Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

NEDİR

Kayıp Mum Tekniği Revetman denilen hassas döküm alçısı içerisine alınan mum modelin kaybettirilerek yerine sıvı metalin dökülmesi tekniğidir. Erimiş metalden çoğunlukla paslanmaz çelik alaşımlardan, prinç, alüminyum ve karbon çelikten parçalar yapmak için uygulanan HASSAS DÖKÜM bu nedenle KAYIP BALMUMU DÖKÜMÜ şeklinde de adlandırılır. İlk döküm teknolojisi; eritilmiş sıvı bakırın, genel olarak balçıktan yapılan bir kalıp içine akıtılması temeline dayanmaktadır. Çağlardan beri binlerce yıl dökümcülüğün temel dayanağı olan bu temel ilke pek değişmemiştir. Daha evvel de olduğu gibi günümüzde de dökümü yapılacak metal eritilmekte ve eritilen metal bir kalıba akıtılmaktadır. Değişen şey ise teknolojidir. Kayıp balmumu dökümü ya da hassas dökümde…

Sentetik kum karışımların bağlayıcısı Bentonit’tir. Bentonit kili özellikle montmorillont kil minerallerinden oluşmuş bir kildir. Kimyasal olarak içinde su bulunan ve ince olarak yayılan plakacık şeklindeki Al-Silikat olarak görülebilir. Montmorillont haricinde içerisinde Kuvars, Glimmer, Feldspat, Kireç, Dolomit, Kaolin,İllit, Pirit, Rutil, Demir Oksit, Alüminyum Oksit ya da değişen miktarlarda Alüminyum Hidroksit gibi minerallerde içerir. Bentonit ismi bulunduğu yerden gelmektedir. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde Fort Benton ‘da bulunmuştur. İçerisindeki montmorillonitin yapısı, inceliği, iç kristalin şişmesi, katyon değiştirebilme kabiliyeti, bentonitin diğer özelliklerini belirler. Bir montmorillont kristali , kat kat yapıdaki silikat lamellerinden oluşur. Bir silikat lameli ortasında oktader (8 yüzlü) katı bulunan iki…

Son zamanlarda yeni kalıplama metodları geliştirilmiş ve bu metodlar pratikte de başarılı bir şekilde uygulama alanı bulmuştur. Uluslararası pazarlarda döküm parçalarının yüzde 65-80 i bentonit bağlayıcılı kalıp kumu ile üretilir. Almanya’da bulunan dökümhanelerde yapılan araştırmalarda döküm parçalarının yüzde 70’nin bu metod ile üretildiği tespit edilmiştir. Son dönemlerde kopya edilerek geliştirilen ve büyümekte olan diğer kalıplama metodlarına rağmen, bentonit bağlayıcılı kalıplama metodu gelecekte de bu konuda en baskın yöntemlerden biri olacaktır. KALIP KUMU SIKIŞTIRMA METODLARI KALIP KUMU KALIP KONTURLARININ ÖN ŞEKİLLENDİRİLMESİ (DERECENİN DOLDURULMASI) Ön Sıkıştırma Dereceye boşaltma eleyerek havalandırarak vibrasyon ile tokalama ile Basınç kullanma kumu hafif basınç ile üfleme kumu…

Kontrol vanası, uygulama alanlarına göre kontrol amacıyla tasarlanmış bir çeşit emniyet vanasıdır.Aşağıda çeşitli kontrol vanaları uygulama alanları ve kullanım şekillleri hakkında bilgilere yer verilmiştir. Basınç Dönüştürücü Vana: Basınç dönüştürücü kontrol vanaları üzerinde pilot mekanizması bulunur. Bu pilot mekanizması sayesinde yüksek giriş basınç değerini hat içerisinde olması istenen basınç değerlerine düşürür. Bu vanalar ayrıca farklı bir enerjiye ihtiyaç duymadan tamamen hidrolik prensiplerle çalışan vanalardır. Basınç düşürücü kontrol vanaları sayesinde, giriş basıncı ne olursa olsun (Giriş basıncının ayarlanan çıkış basıncından yüksek olması koşulu ile) çıkış basıncını sabit tutarak akışkanın şebeke içindeki dengesi sağlanmış olur. Ani Basınç Tahliye (Relief)Vanası Su hızındaki ani değişmeler…

SEKTÖRDE YAYGIN OLARAK GÖRÜLEN DÖKÜM ÜRÜNLERİ VE KULLANIM ALANLARI Aşağıda sektörde en yaygın görülen çeşitli döküm ürünleri ve kullanım alanları hakkında bilgi verilmektedir. Elastomer Sürgülü Vana •Asit ve alkali özelliği içermeyen akışkanlarda •Soğuk ve sıcak su tesisatlarında •Sulama şebekelerinde Çekvalf (Çalpara ) •Geri akışın istenmediği durumlarda •Pompa terfi istasyonlarında Çift Eksantrik Kelebek Vana •Sulama Şebekelerinde •Deniz suyu ve korozif özelliği taşıyan akışkanlarda •Pompa istasyonlarında •Üst düzey rezervuarlarda •Filtre sistemlerinde •Boru hatlarında •Su,petrol vb. diğer sıvı transfer sistemlerinde •Sıcak ve soğuk su tesislerinde Çift Küreli Hava Tahliye Vantuzu •Düz boru hatlarında (her beş yüz metrede) •Boru hattının en üst noktasında(tepe noktası)…

