyon odacığı boyunca akmasıyla sürekli olarak devam eder. KALIPTA İŞLEM PROSESİNİN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI NELERDİR? Sfero Döküm Kalıpta İşlem Prosesinin Avantajları: • Sermaye yatırımının düşük olması • Daha az üretim evresi gerektirmesi • Maliyetin düşük olması • Isı kaybının daha az olması • Magnezyum veriminin yüksek olması • Düşük küreselleştirici alaşım ilave edilebilmesi…

Magnezyum miktarının önemi; ana malzeme demirin içerdiği tüm kükürt ve oksijen miktarındaki dalgalanmaları bertaraf etmek içindir. Magnezyum dökme demir eriyiklerine genellikle magnezyum ferrosilis alaşımı MgFeSi veya FeSiMg olarak ilave edilir. Magnezyum, demirde bulunan kükürt ve oksijenle birleşerek sülfür ve oksitler oluşturur. Ana malzeme demirin içerdiği tüm kükürt ve oksijen miktarındaki dalgalanmaları bertaraf etmek amacıyla gerekenden daha fazla magnezyum ilavesi yapılır. Bunun amacı buharlaşan magnezyumu telafi edebilmektir. Yalnızca çok küçük miktar magnezyum, çekirdeklenme reaksiyonunun tamamlanmasından sonra demirin içerisinde çözünür. Sıvı demirin toplam analitik ve kalıcı magnezyum içeriği işlemden sonra sadece; çözünen magnezyum, magnezyum bileşiklerinin mikro inklüzyonları (oksitler ve sülfürler) ve büyük…

Yukarıdaki tabloda; *Verilen değerler tavsiye edilen maksimum Mangan değerleridir. **Çarpma özelliklerinin istendiği durumlarda maksimum Silisyum değeri %2,5 ‘tir. ISO standardında tavsiye edilen sfero dökümde analiz oranları tabloda yer almaktadır. Tavsiye edilen Karbon, Silis ve Mangan bileşikleri oranları da sfero dökümde analiz oranları tablosunda verilmiştir. Dikkat edilmesi gereken noktalar: • 800/2, 700/2 ve 600/3 sınıfları için %0,5 Cu (Bakır) ya da %0,1 Sn (Kalay) ilavesi yapılabilir. • Ana metalin Kükürt içeriği maksimum %0,020 ile sınırlandırılmalıdır. • Nihai ürün Kükürt içeriği maksimum %0,015 olmalıdır. • Fosfor, tüm sfero dökümlerde %0,03 ‘ün altında elde edilmelidir. • Krom seviyesi %0,05 ‘in altında olmalıdır. •…

Sfero dökümde kullanılan aşılayıcılar olarak; Kalsiyum,Baryum,Stronsiyum ve Zirkonyum içeren aşılayıcılar tercih edilmektedir. Kalsiyum: Dökümhane şartlarında kullanılan ferrosilisyumlar dengeli miktarlarda kalsiyum ve alüminyum içerir. Malzemelerin çoğunluğu dökümde delik gibi problemlere yol açan yüksek Alüminyum içeren (>%3) kaynaklardan elde edildiği için, malzeme seçimi de dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Orta ölçekli dökümhanelerde iyi FG FeSi tatmin edici küre sayısı ve demire istenen özellikleri sağladığından tatmin edicidir. Baryum: Sfero dökümde kullanılan aşılayıcılardan; besleme süresinin uzun olduğu ya da dökümün katılaşmasının yavaş (örneğin ağır bölgeler) olduğu durumlarda daha çok Baryum içeren aşılayıcılar tercih edilmelidir. Toplam Baryum içeriği %3 ‘ün üzerinde olan aşılayıcılar hiçbir işe yaramaz…

Aşılayıcı seçimi istenen sonucun elde edilmesi bakımından önemlidir.Özellikle sfero dökümde şarj malzemeleri ve grafitleştiriciler (küreselleştiriciler) ne kadar doğru seçilmiş olursa olsun eğer aşılayıcı seçimi yanlışsa, istenen sonuç alınamaz. Bu yüzden aşağıdaki noktalar göz önünde bulundurulmalıdır: Aşağıdakiler demirde kendi çekirdek yoğunluğunu düşürerek aşılamayı zorlaştırır. •Ne tip grafitleştirici kullanıldığı •Plunging •Tel besleme gibi saf Magnezyum prosesleri (MgFeSi süreçlerinin ise demire çekirdek ekleyici net etkileri vardır. Tipik olarak saf Magnezyum süreçleri uygulandığında yüksek miktarda aşılayıcı ilavesi gereklidir.) •Besleme süresi, aşılayıcının ilavesinden son metalin potadan dökülmesine kadar geçen süredir. •Grafitleştiricinin nadir toprak metal içeriği (ya da eklenen nadir toprak metali) Nadir toprak metalleri, ocak…

