Boya Hazırlama Üniteleri

Yüksek performansa sahip boyaların kullanıldığı boya hazırlama üniteleri otomotiv endüstrisi için döküm yapan fabrikaların performansı yüksek ve kaliteli döküm parça ihtiyacını karşılayabilmeleri amacıyla neredeyse kullanımları zorunlu hale gelmiştir.

Kompleks ve kritik döküm parça ihtiyacının arttığı ve yüksek kalite standartlarının talep edildiği günümüzde ki üretim proseslerinde boya performansı kritik bir nokta haline gelmiştir. Yüksek kalite ve performansa sahip maça boyaları otomotiv sektörüne hizmet eden geleneksel dökümhanelerde tüm üretim maliyetlerini ciddi ölçüde etkileyecek etkiye sahip olabilmektedir.

Boya maliyetleri toplam üretim maliyetinin bir parçasıdır ki genel olarak toplam üretim maliyetinin %1 ine yakın bir oran oluşturur. Bu da boya hazırlama üniteleri nin kullanımını anlamlı kılmaktadır.

Döküm parçasında meydana gelen döküm hataları taşlama ve kaynak işlemi yapılarak giderilmeye çalışılırken, doğru refrakter boyanın kullanımı ile bu maliyetler de minimize edilebilmektedir. Kısacası dökümhanelerin taşlama, temizleme, tamamlama ve döküm parça son inceleme operasyon maliyetlerinde de boya hazırlama üniteleri önemli ölçüde azalmaya sebep olabilmektir.

Optimum performans için boya seçimi oldukça önemlidir. Seçim yaparken;•Metal/kalıp etkileşimi
•Boyanın reolojisi(uygulama yöntemine bağlı olarak)
•Boya film kalınlığı

gibi parametreler önem taşır.

Film kalınlığı ince olursa boya gerekli korumayı sağlayamaz. Film kalınlığı çok kalın olursa dart (scabbing) hatası meydana gelir. Ayrıca akıntı ve damlacık boya kullanım maliyetini arttırır.

Seyreltilmiş boya ile boya kalınlığı kontrol altına alınabilir ancak yüksek seyreltme oranlarında düşük boya film kalınlığında boya uygulamasını zorunlu kılar. O yüzden seyreltme ile ilgili uygulanabilecek her oran aynı zamanda farklı proses kontrolüne ve boya ölçümüne neden olur. Bu da boya film kalınlığında farklılıklara yol açar.

Sonuç olarak;

•döküm parça yüzey kalitesinde,
•hata seviyesinde
•parça temizleme işçiliğinde

maliyetler artar.

Boya Hazırlama Üniteleri’nin Avantajları•Boya kalınlığının kontrol edilebilmesi
•Boya sarfiyatında azalma
•Devamlı izlenebilirlik
•Kurutmanın optimize edilebilmesi
•Kalıp/maça sakatında azalma
•Daha az döküm hatası
•Daha az döküm sakatı
•İyileşmiş izlenebilirlik
•Kalite kontrolün iyileşmesi
•Oluşabilecek boya bakteri etkileşiminde ve boya kirlenmesinde riskin azalması
•Üretkenliğin artması
•Çalışma alanının iyileştirilmesi
•Daha az döküm üretim maliyeti
•Karlılıkta iyileşmeAbout Author

Translate »