Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Döküm ve Danışmanlık Hizmetleri

DökümTEK olarak Türk Patent ve Marka Enstitüsü tarafından tescillenmiş bir markayız. “Döküm Teknikleri ve Sektöre Dair Her Şey “i bulabildiğiniz bu sitede sürdürülebilir hedeflerimiz doğrultusunda Türk Döküm sektörüne, çalışanlarına ve ilgililerine teknik katkı sağlamaya çalışıyoruz. Döküm parça tedarik etme,teknik bilgi sağlama, üretim süreçlerini oluşturma, planlama, reorganizasyon, yatırım fizibilitesi hazırlama ve döküm parça ihtiyacı olan tüm firmalar için mühendislik&danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Herhangibir konuyla ilgili veya ücretlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen aşağıdaki iletişim formunu kullanınız.


ALAŞIM ELEMENTLERİ Alaşım elementleri, dökümhanenin ihtiyaçlarına bağlı olarak ocağa ya da her bir potaya ayrı ayrı yapabilir. Alaşım elementleri ocağa verilmeye uygun büyüklükte ferro alyajlar olarak mevcuttur. Briketlenmiş alaşım elemanları çimento, bazen de zift ile bağlandıklarından ergimiş metal banyosuna şarj edildiklerinde artık su ve uçucular problem oluşturabilirler. Bor: Temper, dökme demirde kullanıldığında, Borlu %50 ‘lik ferrosilikon olarak kullanılabilir. Bu malzeme %0,08-0,10 Bor ihtiva eder ve temper dökme demirde düşük miktardaki Bor kolayca kontrol edilebilir. Krom: Ferro Krom olarak bulunur. Ferro Krom için ASTM A 101 standart spefikasyondur. Yüksek karbonlusu ve düşük karbonlusu bulunur. Parça büyüklükleri 4”x 8” (10 cm x…

Kaynağın Kimyasal Özellikleri Nelerdir? Kaynak bir eritme ve katılaşma işlemidir. Kaynağın kimyasal özelliklerini açıklarken kimyasal bileşiminden bahsetmekte fayda vardır.Kaynağın alaşımı yani kimyasal bileşimi ana metalden farklı olabilir. Kaynağın alaşımı yani kimyasal bileşimi ana metalden farklı olabilir. Ancak kaynak dikişi, dolgu metali ile ana metalin bir araya gelmesiyle oluştuğundan; dolgu metalini uygun seçmekle, dikişin alaşım yapısı ana metalin kimyasal yapısına benzetilebilir. Gerçi dikişin her yerinde alaşım tekdüzende olmayabilir. Yani ana metal ya da elektrot katılımı daha fazla olabilir. Ya da dikişin orta bölümünde, sadece dolgu metali olabilir. Kaynak yöntemi, elektrot çapı, ilerleme hızı gibi faktörler de belirleyici rol oynar. Ayrıca tane…

KAPLİN NEDİR? Kaplin oldukça basit bir şekle sahiptir. Fakat bütün yüzeyleri işlenir ve işlenen yüzeylerde hiçbir döküm hatası kabul edilemez. Bu bakımdan blok tipi kasnaklar hata kabul etmeyen zor dökümlerden biri sayılmaktadır. Kaplin dökümlerinde çok kolay hatalar meydana gelebilir. Dökümün karakteristiği diğer kısımlara göre göbek kısmın kalın oluşudur. Çekme boşlukları göbek kısmında toplanmaktadır. Cüruf, karınca ve döküm boşlukları gibi diğer hatalarda meydana gelir. FC20 ve FC25 gibi kaliteli malzemeler döküleceği zaman çevresel dudak (bindirme) kalınlığı 2-4 mm., kaplin çapına göre hazne boyu çapın 1/3 ~1/4 katı, yüksekliği ise 1,5 ~2 katı olmalıdır. Aslında bu ölçüler pratikte uygulanarak doğru değerlerin belirlenmesi…

İÇ ÇEKİNTİ POROZİTESİ NEDİR? Pik ve sfero dökümde iç çekinti porozitesi; • Sadece mikroskopla görülebilen • Küçük ve dağınık porozitelerden geniş izole boşluklara kadar değişen boyut ve şekillerde iç boşluklar şeklinde bulunur. Çoğunlukla iç çekinti porozitesinin içerisinde karakteristik bir dentritik ara yapı ortaya çıkar. Hata ya da kusur genellikle katılaşan son sıvı metalin küçülmesine bağlı meydana gelir. Sık sık kalın kesitlerde kesit kalınlığında değişikliklere veya karmaşık döküm geometrisinde sıcak bölgelere sebep olur. Bu bölgeler, poroziteye bağlı gaz çıkışlarına dayanıksızdır. Sonuç olarak kusurların gaz ya da çekinti kaynaklı mı olduğunu ayırt etmek genellikle güçtür. İç Çekinti Porozitesi ve Nedenleri: • Yetersiz…

AĞIR DÖKÜM PARÇALAR Ağır döküm parçalar için en önemli döküm hatası, çekmeden yani hacim küçülmesinden kaynaklı boşluklardır. Ağır parça dökümü yapılırken, tasarım aşamasında bu hatanın meydana gelmesinden kaçınılmalıdır. Ağır Döküm ler İçin Uygulanan Çıkış Şekilleri : A tipi: Bu A tipinde döküm parçanın gövde kısmı döküldükten sonra, besleyici yolluk gibi kullanılır ve sıcak metalle doldurulur. Böylece besleyicinin görevini tam olarak yapması sağlanmış olur. Bu A tipi çıkışta ergimiş metal banyo verimi iyi değildir. Bu bakımdan çekme boşluklarını önlemek için besleyici etrafında egzotermik başlıkların kullanılması gerekir. B tipi: B tipinde döküm, parçanın üst kısmına yerleştirilen küçük çıkışlardan aşağı doğru yapılır. Katılaşma…

Translate »
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinCheck Our Feed