Aktive Edilen Bentonit Nasıl Olmalıdır?

Optimal Aktive Edilen Bentonit ’ten Hangi Özellikler İstenir?

Aktive edilen Bentonit ne kuru ne de çok ıslak olmalıdır. Islak bentonit çok zor sevk edilme problemi yarattığı gibi, Kuru Bentonit’te suyu bünyesine geç alarak, ıslanması ve şişmesi, bu sayede istenen bağlama kabiliyetini çok geç kazanması gibi problemlere yol açar. Aynı zamanda kuru bentonit tozudur.

Bentonit mutlaka belirli bir öğütme tane inceliğine sahip olmalıdır. Bugünkü kum hazırlama tekniğinde “kısa kum hazırlama zamanı” çok önemlidir.

Bentonit özellikle çok yüksek basma ve çekme mukavemetlerini az ilave miktarı ile sağlaması gereklidir.

Bentonit ancak çok yüksek sıcaklıklarda kristal suyunu kaybetmelidir. Yani termik olarak stabil olmalıdır.

Bentonit çok yüksek yaş çekme mukavemeti sağlamalıdır. Bu ise bentonitin aktive edilme derecesine bağlıdır.

Bentonit kalıpların bozulmasında negatif bir etki yaratmamalıdır. Düşük sıcak mukavemet ve kuru basma mukavemeti sağlamalıdır.

Bentonit kum hazırlamada çok hızlı bir şekilde kumu kaplayabilmelidir.

Bentonit kalitesi her bir sevkte aynı kalmalıdır.

Özellikle aktive edilmiş Bentonit kullanılır. Ancak bu aktive edilmiş Bentonit aktif hale getirilmemiş Kalsiyum Bentonit ile inceltilebilir yani karıştırılabilir. Bu karışımın termik dayanıklılığı aktive edilmiş bentonitten daha kötüdür. Yaş çekme mukavemeti daha düşüktür. Ve suya karşı daha hassastır. Bu karışımın kalıp kumunda kullanılması ile kumun dökme sonrası sarsakta dağılma ve döküm parçasından ayrılabilme özelliği artar.

Zayıf aktive edilmiş Bentonit, kalıp kumunun dezaktif durumunda avantaj sağlar. Bu durumda fazlalık soda ile kumun yaş çekme mukavemeti iyileştirilir.

Termik bir yüklemede bentonit kristal suyunu kaybeder ve bağlama kabiliyetini yitirir. Bu durumda yanmış kildir ve kalkıp kum taneleri üzerinde oolitleşmiş kılıf olarak kalır ve ön şamotlaşma oluşur.

Günümüzde bentonit ve kömür tozunun çeşitli varyasyonları dökümcülerin hizmetine sunulmaktadır. Hangi bentonitin işletme için en uygunu olacağı duruma göre değişir ve buna göre karar verilmesi gereklidir.

Bentonit tehlikeli madde sınıfına girmez.

About Author

Leave A Reply

Translate »