Döküm ve Danışmanlık Hizmetleri


Dökümde Besleyicinin Görevleri: Besleyici kalın kısımların yanına konmalıdır. Böylelikle katılaşma sırasında gerek duyulan, yeterli ergimiş metal besleme görevini rahatlıkla yapar. Dökümde Besleyici Çeşitleri: Genel olarak; 1)Üst besleyici 2)Yan besleyici 3)Dudak giriş “CONNOR “ üst giriş 4)Yolluk gibi kullanılan üst besleyici 5)Bütün üst yüzey besleyicisi

Kaynatmalı Ocak Ergitmesi İle Çelik Döküm İmali Prensipleri: Oksidasyon ve Rafinasyon Karbon: Oksidasyon periyodundaki en önemli reaksiyon karbon ve oksijen arasındaki CO gazını oluşturan reaksiyondur. C + O < ----> CO Bu reaksiyon banyoyu karıştırır ve maden içinde çözünmüş Hidrojen ve Nitrojen gazlarını dışarı taşır. Ayrıca diğer oksidasyon ürünlerini de cüruf-metal ara yüzeyine taşır. Reaksiyon gerçekte ocağın ergime bölgesinde ya da banyoya ilave edilen hurda katı malzemelerin yüzeylerinde başlar. Yüzey düzensizlikleri ve girinti çıkıntıları CO habbeciklerin oluşumuna imkân tanır. Silis: Silis daha önce bahsedildiği gibi ergitme meydana gelirken oldukça düşük değerlere iner. Sıcaklık yükseldikçe cüruftaki SiO_2 ile banyodaki karbon arasındaki…

“ÇEKİNTİ DERİNLİĞİ EŞİTLİĞİ” NE ANLAMA GELMEKTEDİR? Besleyici tasarlanırken makro segragasyon bölgesi sağlıklı olarak tespit edilemiyorsa, besleyici altı segragasyonun anlaşılmasının yararı az olacaktır. Çekinti derinliği eşitliği besleyici parça kombinasyonunda hem çekinti hem de segragasyon derinliğini doğru bir biçimde tespit etmek için kullanılabilmektedir. Gerçek Modül Oranı Eşitliği: TMR = (Vp / Ap ) / (Vt/At) = (Ap x Vp )/ (Vp x At) eşitliği sağlanmalıdır. TMR : Gerçek Modül Oranı Ap : Parçanın yüzey alanı Vp : Parça Hacmi At : Parça ve besleyicinin toplam yüzey alanı Vt : Parça ve besleyicinin toplam hacmi Çekinti Derinliği Eşitliği: PD = (6 x Vt…

Yüzey boşlukları aşağıdaki gibi sebeplerle meydana gelir. 1) Ergimiş çelikle birlikte, yolluk sisteminden kalıp içine taşınan hava; kalıp duvarlarından atmosfere açık besleyici boşluklarından havalandırma deliklerinden çıkamayarak çelik içerisine hapis olur ve gaz boşlukları meydana getirir. Bu şekilde oluşan gaz boşlukları, döküm parçanın hızla katılaşan üst kısmında oluşur ve dökümün üst yüzeyinde oluşabileceği gibi iç yüzeylere de kayabilir. 2)Ergimiş metal üstündeki İNKLUZYONLAR metal içine gaz emilmesine neden olur. Hatta bazı durumlarda bun İNKLUZYONLAR gazın metal içine kolayca girmesini sağlayacak çekirdek vazifesi görürler. Derin-iç boşluklar: Çelik kütlesinin iç kısmında oluşur. Ancak RADYOGRAFİK ve ULTRASONİK MUAYENE ile ortaya çıkarlar. Yüzey boşluklarından farklı olarak,…

1 2 3 40

Sıkıştırılmış Grafit

Sıkıştırılmış Grafit, Sfero yani Küresel Grafitli Demir Dökümde küreselleşmeye etki eden faktörler ve ayırt edici kriterlerden biridir. Yetersiz küreselleştirme nedeniyle; Düşük Magnezyum ve/veya nadir toprak metalleri kalıntısı Yüksek sıcaklık ya…

Doğru Rulmanı Nasıl Seçersiniz?

Rulman Seçimi Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Rulmanlar makine kullanımı gerektiren tüm sektörler için oldukça önemlidir. O yüzden yeni bir projede, doğru rulman seçimi genel proje başarısı için kritik öneme sahiptir. Fakat, doğru faktörlere odaklanılırsa, doğru rulmanı…

Translate »