Bentonitli Kum ile Üretim Nedir?

Döküm parçalarının; %65-80 i uluslararası pazarda bentonit bağlayıcılı (SENTETİK KUM)kalıp kumu ile üretilmektedir. Özellikle Almanya’daki dökümhanelerde; döküm parçalarının üretiminin %70 ‘ i bentonitli kum ile üretim yöntemi ile sağlanmaktadır. Bu yüzden bentonit bağlayıcı kalıp kumu ile üretim önemli bir yer tutmaktadır.

Bentonit Kalıplama Metodunun Avantajları;

1)Hammadde dahil edilerek hesaplanan düşük kalıp maliyeti
2)Kalıp kumunda kullanılan malzemelerin yeniden kullanılabilir olması
3)Kullanılan hammaddenin ton döküm başına az olması; kullanım miktarı 0,1-0,3 ton/net döküm parça ağırlığı)
4)Kapalı döngü sisteminde sürekli çalışabilme
5)Üretim veriminin yüksek olması
6)Hatasız döküm, yüzey kalitesi, ölçü hassasiyeti gibi yüksek kalite ve sürekli aynı kalitede üretimin yapılabilmesi.
Kalıp kalitesi bakımından avantajları;

1)Kalıp ve kontur kararlılığı
2)Parça konturlarının sürekli tam ölçüyle ve hassas bir şekilde elde edilebilmesi
3)Kalıpta her yerde aynı sıkılaştırma derecesi elde edilebilmesi.( Kalıp özelliklerinin izotropisi)
4)Kalıbın döküm teknolojisine uygun durumu.

Kalıp kalitesini etkileyen faktörler;

1)Kalıp kumunun kalitesi
2)Döküm parça şekli
3)Kalıp oluşturulurken, uygulanacak sıkıştırma süreçleri ve ayarlanması gereken değişkenler

Proses değişkenlerinin gözlemlenerek, optimize edilmesi; değişken olan etkilerin kontrol altına alınması ile gerçekleştirilebilir.

About Author

Leave A Reply

Translate »