Besleyici Boyu ve Çapı Nasıl Hesaplanır?

Besleyici Boyu Yüksekliği ve Çapının Belirlenmesi:
Besleyici boyunun yüksekliği ve çapının belirlenmesi için ilk adım birleştirmeyi sağlayan kısımdır.

Besleyici ve döküm parça arasındaki birleştirmeyi sağlayan kısmın çapı, besleyicinin oturduğu döküm parçasının kalınlığının %80’ni geçmemelidir.

Besleyici boyunun çapı biraz daha küçük yapılmalıdır. Fakat istenen etkiyi azaltmayacak bir limit içerisinde olmalıdır.

Besleyici boyun ölçüsünün seçiminde bir taraftan döküm sonrası besleyicinin parça üzerinden kesilmesi düşünülmeli, bir taraftan da besleyici olarak yeteri kadar bir görev yerine getirmesi sağlanmalıdır.

Besleyicinin çok etkili olması için, boyunun kısa olması gereklidir. Bu nedenle, bu kısımlara maça yerleştirilerek kalıplama yapılır. Bu besleyicilere kırmalı besleyiciler denir.

About Author

Leave A Reply

Translate »