Döküm ve Danışmanlık Hizmetleri


Isıl İşlem Yöntemleri Nelerdir?

Isıl işlem yöntemleri arasında aşağıdakileri saymak mümkündür. 1)Fırında Isıtma: Hacimsel olarak büyük olan, şekil olarak karışık olan ya da çok sayıda parçalar genel olarak fırında tavlama yapılırlar. Fırında ısıtma; hem…

Metaldeki Yüksek Oksijen Nasıl Çözünür?

Metal içinde yüksek Oksijen ‘in çözünebilme nedenleri; 1)Madendeki düşük Karbon veya Silis miktarı 2)Cürufta yüksek FeO miktarı 3)Bazik cüruf kompozisyonu (içeriği) ve düşük cüruf akışkanlığı 4)Yüksek sıcaklıktır. Karbon kaynaması sıcaklık…

Sfero Demirin Özellikleri Ve Mikro Yapıya Bağlı Olarak Değişimi: Sfero olarak bildiğimiz, Küresel Dökme Demir ailesinin değişik grupları birbirinden değişik mekanik özelliklere sahiptir. Dolayısı ile sfero demirin özellikleri konusundan bahsederken bu özellikleri; *Mekanik *Fiziksel *Kimyasal diye ayırmak mümkündür. Bu mekanik, fiziksel ve kimyasal özelliklerin elde edilmesinde en önemli rol oynayan faktör kimyasal kompozisyondur. 1)PERLİTİK ve FERRİTİK Küresel Dökme Demir: Küresel dökmelerin çoğu bu gruba girer. Bu gruptaki malzemeler, büyük miktarlarda alaşım içermez ve dökme demir durumunda kullanılırlar. Bu grup içerisinde en fazla kullanılan dökme demirler, PERLİT ve FERRİT içerenlerdir. Küresel dökme demirler yüksek mukavemet ve aşınmaya dayanıklılığın PERLİTİK istendiği yerlerde…

Sfero demirin mikroyapısı, yumuşatma tavına tabi tutulmuş PERLİTİK TEMPER döküm yapısına benzer. Sadece mevcut grafitler, TEMPER mikro yapıdaki grafit kürelerden daha yuvarlaktır. SFERO demirin mikroyapısı dökümden çıktığı halde genel olarak PERLİT veya PERLİT ve FERRİT halindedir. Yumuşatma tavı yapılarak tamamen FERRİT haline çevrilir. SFERO ,Küresel Grafitli Demir Döküm; döküm sektöründe NODULAR IRON, SPHERULITIC IRON,DUCTİLE IRON gibi isimlerle de anılır. PERLİTİK yapıda SFERO demir yani küresel grafitli dökme demir isteniyor ise analiz ve şartlar değiştirilmeden Bakır ve Molibden ilaveler yapılır. Böylelikle GGG55, GGG60, GGG70, GGG90, GGG100 değerleri kolaylıkla elde edilir. Burada Molibden ilavesi GGG70’den sonra yapılır. Mikroyapının Kontrolü: Kullanma yerine bağlı…

Her ne kadar ÖSTENİT değiştirilerek özel dökme demirler elde edilebilirse de; çoğunlukla değişik miktarda FERRİT ile PERLİTİK yapıda küresel grafit içeren küresel grafitli dökme demir SFERO üretilir. FERRİT miktarındaki varyasyonlar ile perlitin değişen incelik derecelerinde %2’den %20 ‘ye kadar varan sertlik ve dayanım değişimleri elde edilebilir. Küresel grafitli dökme demirler SFERO çillenme özelliğindedir ve dökümden çıktığı durumdaki mikro yapıda masif karpitler bulunur. Birçok küresel grafitli SFERO dökme demirler dökümden çıktığı gibi kullanılırlar. Üretim, kullanma yerine göre ısıl işleme tabi tutulur. SÜNEKLİK, tokluk, İŞLENEBİLİRLİK özelliklerini kazandırmak için FERRİTLEŞTİRME tavlaması yapılır. ÖSTENİTLEŞTİRME sonucu hızlı soğutma ile sertlik ve mukavemet arttırılır. Tipik ısıl…

Vermiküler Demirin Özellikleri; GRI ve SFERO dökme demirler arası özelliklere sahiptir Gri dökme demirden daha fazla mukavemet ve süreklilik gerektiren durumlarda, SFERO dökümden daha fazla dökülebilir olma,işlenebilme, akma, ısıl iletkenlik, ses sönümü ve maliyet avantajının gerektiği durumlarda tercih edilir. SFERO da ki gibi grafit tanecikleri ayrı ayrı değil, ama birbirleriyle bağlantılı bir yapısı vardır. Grafitleri lamel grafitlerden daha kalın ve uçları yuvarlaktır. VERMİKÜLER grafitli dökme demirin akma ve kopma mukavemeti, gri dökme demirden %50 daha yüksek, SFERO demirin de %85-90’ı kadardır. Gri dökme demirin elastik uzama özelliği yoktur. Ancak VERMİKÜLER demirin elastik uzama özelliği SFERO dökme demir ile kıyaslanabilir.

Aşılama; sıvı metale çekirdek ilave edilmesidir. Böylece mikro yapı ve katılaşma mekanizmasında istenilen özellikler elde edilebilmektedir. Bu yazıda aşılama yöntemleri ve uygulama şekilleri hakkında bilgiler yer almaktadır. Ön Aşılama: Sıvı metalin içerisine, ergitme ocağında ya da metal ocaktan potaya alınırken çekirdeklenme etkisi yaratacak malzemeler ilave edilir. Aşılama yöntemleri içerisinde gösterilebilecek ön aşılam uygulaması, metalürjik yapının ilk başladığı aşamadan itibaren, sıvı metalde en uygun yapı ve grafit oluşumunu sağlamak içindir. Ce-Zr-Mn içeren ön şartlandırıcı kullanılır ve sıvı metalin içerisindeki çözünmüş Oksijen seviyesinin, oksit bileşikleri oluşturarak, azalmasına ve sıvı metal içinde çekirdeklenmenin çekirdek dağılımının iyileştirilmesine etki eder. Baryum ya da Alüminyum içeren…

1 2 3 40
Translate »