Brinell Sertlik Deneyi Nasıl Yapılır?

Brinell sertlik deneyi ayrı dökülmüş deney numuneleri üzerinde yapılabileceği gibi, döküme bitişik dökülmüş bir deney parçası üzerinde de(Brinell çıkıntısı) yapılabilir.

Brinell sertlik deneyi yapmak için;
*deney parçası dökümden ayrılır,
*kesilmiş yüzeyi üzerinde taşlanır
*ve taşlanmış yüzey üstünde de deneye tabi tutulur.

Dökümün ısıl işlem gördüğü durumda, Brinell çıkıntısı, ısıl işlem tamamlanıncaya kadar döküm parçadan ayrılmamalıdır.  
Dökme demirin kendi kalitesinden olmayıp;

1)Deney parçanın yanlış yerleştirilmesi

2)Deney makinesinin kusuru

3)Hatalı numune

4)Deney parçasının hatalı işlenmesi

5)Kırılmadan sonra çıkan, deney parçası içindeki döküm hataları

gibi sebeplerden dolayı, deney tekrar edilmelidir.

About Author

Translate »