Döküm ve Danışmanlık Hizmetleri

DökümTEK olarak Türk Patent ve Marka Enstitüsü tarafından tescillenmiş bir markayız. “Döküm Teknikleri ve Sektöre Dair Her Şey “i bulabildiğiniz bu sitede sürdürülebilir hedeflerimiz doğrultusunda Türk Döküm sektörüne, çalışanlarına ve ilgililerine teknik katkı sağlamaya çalışıyoruz. Döküm parça tedarik etme,teknik bilgi sağlama, üretim süreçlerini oluşturma, planlama, reorganizasyon, yatırım fizibilitesi hazırlama ve döküm parça ihtiyacı olan tüm firmalar için mühendislik&danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Herhangibir konuyla ilgili veya ücretlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen aşağıdaki iletişim formunu kullanınız.KALIP KUMU ANA HAMMADDESİ NEDİR? Sentetik bağlayıcı kum sisteminde en önemli malzeme tabi ki Bentonit ’tir. Yani kalıp kumu ana ham maddesi Bentonit ’ten meydana gelmektedir. Diğer kalıp kumu ana hammaddesini oluşturan ana bileşenler ise; Doğal kum Olivin kumu Staurolit kumu Kromit kumu Zirkon kumu Kömür kumu Şamot kumu Krom –Magnezit kumu Silis kumudur. Kalıp kumu ana hammaddelerinden biri olan Silis kumu, Quarz minerali bakımından zengin taş veya kayaların, atmosfer değişiklikleri ile parçalanıp, ufalanması ile meydan gelmiştir.(Örnek; granit) Meydana gelen bu taneler, yıkama ve sınıflandırma yapıldıktan sonra dökümhanelerin kullanabilecekleri sili kumu haline gelirler. Silis kumu içerisindeki silis miktarı en az…

KATI ERİYİK NEDİR? Kimyasal olarak iki maddenin atomsal ve molekülsel karışımına eriyik denir.Bu karışımın katı halde olması katı eriyik olarak adlandırılır. Eriyebilirliğin bir sınırı vardır ki buna doyma denir. Sıcaklık yükseldikçe; eriyebilirlik artar. Sıcaklık düştükçe; eriyebilirlik azalır. Demir de karbonu eritir. Oda sıcaklığında eritme azdır. Sıcaklık arttıkça artar. Allotropik sıcaklığa ulaşınca eritme oldukça hızlanır. Düşük sıcaklıktakine alfa katı eriyiği Birinci Allotropik sınırın üzerindekine gamma katı eriyiği İkinci Allotropik sınırın üzerindekine delta katı eriyiği denilir. Çelik soğurken karbonu eritme kabiliyeti düşer ve karbon çökelmesi meydana gelir. Çökelen karbon, sıcaklığın 727-912°C etkisiyle demir ile kimyasal olarak Fe3C- karbür bileşiğini oluşturur. Demir karbüresementit…

ALAŞIM ELEMENTLERİ Alaşım elementleri, dökümhanenin ihtiyaçlarına bağlı olarak ocağa ya da her bir potaya ayrı ayrı yapabilir. Alaşım elementleri ocağa verilmeye uygun büyüklükte ferro alyajlar olarak mevcuttur. Briketlenmiş alaşım elemanları çimento, bazen de zift ile bağlandıklarından ergimiş metal banyosuna şarj edildiklerinde artık su ve uçucular problem oluşturabilirler. Bor: Temper, dökme demirde kullanıldığında, Borlu %50 ‘lik ferrosilikon olarak kullanılabilir. Bu malzeme %0,08-0,10 Bor ihtiva eder ve temper dökme demirde düşük miktardaki Bor kolayca kontrol edilebilir. Krom: Ferro Krom olarak bulunur. Ferro Krom için ASTM A 101 standart spefikasyondur. Yüksek karbonlusu ve düşük karbonlusu bulunur. Parça büyüklükleri 4”x 8” (10 cm x…

ALLOTROPİ NEDİR? Kimyasal olarak allotropi bir çok değişik fiziksel halde bulunma özelliğine verilen bir isimdir. Örnek olarak Oksijen, Karbon, Kükürt, Fosfor gibi bir çok elementin farklı yapıları vardır. Piyasada beyaz fosfor,kırmızı fosfor vb. duyulmaktadır. Aynı şekilde Oksijen ve Ozon un katı, sıvı ve gaz olarak üç hali mevcuttur.Bu değişik yapılar için elementlerin “allotropik halleri” denir. Allotropi yapısal bir olaydır. Allotropi nin temel özelliklerinden biri olarak dönüşümler bir türden başka bir türe farklı yöntemler kullanılmak sureti ile sağlanabilir. Örneğin kırmızı fosfora geçmek için, beyaz fosforu ısıtmak yeterlidir. Ancak ters yönde dönüşüm için buhar evresinden geçiş gerekir. Ozondan Oksijen e geçiş içinde…

Translate »
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinCheck Our Feed