Döküm ve Danışmanlık HizmetleriKAYNAK
0

Kaynakta Isıl İşlemi Zorunlu Kılan Haller

Kaynakta ısıl işlemi zorunlu kılan haller işletme koşullarına bağlı olarak iki gruba ayrılabilir. 1)İşletme koşullarının malzemeyi etkilemesi: Malzeme işletme koşullarından…

DÖKÜM
0

Grafit Kristalizasyonu Nedir?

Karbonun grafit kristalizasyonu; içindeki karbon, silisyum ve diğer elementlerin miktarı ve aktivitesine bağlıdır. Silisyum; hem karbonun aktivitesini pozitif yönde etkiler…