Basınçlı Döküm Makinelerinde Kalıp Kapama Sistemleri

Basınçlı Döküm yönteminde kullanılan kalıplar karmaşık montaj elemanlarına sahip olup, ekipmanlar son derece maliyet gerektimektedir.

Genellikle sıcak iş çelikleri kullanılmaktadır ve farklı çeliklerle desteklenerek bunların makineye montajı yapılmaktadır. Destekleyici çelikler doğrudan scaklık ve basınca maruz kalmayacağından daha ekonomik malzemeler de tercih edilebilir.

Kalıp tasarlanırken; yolluklar, çıkış açıları, iticilerin konumları, kesit alanları, hava cepleri ve tabi ki kalıp soğutma sistemi de hesap yaparken dikkate alınmalıdır.

Kalıplarda bazı parçaların değişimi ile farklı parçaların elde edilme olasılığı yüksektir ki bunlara çok parçalı kalıplar denilmektedir. Müşteri talepleri ışığında farklı çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmalar kalıbın ilk maliyetini arttırır. Ancak üretim aşamasında tüm kalıbı değiştirmek yerine bazı esasları değiştirmek daha kolay ve uygundur.

Kalıp ömrünü en fazla etkileyen kriter, ergimiş metal alaşımının sıcaklığı olur.
Ergimiş metalin sıcaklığı, kalıp çeliklerinde ani ısınma ve soğumalar meydana getirir.Metal kalıp içine enjekte edildiğinde kalıpları kapatma basıncı ,oluşabilecek basınçlara dayanıklılık göstermesi gerekir. Aynı zamanda da kalıpların birleşme yüzeyleri birbiri ile tam olarak temas halinde olmalıdır.

Çünkü yüzeyler arasında meydana gelebilecek küçük boşluklardan sıvı metal dışarı nüfuz ederek kalıp içine giren sıvı metalin basıncını düşürür. Böylelikle en ince noktalara kadar gitmesine engel olup işlerin özürlü çıkmasına sebebiyet verir.

Bu olay makine ve çevresinde çalışan kişiler için önemli bir tehlike meydana getirir.Çoğu makinede kapama-kilitleme işlemi hidrolik, elektrikli motor, basınçlı hava, kam veya elle çalıştırılan

•Çubuklu Hidrolik Kapama Sistemi
•Tam Hidrolik Kapama Sistemi
•Mekanik Kapama Sistemi

gibi kalıp kapama sistemleri ile yapılmaktadır.

Çubuklu Hidrolik Kapama Sistemi
Yaygın olarak kullanılan bir sistemdir. Basınçlı döküm makinelerinde hidrolik basınç; alçak ve yüksek basınç pompası adı verilen iki yağ pompası ile elde edilmektedir.

Tam Hidrolik Kapama Sistemi
Makinelerin bazılarında kalıp kapama işlemi hidrolik sistem sayesinde oluşturulur.

Bu tür makinelerde kapama ve kilitleme işi için hareketli tablalar vardır. Hareketli olan tabla hızlı bir şekilde sabit tablaya doğru ve bir yere kadar gelir. Sonra yüksek basınç altında ancak yavaş bir şekilde sabit tabla ile birleşerek kilitlenir. Sıvı metalin kalıp içine verilmesinden sonra katılaşma sonuna kadar yüksek basınç sürer. Bu işlem sonunda kalıp hızla açılır.

Mekanik Kapama Sistemi
Bu tür kapama sistemi çoğunlukla küçük makinelerde tercih edilir. Mekanik kapama sisteminde; kamlar ya da çubuklu mekanizmalar sayesinde kilitleme ve açma mekanizmasına hareket sağlanır. Bu mekanizmalar doğrudan hareketli tablaya bağlanır. Bu arada gereken gerekli güç, elektrik motorundan elde edilir.

About Author

Leave A Reply

Translate »