Çanak Tipi Döküm Nedir?

Çanak tipi döküm için iki tip vardır; kutu ve tava. Her iki şekilde de üst yüzeyden dökümde; üstten giriş, alttan döküm veya her ikisinin birleşimi kullanılır.

Küçük Kutu Tipler İçin Yolluk

Çanak tipi döküm şekli olarak; bu küçük kutu tiplerde, genel olarak dış ana kalıp, yaş kumdan yapılır, iç kısımda ise gaz ile sertleştirilmiş kalıp maça gibi kullanılır. Bazı hallerde her ikisi de yaş kumdan yapılır.

Kutu tipte yaş kum kalıplar kullanılır ise kum hataları çoğalır ve geri dönen parça çoğaldığı için maliyet oldukça artar. Sonuçta imalat çelik saca yönelir. Fakat bu tip üretimin ısıya ve aşınmaya karşı dayanıklı olması gerekir. Bazen de yapı çok karmaşık haldedir. Bu durumda dökme demir veya SFERO (küresel grafitli dökme demirden) yapılması tercih edilir.

Tas Şeklindeki Dökümlerin Yollukları

a)İnce taslara girişler

Küçük ve ince tasların yaş kum kalıplara dökümünde; üstten döküm yolluğu kullanıldığında kalıp kumu yanlış kontrol edilir ve maçalar uygun bir şekilde dövülmez ise, cüruf hataları meydana gelmeye başlar. Bunun için genel olarak alttan döküm yolluğu kullanılarak çabuk ve sıcak döküm sistemleri seçilerek oldukça emniyetli dökümler elde edilebilir.b)Orta ve kalın tasların dökümünde girişler

A tipi yolluk:50 kg‘dan daha az, küçük ve orta ölçülerdeki tasların dökümünde uygulanır. Ergimiş metal maçanın orta kısmına yapılmış yolluk içinden ve alttan döküm sistemine göre dökülür. Böylece yaş kum kalıplamalarda sağlam maça yapılarak ergimiş metalin şok darbeleri ile hasarlanma önlenir.

B tipi yolluk: Çanak tipi dökümlerde kullanılan B tipi yolluk, alttan döküm sistemidir. Girişler biraz yukarı taraftan verilir. Giriş bir yerden verilir ise döküm çok uzun süre devam eder. Çarpma ve sıçramalara karşı, giriş ve maça kumları kuvvetli olmalıdır. Dökülen parçanın büyüklüğüne göre girişler her iki taraftan verilmelidir.

C tipi yolluk: Orta ve büyük ölçüde parçaların dökümü için tavsiye edilir. Üst kısma birçok küçük girişler yerleştirilerek üstten döküm yapılır.

D tipi yolluk: Çanak şeklindeki dökümlerde; özellikle derin tas şeklinde parçaların üstten yolluk konarak yapılan dökümlerinde, metal sıçramalarından kaçınmak gerekir.

E tipi yolluk: Bu sistemde derin tas ters çevrilerek kalıplanmıştır. Yolluk alttan döküm sistemine göre yerleştirilmiştir. Üst kısma havalandırma deliği bırakılmıştır. Döküm parçanın silindirik kısmı alt derecede çanak yani dip kısmı üst derecededir. Alttan yapılacak döküm yolluğu FLANŞA bağlanmıştır. Bu sistemde maça yeteri kadar havalandırılmamış ise alt kısımda döküm hataları meydana gelecektir.

About Author

Leave A Reply

Translate »