Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Döküm ve Danışmanlık Hizmetleri


LIKIDUS sıcaklığı mukavemet değerini belirlediğinden döküm parçadaki çekmeyi arttırır. Bu nedenle döküm parçadaki çekme mukavemeti açısından önemlidir. LIKIDUS sıcaklığını etkileyen faktörler aşağıdaki gibidir; 1)Kimyasal analiz ve karbon eşdeğeri LIKIDUS sıcaklığını etkiler. 2)Ocakta metal içerisindeki sıcaklığın artışı, ocakta sıvı metalin uzun beklemesi oksijen miktarının kaybını arttırır, bununla birlikte LIKIDUS sıcaklığı da artar. 3)Ocağa şarjda atılan paslı çelik hurda miktarı artarsa LIKIDUS sıcaklığı da artar % perlit artar 4)Ocağa atılan hurda pul hurda ise yani yüzey alanı geniş ise LIKIDUS sıcaklığı artar Not: Çelik hurda kullanımı imal edilecek parça et kalınlığına göre önem arz eder. Parça inceyse FERRİTİK olması hasebiyle SFERO piki…

Aşılayıcı seçimi istenen sonucun elde edilmesi bakımından önemlidir.Özellikle sfero dökümde şarj malzemeleri ve grafitleştiriciler (küreselleştiriciler) ne kadar doğru seçilmiş olursa olsun eğer aşılayıcı seçimi yanlışsa, istenen sonuç alınamaz. Bu yüzden aşağıdaki noktalar göz önünde bulundurulmalıdır: Aşağıdakiler demirde kendi çekirdek yoğunluğunu düşürerek aşılamayı zorlaştırır. •Ne tip grafitleştirici kullanıldığı •Plunging •Tel besleme gibi saf Magnezyum prosesleri (MgFeSi süreçlerinin ise demire çekirdek ekleyici net etkileri vardır. Tipik olarak saf Magnezyum süreçleri uygulandığında yüksek miktarda aşılayıcı ilavesi gereklidir.) •Besleme süresi, aşılayıcının ilavesinden son metalin potadan dökülmesine kadar geçen süredir. •Grafitleştiricinin nadir toprak metal içeriği (ya da eklenen nadir toprak metali) Nadir toprak metalleri, ocak…

Dökme demirin aşılanması konusunda önce aşılama,aşılayıcı ve aşılamanın faydalarına bir göz atalım. Aşılama: SFERO DÖKÜM de GRAFİT NODÜLLERİN PİK DÖKÜM de ise grafit parçacıklarının ÇEKİRDEKLENEN kısımlarının arttırılması yoluyla dökme demirin yapı ve özelliklerini kontrol edebilmesidir. Bu durum ÖTEKTİK katılaşma sırasında soğumayı düşürür. Böylece özellikle ince kesitlerde sert Demir Karbürler ya da çil oluşma riski azalır. Aşılanmış gri dökme demirin mikroyapısı Aşılanmamış sfero dökümün mikro yapısı Aşılanmış sfero dökümün mikroyapısı Aşılayıcı: Sıvı demire; dökümden hemen önce eklenen, grafit ÇEKİRDEKLENMESİ için uygun bölgeler sağlayan bir malzemedir. En etkili aşılayıcılar düşük miktarlarda Kalsiyum, Baryum, Stronsiyum, Zirkonyum ve/veya Seryum içeren bir ya da daha…

KALIP KUMU DÖKÜM HATALARI | KALIP YANMASI Kum yanması kalın duvarlı parçaların yüksek sıcaklıklarda dökülmesi sırasında; döküm yüzeyine yapışan ince kum katmanları şeklinde görülür. Alınacak Tedbirler: •Kömür tozu ilavesi yapılır. Böylelikle kalıp kumu içerisinde cilalı karbon ve kok oluşturucuları arttırılır. •Yeni kum ilavesi arttrılır. Olitizasyon yüksekse Kumun sinterleşme noktası düşükseALÜMİNYUM DÖKÜM
0

Alüminyum Döküm Nedir?

Alüminyum döküm denilince en yaygın kullanılan sistem basınçlı döküm yöntemidir. Özellikle bu metalin ergitilmesi sırasında kullanılan ocaklar elektrikli, gazlı ya…

SFERO DÖKÜM
0

Sıkıştırılmış Grafit

Sıkıştırılmış Grafit, Sfero yani Küresel Grafitli Demir Dökümde küreselleşmeye etki eden faktörler ve ayırt edici kriterlerden biridir. Yetersiz küreselleştirme nedeniyle;…


Translate »
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinCheck Our FeedVisit Us On Instagram