Döküm ve Danışmanlık Hizmetleri

DökümTEK olarak Türk Patent ve Marka Enstitüsü tarafından tescillenmiş bir markayız. “Döküm Teknikleri ve Sektöre Dair Her Şey “i bulabildiğiniz bu sitede sürdürülebilir hedeflerimiz doğrultusunda Türk Döküm sektörüne, çalışanlarına ve ilgililerine teknik katkı sağlamaya çalışıyoruz. Döküm parça tedarik etme,teknik bilgi sağlama, üretim süreçlerini oluşturma, planlama, reorganizasyon, yatırım fizibilitesi hazırlama ve döküm parça ihtiyacı olan tüm firmalar için mühendislik&danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Herhangibir konuyla ilgili veya ücretlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen aşağıdaki iletişim formunu kullanınız.BESLEYİCİ ALTI SEGREGASYONUN ZARARLI ETKİSİ NEDİR? Besleyici altı segregasyonu; tipik olarak pek çok çelik döküm parçada “v” olduğundan açıktır ki bu durum genel olarak bu parçaların kullanılabilirliğini azaltmamaktadır. Etkin besleyiciler parçanın en büyük kütleli yerine yerleştirilir ki bu durumda segragasyon problem olmaz. Gerçi besleyicinin yerleştiği alan çok fazla gerilime maruz kalan bölge değildir. Bu nedenle besleyici altı segrasyonu problem yarattığında yanlış teşhis konulur. Segragasyon bölgesi parçanın diğer kısımlarına göre daha kötü fiziksel özelliklere sahiptir. Özellikler arasındaki farkın miktarı Makro Segrasyon derecesine ve metalin orijinal kimyasal kompozisyonuna bağlıdır. Eğer parça herhangi bir nedenle kırılır ve fiziksel ve kimyasal testler için segrege…

KASNAK TİPİ DÖKÜM Kasnak Tipi Döküm lerde Olası Döküm Hataları 1)Jant ve kol kısımlarının birleştiği noktada çekme boşluğu meydana gelebilir 2)Göbek deliğinde çekme boşluğu meydana gelebilir. 3)Jantın dış kısımlarında göbek, kol jantın üst yüzeyinde çökmeler meydana gelebilir. 4)Göbek ve janttaki havalandırma deliklerinin altında çekme boşlukları meydana gelebilir. 5)Kollarda çatlama meydana gelebilir. Özellikle çekme boşlukları ve kollarda kırılmaların meydana gelmesini önlemek için farklı kalınlıklardan kaçınmak lazımdır. Uygun kalınlıkta jant, göbek ve uygun kalınlıkta kol kullanılmalıdır. Kol ve jantın birleştiği yerde çekme boşluğunun meydana gelmesi; Karbon (C ) ve Silisyum (Si) miktarının fazla oluşundan veya oksitlenmiş ergimiş metalin dökülmesindendir. KUPOL işletimi normal…

VERMİKÜLER KÜRESEL DEMİRİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR? Lamel Grafitli Dökme Demir, Vermiküler Grafitli Dökme Demir ve Küresel Grafitli Dökme Demirin Özellikleri Nelerdir? Yukarıdaki tabloda; lamel, vermiküler ve küresel grafitli dökme demirin *kopma dayanımı, *akma sınırı *eğilme dayanımı, *basma dayanımı, *Brinell sertlik *E- modülü *ısıl iletkenlik *hacimsel sertlik gibi faktörlere bağlı özelliklerinin birbirleriyle olan karşılaştırması yer almaktadır.

ŞARJ HESABI NASIL YAPILMALIDIR? Şarj malzemesi değiştiğinde ya da şarj edilen bir ya da daha çok malzemenin kompozisyonu değiştiğinde metal kompozisyonunda beklenilen değişiklikleri göstermek için, günlük hesaplama föyleri tutulmalıdır. Temel elementler ağırlık ve yüzde olarak kendi sütunlarında gösterilmelidir. Bir alaşım elementi şarj malzemesinin ana elemanıysa oda hesaplanmalıdır. Bu hesapların doğruluğu şarj malzemelerinin kompozisyonları hakkında iyi bir bilgi sahibi olmaya bağlıdır. Silisyum İlavesi: Dökme demirin metalürjik özelliklerini kontrol edebilmek için Silisyum ve Karbon miktarları önemlidir. İstenilen Silisyum değerleri banyoda değişik silisyum malzemeleri ile sağlanabilir. Aynalı (Gümüşümsü) Pik Demir: Bu malzeme elektrikli ocaklarda üretilmektedir. Silisyum miktarı %16-22 ve Karbon %1 civarındadır. 6…

METAL AYIRICI SİSTEMLER Metal Ayırıcı Sistemler; Manyetik Bantlı Ayrıcı Sistemler ve Tambur Tipli Manyetik Ayırıcı Sistemler olmak üzere ikiye ayrılır. Manyetik Bantlı Ayrıcı Sistemler: Sistemde; sevk bandı üzerinden gelen ve manyetik alanı sayesinde kumun içerisinden gelen demir parçalarını toplar ve kaldırır. Bandın manyetik alanın dışına çıkması ile çekilen demir parçacıkları banttan çözülmüş olurlar. Manyetik bant ayırıcı, kumun akış yönüne dikey ya da paralel bir şekilde sevk bandının üzerine konumlandırılabilir. Tambur Tipli Manyetik Ayırıcı: Bu sistemde de kumun başka bir yere ya da banda aktarılması sırasında, manyetik tambur yerleştirilerek diğer banda düşmeden kum içindeki demir atıkları ayrılır. Demir parçacıkları manyetik alan…

Translate »
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinCheck Our Feed