Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

TEMEL KONULAR

Aşılama; sıvı metale çekirdek ilave edilmesidir. Böylece mikro yapı ve katılaşma mekanizmasında istenilen özellikler elde edilebilmektedir. Bu yazıda aşılama yöntemleri ve uygulama şekilleri hakkında bilgiler yer almaktadır. Ön Aşılama: Sıvı metalin içerisine, ergitme ocağında ya da metal ocaktan potaya alınırken çekirdeklenme etkisi yaratacak malzemeler ilave edilir. Aşılama yöntemleri içerisinde gösterilebilecek ön aşılam uygulaması, metalürjik yapının ilk başladığı aşamadan itibaren, sıvı metalde en uygun yapı ve grafit oluşumunu sağlamak içindir. Ce-Zr-Mn içeren ön şartlandırıcı kullanılır ve sıvı metalin içerisindeki çözünmüş Oksijen seviyesinin, oksit bileşikleri oluşturarak, azalmasına ve sıvı metal içinde çekirdeklenmenin çekirdek dağılımının iyileştirilmesine etki eder. Baryum ya da Alüminyum içeren…

Pik ve sfero dökümde iç çekinti porozitesi; •Sadece mikroskopla görülebilen •Küçük ve dağınık porozitelerden geniş izole boşluklara kadar değişen boyut ve şekillerde iç boşluklar şeklinde bulunur. Çoğunlukla iç çekinti porozitesinin içerisinde karakteristik bir dentritik ara yapı ortaya çıkar. Hata ya da kusur genellikle katılaşan son sıvı metalin küçülmesine bağlı meydana gelir. Sık sık kalın kesitlerde kesit kalınlığında değişikliklere veya karmaşık döküm geometrisinde sıcak bölgelere sebep olur. Bu bölgeler, poroziteye bağlı gaz çıkışlarına dayanıksızdır. Sonuç olarak kusurların gaz ya da çekinti kaynaklı mı olduğunu ayırt etmek genellikle güçtür. İç Çekinti Porozitesi ve Nedenleri: •Yetersiz tartım •Yetersiz sabitleme •Yumuşak kalıplar veya düzgün…

Çeliğin metalurjik yapısı hem sıcaklıkla hem de C oranı ile değişir. Bu değişimin diyagramına Demir Karbon Denge Diyagramı – Fe-C Denge Diyagramı ya da Faz Diyagramı denir. Faz, kendine ait bir atom yapısına sahip ve sınırlarla çevrilmiş bir yapıdır. Çeliğin yapısı da genel olarak çeşitli fazların karışımı şeklindedir. Demir Karbon denge diyagramından bu yapılarda hangi C oranını ve sıcaklıklarda oluştuğunu ve çeliğin yapısı içinde hangi oranda bulunduklarını belirlemek mümkündür. Tabi ki fazların yapısal farklılıkları ancak metalografik çalışma ile ayırt edilebilir. Ferrit ve perlitler üzerinde durmak gerekirse; Ferrit bir katı eriyiktir. Fe-C karışımının oda sıcaklığındaki katı eriyiğidir. Buna alfa katı eriyiği…

Genel 1)Eğer test kısımları veya parçaları, testler için belirtilenlere uygun olarak alınmamış ve hazırlanmamış ise, bu parçalarla yapılan testlerin sonuçları geçersiz sayılır. Bu durumda testler, uygun tarzda hazırlanmış test parçaları ile yeniden yapılmalıdır. 2)Testlerin istenilen şekilde yapılmış olmasına rağmen, istenilen sonuçlar elde edilmemişse, ilgili birim test miktarının reddedilmesinden önce, aşağıdaki şartların sağlanması suretiyle testler yeniden yapılabilir. Eğer hatalı malzeme kullanıldığı şüphesi varsa, testler yeniden yapılmamalıdır. 3)Eğer test sonuçlarının olumsuzluğu, açık olarak testlerin yapılma şeklinden veya az da olsa test parçasında saptanan hatadan kaynaklanıyor ise, sonuçlar göz önüne alınmamalı ve aynı test parçasından alınacak parça ile tekrar edilmelidir. Bu durum ölçü…

1)Teknolojik Eğme Testi Teknolojik eğme testi, metallerin esneme kabiliyetini saptamak amacıyla yapılır. Malzeme kurallarına göre sadece alaşımsız çelik dökümlere ve uygun olduğu takdirde pirinç döküm pervanelere uygulanır. Bu amaçla, kalınlığı 20 mm (± 5 mm) ve genişliği 25-50 mm (± 5 mm) olan test parçası hazırlanır, çekme tarafındaki kenarlar yarıçapı 2 mm olacak şekilde yuvarlatılır. Mamulün kalınlığı 20 mm’den az ise, test parçası kalınlığı mamul kalınlığı kadar olur. Bu testin yapılması için, test parçası sürekli işlemle ve D/2 yarıçapındaki eğme kafası ile 180 °’lik α eğme açısına (pirinç döküm için 90°) ulaşıncaya veya ilk kırılma meydana gelinceye kadar eğilir. Eğer,…

