Ağır Döküm Parçalar

Ağır döküm parçalar için en önemli döküm hatası, çekmeden yani hacim küçülmesinden kaynaklı boşluklardır. Ağır parça dökümü yapılırken, tasarım aşamasında bu hatanın meydana gelmesinden kaçınılmalıdır.

Ağır Dökümler İçin Uygulanan Çıkış Şekilleri :

A tipi: Bu A tipinde döküm parçanın gövde kısmı döküldükten sonra, besleyici yolluk gibi kullanılır ve sıcak metalle doldurulur. Böylece besleyicinin görevini tam olarak yapması sağlanmış olur. Bu A tipi çıkışta ergimiş metal banyo verimi iyi değildir. Bu bakımdan çekme boşluklarını önlemek için besleyici etrafında egzotermik başlıkların kullanılması gerekir.

B tipi: B tipinde döküm, parçanın üst kısmına yerleştirilen küçük çıkışlardan aşağı doğru yapılır. Katılaşma aşağıdan yukarıya doğru meydana gelir. Bu ideal yani yönsel katılaşma şeklinde adlandırılır. Dış çekme boşlukları (iç çekme değil) üst düz yüzeye yayılır. Bütün uygulamalar üst yüzeyde yapılır. Üst yüzeyde aşırı çekmeler meydana gelse de parçanın biraz daha fazla işlenmesiyle parçada düzgün yüzey sağlanmış olur.

C tipi: Bu tip connor tip diye anılır ve dudak girişe benzer. Yolluktan dökülen sıcak ergimiş metal, hazneden geçerek, haznenin dip tarafındaki dar çıkıştan kalıp boşluğunun içine akar. Bu durumda metale bitişik kalıp kumları aşırı şekilde ısınmış olur. Döküm parça tamamen katılaşana kadar haznenin dar çıkışından kalıp içerisine besleme yapılmış olur. Ağır parça dökümü yaparken bu tipte, çıkışların kalıplanması çok basittir. Pisliklerin ergimiş metale karışması çok azdır ve en önemli nokta son işlem sırasında çıkış ve besleyicinin döküm parçadan ayrılmasıdır ki bu da çok kolaydır.

D tipi: D tipi yan besleyici aynen connor tipi gibi ağır döküm parçalar için çok kullanılan bir tiptir. D tipinde döküm parça ve hazne arasındaki bağlantı parçası aşırı ısınmayla karşı karşıya kalır ve ağır döküm parça tamamen katılaşana kadar besleme devam eder. Bu tipin en önemli örneklerinden biri bob tipidir.

Ergimiş banyonun verimi yüksek ise D tip uygulanır. Küçük blok dökümler için çok etkili bir besleyici sağlanabilirse, çekme boşluğu olmadan üretim yapılabilir.


About Author

Leave A Reply

Translate »