Yüksek performansa sahip boyaların kullanıldığı boya hazırlama üniteleri otomotiv endüstrisi için döküm yapan fabrikaların performansı yüksek ve kaliteli döküm parça ihtiyacını karşılayabilmeleri amacıyla neredeyse kullanımları zorunlu hale gelmiştir. Kompleks ve kritik döküm parça ihtiyacının arttığı ve yüksek kalite standartlarının talep edildiği günümüzde ki üretim proseslerinde boya performansı kritik bir nokta haline gelmiştir. Yüksek kalite ve performansa sahip maça boyaları otomotiv sektörüne hizmet eden geleneksel dökümhanelerde tüm üretim maliyetlerini ciddi ölçüde etkileyecek etkiye sahip olabilmektedir. Boya maliyetleri toplam üretim maliyetinin bir parçasıdır ki genel olarak toplam üretim maliyetinin %1 ine yakın bir oran oluşturur. Bu da boya hazırlama üniteleri nin kullanımını…

Doğal olarak iyi bir aşılama için, aşılama sonuçları nın kontrolü ve takibi gereklidir. Bunun için kullanılan değişik bir çok yöntem vardır. İstenilen kalitede döküm parça elde etmek için aşılayıcı ilave etmek, gerekli bir uygulamadır. Aşılamada amaç; hem sayısal, boyut ve şekil açısından grafit çökelmesini etkilemek hem de gri katılaşmayı sağlayarak, ledebürite soğumayı engellemektir. Aşılama sonuçları nın kontrolü ve aşılama esnasında meydana gelebilecek hataların önüne geçmek için dökümden sonra parça üstünde ya da ayrı dökülmüş numune üstünde bir takım incelemeler yapılmaktadır. Ancak aşılama sonuçlarının kontrolü için bu yapılanlar yeterli olmamaktadır. Bu tür hataları önlemek için, üretimin her aşamasında ve üretim şartlarına…

Besleyici malzemeleri ile ilgili işlevsellikleri ve performansları için sürekli geliştirme ve iyileştirmeler yapılmaktadır. Besleyici malzemeler hakkındaki bu iyileştirme ve geliştirmeler sadece prosese bağlı değildir. Dökümcüler tarafından kullanılan bu sarf malzemelerin yani besleyici malzemeleri ve kullanımı döküm kalitesini ve performansını arttırmaktadır. Aynı zamanda bu besleyici malzemeleri ve kullanımı ile tüm maliyetler güvenli ve etkin bir şekilde azaltılmış olmaktadır. Besleyici dizaynında yapılan son gelişmeler, pek çok yararın bir araya toplandığı tek bir ürüne dönüştürülerek yeni bir besleyici oluşturmuştur. Bu sayede dökümcüler, sadece döküm parça üzerinde besleyici boynunun parça ile temas ettiği bölgede oluşan izden kurtulmuş olmayacak aynı zamanda da kullanıldıkları besleyicilerin ağırlıkları…

Düşük özgül ağırlıklı Alüminyum Silikat Seramik (LDASC) ve cold-box bağlayıcılı gömlekler geliştirilip, iyileştirilmeye çalışılırken ortaya mini besleyiciler çıkmıştır. Mini besleyiciler, besleyici ölçülerinin oldukça küçülmesini sağlayarak verimin %70’ lere çıkmasını sağlamıştır. Böylelikle; parça üzerine besleyicilerin yerleştirilmesi için gerekli alan azaltılmıştır. Temel prensip; Alüminyum Demir Oksit ile reaksiyona girerek 2400 °C ‘lere varan yüksek ısı açığa çıkarmasına dayanır. Örneğin; 23 kg ağırlığındaki doğal besleyici, ekzotermik gömlek kullanılarak 8,4 kg ‘a indirilirken, mini besleyici ile gerekli olan besleyici ağırlığı 1,3 kg olmuştur. 158,8 cm² lik taşlama alanı 73,5 cm² mini besleyici ile 19,6 cm² ye iner. Mini besleyicilerin kullanılması ile; •Verim artar. •Kalıplama…

Ejektörler; • Pompa ile basılan akışkanın hızını arttırarak vakum oluşturur. • Vakum ejektör üzerindeki emiş kısmından boşaltılmak istenen sıvı, gaz ve küçük partikülleri emer. • Emilen sıvı, gaz ve küçük partikülleri çıkış bağlantısından istenilen ortama gönderir. Gemicilik sanayinde ejektörler genellikle aşağıdaki durumlarda kullanılır; • Ambarlarda kalan suyun tahliyesi gibi suyun tahliye edilmesi gereken bütün alanlarda • Ambar sintinesini kurutmada • Balans tanklarını tahliye edilmesinde • Makine dairesi, pompa dairesi vb.’lere sintine suyunun basılmasında • Pis su tanklarının yıkanıp tahliye edilmesinde Ejektörler tüm şartlar altında emiş görevini yerine getirebilirler. Sintine devreleri pis su ve katı partiküller ile doludur. Pompa bu devrelere…

Translate »

Bağış yapmak için reklamları tıklayabilirsiniz!

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinCheck Our FeedVisit Us On Instagram