1)Boru Yassılaştırma Testleri: Bu testin gerçekleştirilmesi için, boyu 10 mm’den az, 100 mm’den çok olmamak şartıyla, boru çapının 1,5 katına eşit boru parçası belli bir mesafe veya çatlama oluşana kadar yassılaştırılır. Kaynaklı borular için; aksi bildirilmediği sürece, test parçası kaynak dikişi basınç doğrultusunda 90° derece olacak tarzda yerleştirilir. Uygulanabilecek standartlar: DIN 50136 Boru yassılaştırma testi ISO/R 202 Çelik borularda yassılaştırma testi ISO/R 1556 Bakır ve bakır alaşımlı borular için yassılaştırma testi (Standartların en son güncel hallerini dikkate alınız) Test yapıldıktan sonra test parçasının her tarafında hatalar çıplak gözle araştırılır. Test parçası belirtilen mesafeye kadar yassılaştırıldıktan sonra herhangi bir çatlak oluşmamışsa,…

Çentik Darbe Testinin Yapılması: ISO U- Çentik test parçası kullanılan darbe testi, normal olarak oda sıcaklığında (18-28 °C ) yapılmalıdır. ISO V – Çentik test parçası kullanılan darbe testi ise oda sıcaklığı veya şartnamelere göre daha düşük test sıcaklığında yapılır. Oda sıcaklığından daha düşük sıcaklıkta yapılan testlerde, parçanın sıcaklığı dikkatle kontrol edilmelidir. Kırılma anında parça sıcaklığı, istenilen sıcaklıktan ± 2° C ‘dan daha fazla farklılık göstermemelidir. Test Sonuçlarının Belirlenmesi: ISO V-Çentik test parçaları için KV ISO U-Çentik test parçaları için KU sembolleri kullanılarak, darbe tarafından absorbe edilen enerji, en yakın değere yuvarlatılmak suretiyle J cinsinden ifade edilir. *Testler oda sıcaklığından…

Çentik Darbe testleri; * ISO V- çentik test parçası ( DIN 50115 veya ISO/R 148 ) ya da * ISO U – çentik test parçası (DIN 50115 veya ISO/R 83) kullanılarak yapılır. Ayrıca normal ortam sıcaklığı (+20 °C) altında kullanılacak olan tüm mamuller ISO V-çentik test parçası kullanılarak test edilir. Kalınlığı 10 mm’den daha fazla olan mamuller için, test parçası kalınlığı konusunda herhangi bir değer belirtilmeyen hallerde, test parçası mümkün olduğunca kalın hazırlanmalıdır. Malzeme veya test parçasının 5 mm’den ince olması halinde, çentik darbe testleri yapmaktan genellikle vazgeçilir. Çentiğin boyuna ekseni, mamulün yüzeyine dik olacaktır. ISO V Çentik Test Parçası…

ÇEKME TESTLERİ Aşağıda bu konuda hazırlanmış normlar yer almaktadır. DIN 50145 Çekme Testleri ISO 82-1972 Çeliklerin çekme testleri ISO R 190 Hafif metaller ve alaşımların çekme testleri ISO R 400 Bakır ve bakır alaşımların çekme testleri TSE Test sonuçları genel olarak aşağıdaki birimler ve semboller kullanılarak belirtilir. Akma R eH (N/mm²) Genel olarak, üst akama noktası (R_eH) belirlenmelidir. Bu, uzama arttığında çekme yükündeki ilk düşüme karşılık gelen maksimum gerilme değeridir. Oda sıcaklığındaki akma noktasının belirlenmesi için, gerilme artım hızı, çelik için 30 N/mm²s veya demirden başka metaller için 10 N/mm²s yi aşmamalıdır. Test sonuçları 1 N/mm² lik hassasiyetle verilmelidir. Uzama…

Mekanik tüm testler ulusal ve/veya uluslararası standartlara göre yapılmalıdır. Çekme testlerinde DIN 51220 normlara göre; * Çok amaçlı test makinaları için maksimum %1 gösterge hatası * Teçhizat parçaları için kullanılan test makinaları için de %3 gösterge hatası makul sayılabilir. Sarkaçlı darbe test makinalarında sarkacın tüm salınımında toplam sürtünmesi, potansiyel enerjinin %0,5 ‘ini geçmemelidir. Mekanik test yapılırken; “Örnek” test parçası almak amacıyla birim test miktarından seçilen, levha veya boru gibi mamuller için kullanılır. “Birim test miktarı” testlerin yapıldığı malzeme gruplarını tanımlar. Örneğin aynı eriyikten alınmış aynı şekil ve boyutlarda belirli sayıdaki mamuller veya haddelenmiş malzeme(levha veya şerit) veya tek bir mamul…

Translate »

Bağış yapmak için reklamları tıklayabilirsiniz!

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinCheck Our FeedVisit Us On Instagram