Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

ALÜMİNYUM DÖKÜM

Kokil döküm tekniğinde; iyi bir kalıp dizaynı ve doğru bir ön hazırlık, dökümcüye rahat bir çalışma sağlar ve sonuçta oldukça parlak olur. Çok kısa aralıklı döküm kalıp içinde sıcak noktalar yani bölgeler meydana getirecektir. Bunlar kalın kesitlerde katılaşmayı geciktirdiği için bölgesel çekmelerin meydana gelmesine sebep olacaktır. Operatör bu çekmeyi gördüğü zaman yanlış bir düşünce ile metal sıcaklığına bağlayacaktır. Hata tam teşhis edilemediği için dökümlerin diğer parçalarına da yayılacaktır. Hızlı yapılan dökümler türbülans arızalarının meydana gelmesine sebep olacaktır. İyi bir yolluk dizaynı bu arızayı kısmen önleyecek ise de en faydalı yöntem otomatik döküm düzeninin kurulmasıdır. Ergonomik düşünce kötü döküm pratiğinin azalmasına…

Kalıp boyasının ömrü ve etkili olması, doğru bir şekilde uygulanmasına bağlıdır. Boyama işlemine gerekli önem verilerek özel bir boyacı operatör eğitilmelidir. Her bir kalıp için boyama tekniğini belirten yazılı bir kayıt tutulmalı, kalıp sicili işlenmelidir. Boyamanın yapılacağı kalıp boşluğunu gösteren veya uygun termik şartları veren bir resim Referans Metot ’unu kolaylıkla açıklayacak bir belgedir. Kalıp boyası esas olarak refrakter parçacıkları, yapıştırma maddesi ve sudan meydana gelmiştir. Kalıp boya yapılacağı zaman boyanın içindeki suyu buharlaştıracak kadar sıcak olmalıdır. Normal şartlar altında bu sıcaklık 150°C ile 180°C arasındadır. Eğer kalıp çok soğuk ise buharlaşmaya fırsat kalamadan kalın bir boya tabakası meydana gelir.…

Kalıp Boyasının Seçimi Kalıp boyası; kalıbı korumak, ısısal değişimleri kontrol altına almak ve döküm parçanın genleşmesini kolaylaştırmak için kullanılır. Kalıp boyası iki ana tipte yapılır; a)kalıbı izole etmek b)kalıbı yağlamak İzole boyasının seçimi; a)döküm parçanın dizaynına b)kullanılan alaşıma c)döküm sıcaklığına göre yapılır. Bazı izole boyası döküm parçanın katılaşma hızını yavaşlatır ve metal akışını düzenler. Bir döküm parçada ince kısımlarda büyük genleşmeler meydana gelir.(Örnek olarak bir motor karteri verilebilir) Boyanın içinde kalın refrakter parçacıkların faydaları birleşen köşelerde görülür. Sıvı alüminyum yüzey gerginliği sivri yerlere doğru akışları arttırır. Kalıp üzerine atılacak kalın boya ince kesitli yerleri doldurarak kaba bir yüzeyin elde edilmesine…

1)Gömülü Halde Sert Oksit Parçacıklar Gamma Alümina veya Beril Korund olarak bilinen kristal tipinde şekillenen oksit, ocağın duvarlarına yapışık halde bulunur. Döküm içerisine karışan bu ufacık parçacıklar işleme esnasında takımların aşınmalarını ve kırılmalarını arttırırlar. Metalin mekanik özelliklerini düşürürler. Düşük metal sıcaklığı ve uzun bekleme zamanı bu hatanın oluşumunu arttıran faktörlerdir. İyi bir cüruf alma ve muntazam olarak yapılan ocak temizliği en iyi korunma şeklidir. 2)Demir Emme (Toplama) Likid alüminyum demir ile çabuk kaynaşır. Beta demir diye bilinen gevrek, plaka şeklinde metalin yapısı içinde şekillenir. Mekanik özelliklerin azalmasına sebep olur ve modifikasyonun etkisini tamamen perdeler. Bu hat mikroskop altında parlak, kırılgan…

