Döküm ve Danışmanlık Hizmetleri

DökümTEK olarak Türk Patent ve Marka Enstitüsü tarafından tescillenmiş bir markayız. “Döküm Teknikleri ve Sektöre Dair Her Şey “i bulabildiğiniz bu sitede sürdürülebilir hedeflerimiz doğrultusunda Türk Döküm sektörüne, çalışanlarına ve ilgililerine teknik katkı sağlamaya çalışıyoruz. Döküm parça tedarik etme,teknik bilgi sağlama, üretim süreçlerini oluşturma, planlama, reorganizasyon, yatırım fizibilitesi hazırlama ve döküm parça ihtiyacı olan tüm firmalar için mühendislik&danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Herhangibir konuyla ilgili veya ücretlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen aşağıdaki iletişim formunu kullanınız.BESLEYİCİ DİZAYNI Besleyici dizaynında aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir. Besleyicinin Görevleri: Besleyici kalın kısımların yanına konmalıdır. Böylelikle katılaşma sırasında gerek duyulan, yeterli ergimiş metal besleme görevini rahatlıkla yapar. Besleyici Çeşitleri: Genel olarak; 1)Üst besleyici 2)Yan besleyici 3)Dudak giriş “CONNOR “ üst giriş 4)Yolluk gibi kullanılan üst besleyici 5)Bütün üst yüzey besleyicisi Çekme Neden Meydana Gelir? Dökülmüş ergimiş metalde hacim küçülmesi aşağıdaki hallerde meydana gelir. 1)Ergimiş halde hacim küçülmesi 2)Ergimiş durumdan katı hale geçerken meydana gelen hacim küçülmesi 3)Katı haldeki hacim küçülmesi Çekme Miktarı; Çekme miktarı; ergimiş metalin kalitesi, kalıbın cinsi ve kalıplama metodu, döküm sıcaklığı, dökme hızı, döküm tasarımı ve soğuma…

ALÜMİNYUM KOKİL DÖKÜMDE KALİTE Alüminyum kokil dökümde iyi bir kalite için önemli olan üç nokta vardır. 1)Amaca uygun en iyi metot ve malzemenin seçilip seçilmediği 2)Düzgün bir döküm sistemi ve zaman kontrolü 3)Kötü pratik ve düşük standartları uygulaması bakımından operatörün kontrol edilmesi. Mümkün olduğu kadar çabuk ve doğru kalıp boyama ve en iyi metotlarla, eritme işlemi yapılarak kalite garanti altına alınır. Her bir kalıp, en iyi üretimi elde edecek, iyi dökümün yapılmasına uygun olmalıdır. Kalıp ve ergitme ocağı bu sınırların dışına çıkmaya başladığı zaman, hatalar görülmeye başlar. Genellikle bir kalıp devreye girdiği zaman, döküm prosedürlerine çok az dikkat edilir. Bu…

BENTONİTLİ KUM İLE ÜRETİM NEDİR? BENTONİT BAĞLAYICILI KALIP KUMLA ÜRETİM Döküm parçalarının; %65-80 i uluslararası pazarda bentonit bağlayıcılı (SENTETİK KUM)kalıp kumu ile üretilmektedir. Özellikle Almanya’daki dökümhanelerde; döküm parçalarının üretiminin %70 ‘ i bentonitli kum ile üretim yöntemi ile sağlanmaktadır. Bu yüzden bentonit bağlayıcı kalıp kumu ile üretim önemli bir yer tutmaktadır. Bentonit Kalıplama Metodunun Avantajları; 1)Hammadde dahil edilerek hesaplanan düşük kalıp maliyeti 2)Kalıp kumunda kullanılan malzemelerin yeniden kullanılabilir olması 3)Kullanılan hammaddenin ton döküm başına az olması; kullanım miktarı 0,1-0,3 ton/net döküm parça ağırlığı) 4)Kapalı döngü sisteminde sürekli çalışabilme 5)Üretim veriminin yüksek olması 6)Hatasız döküm, yüzey kalitesi, ölçü hassasiyeti gibi yüksek…

BESLEYİCİLER NEREDE KULLANILIR? Tiplerine göre besleyicilerin kullanıldığı yerler aşağıdaki gibidir: 1)Üst Besleyiciler: Düz bir besleme gerektiğinde uygulanır. Son zamanlarda pek yaygın olmayıp, kullanılmamaktadır. 2)Yan Besleyiciler(Kör Besleyici) Bu ve dudak giriş ağır döküm parçalar için tipik birer örnektir. Besleyici girişe yakın olarak yerleştirilir. Böylece sıcak banyo son duruma kadar beslenmiş olur. Bu tipe en iyi örnek BOB besleyicidir. Boyunun tam ölçüleri döküm parçanın ağırlığına göre belirlenir. Boyun mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır.(En iyi ölçü 25 mm.’ den kısa olmasıdır) 3)BOB Besleyiciler: BOB’ un çapı döküm parça ölçüleri ve dökülecek malzemelerin kalitesine göre belirlenir. BOB’ un genel kesit alanı, beslenmesi gereken döküm…

ISIL İŞLEM ÇEŞİTLERİ NELERDİR? Isıl İşlem Çeşitleri olarak sayabileceğimiz Gerilim Giderme, Normalizasyon, Tavlama gibi bazı ısıl işlem çeşitleri, uygulamaları ve kullanım amaçları aşağıda yer almaktadır. Isıl İşlem Çeşitleri-Gerilim Giderme: Isıl işlem çeşitlerinden gerilim giderme işlemi demir ve demir dışı metallere uygulanır. Buradaki amaç; talaşlı işlem, soğuk şekillendirme ve kaynak gibi, ön imalat sırasında meydana gelen iç kalıcı gerilimleri gidermektir. Eğer bu işlemler yapılmazsa, daha sonraki işlemler kabul edilemeyecek çarpılmalara neden olabilir ya da gerilim, korozyon çatlamaları söz konusu olur. Gerilim giderme, malzemenin kimyasında ya da mekanik özelliklerinde çok belirgin bir değişiklik amacıyla yapılmaz. Bu nedenle nispeten düşük sıcaklıklar söz konusudur.…

Translate »
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinCheck Our Feed