Döküm ve Danışmanlık Hizmetleri

DökümTEK olarak Türk Patent ve Marka Enstitüsü tarafından tescillenmiş bir markayız. “Döküm Teknikleri ve Sektöre Dair Her Şey “i bulabildiğiniz bu sitede sürdürülebilir hedeflerimiz doğrultusunda Türk Döküm sektörüne, çalışanlarına ve ilgililerine teknik katkı sağlamaya çalışıyoruz. Döküm parça tedarik etme,teknik bilgi sağlama, üretim süreçlerini oluşturma, planlama, reorganizasyon, yatırım fizibilitesi hazırlama ve döküm parça ihtiyacı olan tüm firmalar için mühendislik&danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Herhangibir konuyla ilgili veya ücretlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen aşağıdaki iletişim formunu kullanınız.METAL FİLTRASYON SİSTEMİ NEDİR? Yolluk sistemi içinde, metalin kalıp boşluklarına ulaşmadan filtre edilerek temizlenmesine Metal Filtrasyon Sistemi denir. Döküm sıcaklığı maksimum 1500 C° olan metal ve alaşımlarında(gri, SFERO, TEMPER döküm, bakır ve alaşımları hatta çelikte de)kullanılmaktadır. Cüruf ve metal dışı kalıntılara yani İNKLUZYONLAR a bağlı döküm hatalarının önlenmesini sağlamak için geliştirilmiş bir metot dur. Zamanla metot iyileştirilerek, gaz hatalarını azaltmak, metal akışkanlığını ve metalin mekanik özelliklerini arttırmak için de kullanılmaktadır. Metal Filtrasyon Sistemi nin Kullanılmasının Avantajları: 1)Bir kaç gramdan bir kaç tona kadar döküm parça üretiminde kullanılabilir. 2)Kullanım açısından oldukça esnektir. Kullanılan filtre, istenilen ölçülerde kolayca kesilebileceği için, sistemin çok…

Çıkış Döküm sırasında kalıpta meydana gelen gazların ve havanın çıkmasını sağlar. Ayrıca döküm sırasında bu kısımda meydana gelen akış sebebiyle ergimiş metal banyosunun havalanmasını sağlar. Döküm parçanın en üst noktasında ve kalıp içinde meydana gelen gazların ve toplanan havanın rahatça dışarı atılacağı pozisyonda olmalıdır. Ölçüleri, döküm ölçülerine ve kalınlığına bağlıdır. Genel olarak 15 mm.’ den küçüktür ve öyle bir ölçüde olmalıdır ki, kırıldığı zaman altından kaba bir doku veya çekme boşluğu çıkmamalıdır. Havalandırma Kalıp içinde meydana gelen ve toplanan, aynı zamanda çıkış ile dışarı atılamayan gazların kalıp dışına atılması için kullanılır. Yere kalıplamada kalıbın alt kısmında ve maçadan meydana gelen…

Maliyetlendirme Çalışmalarımızın Aşamaları: Teknik Bilgi, Projelendirme, Yatırım Fizibiliteleri, Verimlilik Analizleri ve İşletme Organizasyonları süreçlerinin tespitleri yapıldıktan sonra; *Reel maliyetin oluşturulması *Reel maliyete bağlı olarak; sanayi maliyet, genel üretim giderleri ve genel giderlerin tespitlerinin yapılarak    minimize edilmesi *Gerekli tedbirlerin tespitinin yapılması adımlarından oluşmaktadır. Maliyetlendirme konusunda destek ve danışmanlık talebiniz için lütfen bize ulaşın.

OCAKTAN METAL ALMA VE DÖKÜM Sıcaklık Ölçümü: Ocakçılar son deoksidasyonda çeliğin döküm sıcaklığına ulaşması için şartları düzenlemelidirler. Sıcaklık kontrol ve belirlenmesi önemlidir. Düşük sıcaklık maden yürümesine ve katmer hatalarına sebebiyet verebileceği gibi potada maden donmasına kadar hasar verebilir. Ocaktan Metali Almak: Ocaktan metal alam işlemi için; metal ya tek bir büyük potaya alınır, buradan daha küçük potalara verilerek kalıplara dökülür, ya da doğrudan bu pota ile döküm yapılır. Metalin her bir potadan diğerine transferinde 10°-100° arasında sıcaklık kaybolur. Bu nedenle potadan potaya asgari transfer yapılmalıdır. Çelik dökümhanelerinde kullanılan potalar; dipten akıtmalı pota ile döküm, ağızlı pota ile döküm ve çaydanlık…

BESLEYİCİ MALZEMELERİ HAKKINDAKİ GELİŞMELER Besleyici malzemeleri ile ilgili işlevsellikleri ve performansları için sürekli geliştirme ve iyileştirmeler yapılmaktadır. Besleyici malzemeler hakkındaki bu iyileştirme ve geliştirmeler sadece prosese bağlı değildir. Dökümcüler tarafından kullanılan bu sarf malzemelerin yani besleyici malzemeleri ve kullanımı döküm kalitesini ve performansını arttırmaktadır. Aynı zamanda bu besleyici malzemeleri ve kullanımı ile tüm maliyetler güvenli ve etkin bir şekilde azaltılmış olmaktadır. Besleyici dizaynında yapılan son gelişmeler, pek çok yararın bir araya toplandığı tek bir ürüne dönüştürülerek yeni bir besleyici oluşturmuştur. Bu sayede dökümcüler, sadece döküm parça üzerinde besleyici boynunun parça ile temas ettiği bölgede oluşan izden kurtulmuş olmayacak aynı zamanda…

Brinell Sertlik Deneyi Nasıl Yapılır? Brinell sertlik deneyi ayrı dökülmüş deney numuneleri üzerinde yapılabileceği gibi, döküme bitişik dökülmüş bir deney parçası üzerinde de(Brinell çıkıntısı) yapılabilir.Brinell sertlik deneyi yapmak için; deney parçası dökümden ayrılır, kesilmiş yüzeyi üzerinde taşlanır ve taşlanmış yüzey üstünde de deneye tabi tutulur. Dökümün ısıl işlem gördüğü durumda, Brinell çıkıntısı, ısıl işlem tamamlanıncaya kadar döküm parçadan ayrılmamalıdır.  Dökme demirin kendi kalitesinden olmayıp; 1)Deney parçanın yanlış yerleştirilmesi 2)Deney makinesinin kusuru 3)Hatalı numune 4)Deney parçasının hatalı işlenmesi 5)Kırılmadan sonra çıkan, deney parçası içindeki döküm hataları gibi sebeplerden dolayı, deney tekrar edilmelidir.  

Translate »
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinCheck Our Feed