Döküm ve Danışmanlık Hizmetleri

DökümTEK olarak Türk Patent ve Marka Enstitüsü tarafından tescillenmiş bir markayız. “Döküm Teknikleri ve Sektöre Dair Her Şey “i bulabildiğiniz bu sitede sürdürülebilir hedeflerimiz doğrultusunda Türk Döküm sektörüne, çalışanlarına ve ilgililerine teknik katkı sağlamaya çalışıyoruz. Döküm parça tedarik etme,teknik bilgi sağlama, üretim süreçlerini oluşturma, planlama, reorganizasyon, yatırım fizibilitesi hazırlama ve döküm parça ihtiyacı olan tüm firmalar için mühendislik&danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Herhangibir konuyla ilgili veya ücretlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen aşağıdaki iletişim formunu kullanınız.


Sfero Dökümde Yetersiz Küreselleşme Yetersiz Küreselleşme;Sebep olan faktörlere bağlı olarak bazı ayırt edici özellikler taşımaktadır. Böylece GRAFİT oluşumlarına bağlı olarak aşağıdaki isimlerle anılmaktadır: Sıkıştırılmış Grafit Patlatılmış Grafit Chunky Grafit – Kısa ve Kalın & Bodur Grafit Keskin Grafit Düzensiz Grafit Şekli Sıralı Küreler Tane Grafit Yüzeyi

BESLEYİCİ ALTI SEGREGASYONUN ZARARLI ETKİSİ NEDİR? Besleyici altı segregasyonu; tipik olarak pek çok çelik döküm parçada “v” olduğundan açıktır ki bu durum genel olarak bu parçaların kullanılabilirliğini azaltmamaktadır. Etkin besleyiciler parçanın en büyük kütleli yerine yerleştirilir ki bu durumda segragasyon problem olmaz. Gerçi besleyicinin yerleştiği alan çok fazla gerilime maruz kalan bölge değildir. Bu nedenle besleyici altı segrasyonu problem yarattığında yanlış teşhis konulur. Segragasyon bölgesi parçanın diğer kısımlarına göre daha kötü fiziksel özelliklere sahiptir. Özellikler arasındaki farkın miktarı Makro Segrasyon derecesine ve metalin orijinal kimyasal kompozisyonuna bağlıdır. Eğer parça herhangi bir nedenle kırılır ve fiziksel ve kimyasal testler için segrege…

KALIP KUMUNUN KULLANIM TEKNİKLERİ Döküm parça üretiminin başarısı kullanılan maddelere bağlı olmakla birlikte; *Döküm teknolojisi özellikleri *Kum hazırlama teknolojisi özellikleri *Kalıplama metodu teknolojik özellikleri *Kalıp kumu döndü sisteminin teknik özellikleri gibi kullanılan malzeme ve kum hazırlama sisteminin tekniğine de bağlıdır. Bentonit bağlayıcılı kalıp kumu; *yeniden hazır hale getirilebilmesi *katılan malzemelerin dozaj ayarlarının yapılabilmesi *karıştırma süreçlerindeki kaliteye etki eden karıştırma prosesi parametrelerinin kontrolü *eski kum özelliklerinin devamlı kontrol edilmesi gibi sebeplerden, bir kez kullanılıp atılan diğer sistemlere göre daha zordur. Hazırlanacak kumun kalitesi; *kalıp kumuna katılan bağlayıcı miktarı, *diğer ilavelerin miktarı *ilave su miktarı *nemlendirme derecesi *eski kum/ yeni kum oranı…

DÖKME DEMİRİN AŞILANMASI? Dökme demirin aşılanması; sıvı metale çekirdek ilave edilmek suretiyle katılaşma mekanizmasını ve mikroyapıyı istenilen şekilde elde edebilmek için etkilemektir. Çekirdekler grafit prespitasyonu için kristalleşme merkezleri işlevini gören ≤ 4 µm boyutunda ince parçacıklardır. En yaygın bilinen oksit çekirdeklenme teorisi dir. Oksit Çekirdeklenme Teorisi: Bu teoriye göre, aşılama sırasında SiO_2 çekirdekleri çökelir ve daha sonra bu çekirdekler üzerinde grafit oluşumu ve büyümesi gerçekleşir. Ancak SiO_2 silisyum oksit çekirdeklerinin oluşabilmesi için sıvı metal içinde bu çekirdeklerin oluşumuna yardımcı olacak diğer yabancı çekirdeklerin de bulunması gereklidir. Bu yabancı çekirdekler, genellikle Oksijen ile bağ kurma eğilimi yüksek olan elementler tarafından oluşturulur.…

EMPİRÜTE NEDİR? ÇELİKTEKİ EMPÜRİTE (PİSLİKLER) Deoksidasyon sonunda pisliklerden(empürite) tamamen temizlenmemiş sıvı çeliğin dökülmesi sırasında, çelik döküm parçanın bünyesinde ve yapısında;çözülmüş empürite ler(Mangan, Silis, Fosfor ve Oksijen, Hidrojen, Nitrojen gazları) süspansiyonda kalan metal olmayan kalıntılar bırakır. Bu nedenle katılaşma sonunda birikimli(segregasyonlu) ve kalıntılı(inkluzyonlu) çekirdeklenmiş(cored) katı çözeltisi oluşur. Soğuma sırasında dönüşüm (TRANSFORMASYON) aralığında başlangıçta östenit olan kristaller ferrit ve perlit tanelerine (GREYN)dönüşür. Fakat Fosfor gibi metalik olmayan ve sıvı çelik içinde çözünebilmiş inkluzyonlar, çok yavaş yayınırlar ve orijinal pozisyonlarını korurlar. Böylece primer(ilk oluşan) yapı dağlama elemanların bu inkluzyonları ortaya çıkarmasıyla tespit edilebilir. Kimyasal analizden bir elementin, çeliğin özelliklerine etkisinin belirlenmesinde yanıltıcı olabileceği…

Translate »
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinCheck Our Feed