Alaşım Verme Yöntemleri Nelerdir?

Daha İstikrarlı Alaşım verebilmek İçin Uygulanan Metotlar:

İndüksiyon Ocaklarında Alaşımlama Yardımcı Düzenekleri olarak adlandırabileceğimiz “kapan kapak”, “kapaktan atma” “eğik düzlem” gibi yöntemler en sık kullanılan alaşım verme yöntemleri arasındadır.

Kapan Kapak
Alaşım verme yöntemleri olarak uygulanan metotlardan biri “kapan kapak” tır. Bu sistemde şarj kovasının kılavuz kenarına asılmış ve askılı bir destekle tutturulmuş bir raf üzerine tüm alaşım elemanları yerleştirilir.

Şarj kovasının ön kenarı ocağın merkezinin üzerine gelince rafın desteğine bağlanan tel ya da zincir çekilerek raf aşağı eğilir ve alaşım malzemeleri ocağın ortasına, metalik şarjdan hemen önce dökülür.

Bu metot düzensiz karışımı ve ocak operatörlerinin alaşım elemanlarını “herhalde birisi ocağa karbon ve SiC vermiştir” düşüncesiyle, ocağın döküm sıcaklığına alaşım elementsiz çıkmasını önlemiş olur.
Kapaktan Atma
Karbon ilavesini daha iyi kontrol edebilmek için diğer bir metot ocak kapağına bağlı bir sistemdir.

Kapağın hareket yönünün ters tarafındaki kenarına bağlanan manivela ya da kapak silindirine bağlı bir hava silindiri ile kışkırtılan raf, ocak kapağı aşağı yukarı yarım açıldığında yukarıya kayarak alaşımları metal banyosunun ortasına kaydırır.

Bu metot da ocağın şarjdan önce alaşımlandırılmasını görülür biçimde sağlayarak alaşımlandırılmamış şarj yapılmasını önler.
Eğik Düzlem (Kaydırak)
Modifiye edilmiş eğik düzlem şeklinde kaydırak belki de en yaygın alaşım verme yöntemleri olarak düşünülebilecek alaşımlama yardımcı düzeneğidir.

Ön kapak kapalıyken alaşım elemanları kaydırak üzerine konulur. Bu malzemeleri şarj etme zamanı gelince kaydırak ocağın kenarına sürülür bir manivela ile ön kapak açılır ve alaşım elemanları kayarak banyoya dökülür.

Bütün bu sistemler alaşımlandırılmamış ergitmeyi ve alaşım elemanlarının ve torbalarının ocağa atılmasıyla oluşan sıçrama nedeniyle oluşan yaralanmaları önler.

About Author

Leave A Reply

Translate »