Döküm ve Danışmanlık Hizmetleri

DökümTEK olarak Türk Patent ve Marka Enstitüsü tarafından tescillenmiş bir markayız. “Döküm Teknikleri ve Sektöre Dair Her Şey “i bulabildiğiniz bu sitede sürdürülebilir hedeflerimiz doğrultusunda Türk Döküm sektörüne, çalışanlarına ve ilgililerine teknik katkı sağlamaya çalışıyoruz. Döküm parça tedarik etme,teknik bilgi sağlama, üretim süreçlerini oluşturma, planlama, reorganizasyon, yatırım fizibilitesi hazırlama ve döküm parça ihtiyacı olan tüm firmalar için mühendislik&danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Herhangibir konuyla ilgili veya ücretlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen aşağıdaki iletişim formunu kullanınız.


KALIP KUMUNUN KULLANIM TEKNİKLERİ Döküm parça üretiminin başarısı kullanılan maddelere bağlı olmakla birlikte; *Döküm teknolojisi özellikleri *Kum hazırlama teknolojisi özellikleri *Kalıplama metodu teknolojik özellikleri *Kalıp kumu döndü sisteminin teknik özellikleri gibi kullanılan malzeme ve kum hazırlama sisteminin tekniğine de bağlıdır. Bentonit bağlayıcılı kalıp kumu; *yeniden hazır hale getirilebilmesi *katılan malzemelerin dozaj ayarlarının yapılabilmesi *karıştırma süreçlerindeki kaliteye etki eden karıştırma prosesi parametrelerinin kontrolü *eski kum özelliklerinin devamlı kontrol edilmesi gibi sebeplerden, bir kez kullanılıp atılan diğer sistemlere göre daha zordur. Hazırlanacak kumun kalitesi; *kalıp kumuna katılan bağlayıcı miktarı, *diğer ilavelerin miktarı *ilave su miktarı *nemlendirme derecesi *eski kum/ yeni kum oranı…

LIKIDUS SICAKLIĞI NEDİR?LIKIDUS SICAKLIĞI’ NI ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR? LIKIDUS sıcaklığı mukavemet değerini belirlediğinden döküm parçadaki çekmeyi arttırır. Bu nedenle döküm parçadaki çekme mukavemeti açısından önemlidir. LIKIDUS sıcaklığını etkileyen faktörler aşağıdaki gibidir; 1)Kimyasal analiz ve karbon eşdeğeri LIKIDUS sıcaklığını etkiler. 2)Ocakta metal içerisindeki sıcaklığın artışı, ocakta sıvı metalin uzun beklemesi oksijen miktarının kaybını arttırır, bununla birlikte LIKIDUS sıcaklığı da artar. 3)Ocağa şarjda atılan paslı çelik hurda miktarı artarsa LIKIDUS sıcaklığı da artar % perlit artar 4)Ocağa atılan hurda pul hurda ise yani yüzey alanı geniş ise LIKIDUS sıcaklığı artar Not: Çelik hurda kullanımı imal edilecek parça et kalınlığına göre önem arz…

CÜRUF İNKLÜZYONU-KALIP KUMU DÖKÜM HATALARI Cüruf inklüzyonu genel olarak üst döküm yüzeylerinde görülen metalik kaynaklı olmayan düzensiz şekilli inklüzyonlar halinde görülür. Sorun döküm potasındaki sıvı metalin cürufundan kaynaklanır. Alınacak Tedbirler: • Eğer bu cüruf kumun aşınması nedeniyle oluşmaktaysa kumun içindeki inert toz azaltılmalıdır. • Daha çok cilalı karbon oluşturan bir kömür tozu kullanılmalıdır. • Kalıp kumunun değirmendeki karışım süresi arttırılmalıdır.

KUSENESSE DÖKÜM ZAMANI FORMÜLÜ NEDİR? Döküm zamanının hesaplanması için bazı formüller kullanılmaktadır. Kusenesse döküm zamanı formülü de bunlardan biridir. Kusenesse Döküm Zamanı Formülü aşağıdaki gibidir. Dr. KUSENESSE Formülü: T=Dökme zamanı(saniye) r=Kalınlık (cm) W=Döküm ağırlığı (ton) W=1~100 kg arasında β=0,6~0,3 A’nın değeri dökme demir döküm parçalar için aşağıdaki gibidir. Büyük “maça” li dökümler için A=7 Otomobil parçaları gibi küçük ölçüdeki parçalar için A=3 Diğer genel dökümler için A=0

DİĞER DEMİR ESASLI MALZEMELER NELERDİR? Pik Demir: Ticari pik demir, demir cevherinin redüklenmesiyle elde edilir ve Karbon, Silisyum, Manganez, Fosfor ve Kükürt ‘ün kontrollü kullanımına olanak verir. Diğer bütün elementler artık elementler seviyesindedir. ASTM A standardı bütün ticari pik demirlerin spesifikasyonlarını kompozisyon aralıklarıyla vermektedir. Özellikle KGDD üretimi gibi düşük Kükürt, düşük Manganez ve düşük artık elemanlı ihtiyaçlar için özel analizlerle üretilmiş pik demirlerde mevcuttur. Ön İndirgenmiş Demir Cevheri: Ön indirgenmiş demir cevheri genel olarak Direkt Redüklenmiş Demir Cevheri (DRI) olarak bilinir. 5/8 “ (15 mm) lik pietler ya da 1 ½”x2” (3×5 cm) lik briketler halinde bulunur. Eğer şarjda fazla…

HASSAS DÖKÜM AŞAMALARI NELERDİR? Döküm yapabilmek için, dökülecek parçanın şeklin negatifi olan 3 boyutlu bir kalıp gereklidir. Kalıp tasarlanırken, döküm sonrası meydana gelen büzülme ve işleme paylarını da hesaba katmak gereklidir. Genellikle alüminyum (mücevhercilikte ise silikon) bir kalıp imal edilir ve plastik enjeksiyon yöntemi ile istenildiği kadar mum model elde edilir Kalıp için mumdan bir model yapılır ve refrakter malzeme ile kaplanır. Mum modelin çevresine refrakter malzemesi kaplanması nedeniyle, tamamen kaplanmış yerine “hassas” ifadesi kullanılmıştır. Daha sonra erimiş metal dökülmeden önce eritilerek uzaklaştırılır. Bu tip hassas döküm sayesinde yüksek doğruluğa ve kesin detaylara sahip dökümler üretebilmektedir. Hassas Dökümün Aşamaları; •…

Translate »
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinCheck Our Feed