Döküm ve Danışmanlık Hizmetleri

DökümTEK olarak Türk Patent ve Marka Enstitüsü tarafından tescillenmiş bir markayız. “Döküm Teknikleri ve Sektöre Dair Her Şey “i bulabildiğiniz bu sitede sürdürülebilir hedeflerimiz doğrultusunda Türk Döküm sektörüne, çalışanlarına ve ilgililerine teknik katkı sağlamaya çalışıyoruz. Döküm parça tedarik etme,teknik bilgi sağlama, üretim süreçlerini oluşturma, planlama, reorganizasyon, yatırım fizibilitesi hazırlama ve döküm parça ihtiyacı olan tüm firmalar için mühendislik&danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Herhangibir konuyla ilgili veya ücretlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen aşağıdaki iletişim formunu kullanınız.SFERO DEMİR ÜRETİMİ Dokusu içerisindeki grafitleri küresel şekilde olan demir karbon döküm malzemesine Küresel Grafitli Dökme Demir adı verilir ve en yaygın olarak SFERO demir ismi kullanılır. Terminolojide DUCTILE IRON olarak isimlendirilir. Sfero Demir (DUCTILE IRON )Üretim Kademeleri: Üretim kademeleri üç ana başlıkta toplanabilir. 1)Düşük kükürtlü eriyik dökme demirin elde edilmesi.(Kükürt miktarı tercihen %0.03’ün altında olmalıdır.) 2)Ergimiş metalin, belirli aktif metaller ile muameleye tabi tutulması.(Ticari uygulamada genellikle Magnezyum ve Seryum kullanılır.) 3)Dökümden önce FERROSİLİS ile aşılama yapılır. Ham pik, KUPOL ocağında (asidik veya bazik astarlı), elektrik fırınında, hava fırınında DUBLEX (iki işlemi bir arada yapmak)yapılarak eritilmelidir. Düşük kükürt miktarı gerektiğinden…

KALIP DARTLARI-KALIP KUMU DÖKÜM HATALARI Kalıp dartları döküm yüzeyine paralel olarak keskin kenarlı ve mantar şeklinde gözüken bir döküm hatasıdır. Alınacak Tedbirler: • Bentonit miktarı arttırılır • Bir yandan kalıp kumundaki kömür tozu miktarı arttırılır, bir yandan yeni kum oranı azaltılır.

Kaynağın Kimyasal Özellikleri Nelerdir? Kaynak bir eritme ve katılaşma işlemidir. Kaynağın kimyasal özelliklerini açıklarken kimyasal bileşiminden bahsetmekte fayda vardır.Kaynağın alaşımı yani kimyasal bileşimi ana metalden farklı olabilir. Kaynağın alaşımı yani kimyasal bileşimi ana metalden farklı olabilir. Ancak kaynak dikişi, dolgu metali ile ana metalin bir araya gelmesiyle oluştuğundan; dolgu metalini uygun seçmekle, dikişin alaşım yapısı ana metalin kimyasal yapısına benzetilebilir. Gerçi dikişin her yerinde alaşım tekdüzende olmayabilir. Yani ana metal ya da elektrot katılımı daha fazla olabilir. Ya da dikişin orta bölümünde, sadece dolgu metali olabilir. Kaynak yöntemi, elektrot çapı, ilerleme hızı gibi faktörler de belirleyici rol oynar. Ayrıca tane…

MUM TEMİZLEME TEKNİKLERİ NELERDİR? Mum temizleme teknikleri; • Buharlı otoklav • Alev ile yakma • İçinde sıcak mum bulunan bir banyoya sistemin daldırılması • Mikrodalga fırında mumların giderilmesi Buharlı Otoklav “Mum temizleme teknikleri”nden biri olan buharlı otoklav, çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. • Kurutulacak donanım buharlı otoklavın içerisine yerleştirilir. • Donanım yerleştirildikten sonra otoklava basınç yüklenir. • Çalışma basıncı 7 bardır. En fazla 10 saniyede bu basınca ulaşılmalıdır. • Donanım ölçülerine bağlı olarak otoklav içerisinde 5 ile 15 dakika bekletilir. Mumun bir kapta biriktirilebilir olması en önemli avantajdır. Alev ile yakma “Mum temizleme teknikleri”nden bir diğeri alev ile yakmadır. •…

Translate »
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinCheck Our Feed