Sfero dökümden gelen Magnezyum içeren reaksiyon ürünleri; sfero dökümde magnezyum cüruf hataları (inklüzyon) meydana getiren oldukça önemli bir nedendir. Cüruf inklüzyonları, sıvı metal işlemi sırasında uygunsuz ayrılışın bir sonucu olarak maça yüzeyinin üzerinde veya hemen altında oluşur. Magnezyum cüruf hataları, kalıbın kontrolsüz doldurulmasından da kaynaklanabilmektedir. Döküm sırasında metal çıkışının olmadığı yerlerde oldukça sık sicim gibi ya da dros şeklinde görülür. Sfero Dökümde Cüruf Hatalarının Nedenleri •İşlem potasından, metal prosesten ve döküm sisteminden kaynaklanabilen yetersiz cüruf ayırımı •İşlem ile döküm arasında cürufun yüzeyden ayrılması için yeterli zamanın olmaması •Yolluk sisteminde cüruf ağzı ya da filtresinin bulunmaması •Düşük döküm sıcaklığı •Yüksek Magnezyum…

Sfero Demirin Kullanım Alanları Aşağıdaki Gibidir. : Madencilik ve Metalürji Sanayi •Pres Makinaları •Kalıplama Dereceleri •Merdaneler •Cüruf Potaları •Konveyör Dirsekleri •Kırıcı Gövdeleri •Alüminyum &Kurşun Ergitme Potaları Kimya Sanayi •Pompalar •Valfler •Rafineri valfleri •Kurutma silindirleri •Doğal gaz boruları •Plastik Ekstrüzyon Silindirleri •Plastik Karıştırıcılar Makine Endüstrisi •Krank Pres Dişlileri •Her Çeşit Dişliler •Akslar •Silindirler •Hidrolik Presler •Dövme Preslerin Kafa ve Silindir Bölümleri •Eğme Makinalarının Çerçeveleri •Makine Takımları •Kalıplar Savurma Boru Sanayi •Su Nakil Boruları •Gaz Dağıtım Boruları •Akaryakıt Nakil Boruları Otomotiv Endüstrisi •Bilezikler •Krank Milleri •Yatak Kapakları •Direksiyon Dişli Kutusu •Diferansiyel Kutusu •Tekerlek Göbekleri İnşaat Sanayi •Kreyn Parçaları •Beton Karıştırıcı Parçaları •İnşaat…

Silisyumun Etkileri Ergimiş Demir Üzerinde Silisyumun Etkileri Ergimiş demir üzerinde Silisyumun etkileri üç kısımda toplanabilir. 1)Akıcılık 2)Karbon erime kabiliyeti 3)Refraktöre olan zarar 1)Akıcılık: Silisyum miktarı arttıkça, SFERO yani küresel grafitli dökme demirin akıcılığı çoğalır. 2)Karbon Erime Kabiliyeti: Dökme demirin içindeki karbonun eriyebilme kabiliyeti, büyük miktarda Silisyum miktarına bağlıdır. Bu durum demirin ergitilmesi ve ısıl işlemi sırasında bir güçlük çıkarmaz, sadece yüksek sıcaklıklarda yapılan HİPERÖTEKTİK dökme demirin dökümünde karbon kusmaları meydana gelir. Kalın kesitli dökme demir dökümlerde bu daha açık görülmektedir. 3)REFRAKTÖRE (Astara) Olan Zarar: Düşük Silisyum içeren dökme demir silika, astara çok zarar veren bir alaşımdır. Bu kritik problem küresel…

Silisyum kontrolü özellikle küresel grafitli dökme demirde oldukça önemlidir. PERLİTİK küresel grafitli dökme demirde SFERO Silisyum miktarı karpit oluşumunu önleyecek şekilde yüksek miktarda olmalıdır. Aşırı yükselmede yüksek FERRİT oluşumu meydana gelir. O yüzden de K.G.D.D üretiminde Silisyum kontrolü önemli bir yer tutar. Güçlükleri önlemek bakımından küresel grafitli dökme demir üretiminin her kademesinde Silisyum kontrolüne gerekli dikkat gösterilmelidir. Bu kademeler; 1)Şarj içinde kullanılan döndüler. 2)Küreleştirmede kullanılan Magnezyum-Ferro Silisyum malzemesi 3)Pratikte iyi bir Silisyum kontrolü yapmak için Magnezyum ilaveli NODULANT kullanılmaktadır. Böylelikle Silisyum problemi ortadan kalkmaktadır. Bu malzeme kullanılarak uygulanan SANDWICH sistemi ile Magnezyum ve Silisyum kontrolü tam olarak yapılmakta ve aşağıdaki…

Translate »

Bağış yapmak için reklamları tıklayabilirsiniz!

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinCheck Our FeedVisit Us On Instagram