Dökümde modifikasyon (ıslah etme) : Alüminyum alaşımlarının mikro yapısında silisyum sert, iğnesel bir faz gibi gözükür. Bu iğneler az miktarda sodyum ilavesi ile birinci küresel şekle dönüşürler. Bilhassa %8-13 silisli alaşımlarda mekanik özellikleri önemli bir şekilde arttırırlar. Dökümde Modifikasyon, bir metalik sodyum ilavesi ile veya sodyum tuzlarının dikkatle hazırlanan bir formül altında birleştirilmesi Modifiye örtüsü altında yapılır. Bu metot hidrojenin rutubet ile kirlenmemiş olduğu hallerde kullanılmalıdır. Depolama sırasında tuzlardaki sodyumun (metalik sodyum dışında) rutubet almasından kaçınmak gerektir. Özellikle kaplar açık bırakılmamalıdır. Şüphesiz iyi korunmamış halde dahi olsa muhafazasız bir şekilde saklanan metalik sodyumdan daha az tehlikelidir. Kapsül haline getirilmiş metalik…

Ergitme süreci 1)Malzeme Seçimi, 2)Havadan gaz kapmayı önlemek, 3)Gaz Gidermek 4)Tane küçültmek 5)Temizleme yapmak gibi adımlardan oluşmaktadır. 1)Malzeme Seçimi: Alaşımın kirlenmesini önlemek için; ham malzeme ve hurda malzemeler, satın alınan yer tarafından renkli kodlarla boyanarak işaretlenmelidir. Şarj sırasında kirli ve rutubetli malzemeler fiziksel tehlikeler meydana getirdiği gibi, ergiyik metal içerisinde çözündükleri zaman, katılaşma sırasında gaz arızaları meydana getirirler. Fazla miktarda paslı veya pis hurda, banyo içindeki oksidi arttırır ve bu durumun temizleme işlemi sırasında ayrıca dikkate alınmasını gerektirir. İdeal olanı ilk önce ergitme işlemi yapılmalı yani ergitilmeli ve sonra ayrı bir işlem ile temizlenmelidir. 2)Ergitme ve Örtü: Alüminyum oksit parçacıklarından…

Alüminyum kokil dökümde iyi bir kalite için önemli olan üç nokta vardır. 1)Amaca uygun en iyi metot ve malzemenin seçilip seçilmediği 2)Düzgün bir döküm sistemi ve zaman kontrolü 3)Kötü pratik ve düşük standartları uygulaması bakımından operatörün kontrol edilmesi. Mümkün olduğu kadar çabuk ve doğru kalıp boyama ve en iyi metotlarla, eritme işlemi yapılarak kalite garanti altına alınır. Her bir kalıp, en iyi üretimi elde edecek, iyi dökümün yapılmasına uygun olmalıdır. Kalıp ve ergitme ocağı bu sınırların dışına çıkmaya başladığı zaman, hatalar görülmeye başlar. Genellikle bir kalıp devreye girdiği zaman, döküm prosedürlerine çok az dikkat edilir. Bu durum döküm hataları açık…

Alüminyum döküm denilince en yaygın kullanılan sistem basınçlı döküm yöntemidir. Özellikle bu metalin ergitilmesi sırasında kullanılan ocaklar elektrikli, gazlı ya da mazotlu olabilir. Alüminyum; çok çabuk okside olan ve dökümü zor olan bir malzeme olmasına karşın, yaygın kullanılmaktadır. En önemli kullanım sebebi hafif ve dayanıklı olmasıdır. Alüminyum döküm yaparken DEOKSİDASYON dikkat edilmesi gereken bir unsurdur. Aksi takdirde işlem düzgün yapılmazsa kullanılan malzeme, kullanılamaz hale gelir.

Translate »

Bağış yapmak için reklamları tıklayabilirsiniz!

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinCheck Our FeedVisit Us On Instagram