Alüminyum kokil dökümde iyi bir kalite için önemli olan üç nokta vardır.
1)Amaca uygun en iyi metot ve malzemenin seçilip seçilmediği
2)Düzgün bir döküm sistemi ve zaman kontrolü
3)Kötü pratik ve düşük standartları uygulaması bakımından operatörün kontrol edilmesi.
Mümkün olduğu kadar çabuk ve doğru kalıp boyama ve en iyi metotlarla, eritme işlemi yapılarak kalite garanti altına alınır.

Her bir kalıp, en iyi üretimi elde edecek, iyi dökümün yapılmasına uygun olmalıdır.

Kalıp ve ergitme ocağı bu sınırların dışına çıkmaya başladığı zaman, hatalar görülmeye başlar. Genellikle bir kalıp devreye girdiği zaman, döküm prosedürlerine çok az dikkat edilir.

Bu durum döküm hataları açık olarak ortaya çıkana kadar devam eder. Dökümcü çok geniş olarak ve gereğinden fazla bir şekilde sağlık koşullarına dikkat eder. Esasen proseste uygun kalite, dikkate alınarak yapılan araştırmadır.Tam olarak eğitilmiş, dikkatli ve talimatları tamamı ile uygulayan operatörler ile işe girişmek, alüminyum kokil dökümde kaliteli dökümün elde edilmesi için şarttır.

Döküm hataları, sadece bir faktöre yönelmekle başlar. Bazen aynı bölgede iki arıza birden meydana gelir.
Yetersiz metal hazırlama pratiği ve döküm bilgisi, oksitlerin metal içerisinde kalmasına ve kalıp içerisinde metal hava burgacı (türbülansı) oluşmasına sebep olmuştur.

Birçok kereler ihmal edilen ufacık bir hata veya kötü bir pratik, baş ağrıtıcı dökümhane hatalarının ana sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Alüminyum Kokil dökümde işlemin her bir kademesini gözden geçirdiğimiz zaman; her birinin ayrı bir önem taşıdığını görürüz. Örneğin; iyi bir kalıp boyama pratiğinin tesiri, metal sıcaklığının zararlı etkilerini önleyerek, sıcak noktaların ve dolayısı ile yer yer döküm boşluklarının meydana gelmesini önler.

About Author

Leave A Reply

Translate »