Döküm ve Danışmanlık Hizmetleri

DökümTEK olarak Türk Patent ve Marka Enstitüsü tarafından tescillenmiş bir markayız. “Döküm Teknikleri ve Sektöre Dair Her Şey “i bulabildiğiniz bu sitede sürdürülebilir hedeflerimiz doğrultusunda Türk Döküm sektörüne, çalışanlarına ve ilgililerine teknik katkı sağlamaya çalışıyoruz. Döküm parça tedarik etme,teknik bilgi sağlama, üretim süreçlerini oluşturma, planlama, reorganizasyon, yatırım fizibilitesi hazırlama ve döküm parça ihtiyacı olan tüm firmalar için mühendislik&danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Herhangibir konuyla ilgili veya ücretlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen aşağıdaki iletişim formunu kullanınız.


ÖN ISITMA Metali dökmek ve yeniden ergitme için şarj yapmak dökümhane faaliyetlerinin sadece bir kısmıdır. Emniyet, üretim ve verimlilik (ekonomik çalışma) bu faaliyetlerin ilk alanıdır. Emniyet: Ocak şarjının ön ısıtmasının ilk ve en önemli sebebi “emniyet” tir. Genel olarak en temiz hurdalar bile ergimiş metal bulunan ocağa yüklendiğinde patlamalara neden olabilecek nem, gres yağı, yağ ve diğer uçucu malzeme birikintileri taşırlar. Herhangi bir ön ısıtma sisteminin yapacağı ilk iş bu uçucu maddeleri yok etmektir. Kurutma amacıyla bile ön ısıtma yapılmadan, kullanılacak şarj malzemesinin temiz ve kuru olması gereklidir. Boşaltma ve stoklama şartları bu malzemelerin kuru ve şarj edilebilir vaziyette kalmasını…

KALIP KUMU SIKIŞTIRMA METODLARI NELERDİR? Kalıp Kumu Sıkıştırma Metodları; Genel olarak Ön Şekillendirme, Ön Sıkıştırma ve Asıl Sıkıştırma gibi çeşitli aşamalardan meydana gelir. Bu aşamalardan sonra da nihai olarak sentetik kuma erişilir. Her bir aşamada kullanılabilecek yöntemler tabloda belirtilmiştir. Kalıp Kumu Sıkıştırma Metodları Kalıp Kumu Kalıp Konturlarının Ön Şekillendirilmesi(Derecenin Doldurulması) Ön Sıkıştırma *Dereceye Boşaltma **Eleyerek **Havalandırarak **Vibrasyon ile **Doldurarak (takalama) *Basınç Kullanma **Kumu hafif basınçla üfleme **Kumu yüksek basınçla üfleme **Kumu doldurma ve hava ile sıkıştırma **Kumu doldurma ve zayıf bir hava impulsu ile sıkıştırma *Vakum **Emme Kalıp Konturunun Elde Edilmesi Asıl Sıkıştırma *Doldurarak (takalama) *Presleme *Normal basınç ile 0,2-0,6…

ÖN ISITMADA ENERJİ MALİYETİ KIYASLAMASI Örnek olarak bir ton demir, döküm sıcaklığı olarak 1510 °C ‘ye getirildiğinde yaklaşık olarak 352 kwh enerji içerir. % 80 verimle çalışan (toplam kaybı % 20 olan) bir endüksiyon ocağı soğuk şarjı bu sıcaklığa getirmek için 440 kwh harcar. Şarj 540°C ye ısıtıldığında 82 kwh enerji içerir. Bu 82 kwh enerji soğuk şarjla 1510 °C ye ulaşmak için gerekenden 102 kwh daha az enerji demektir. (82 %80 = 102) Ön ısıtma ile ergitme maliyetinin azaltılmasının yanında ergitme hızı da artacaktır. Bu örnekte 540°C ye ısıtmak en kârlı durum olarak bulunmuştur. Ancak her dökümhane kendisi için…

VERMİKÜLER DEMİRİN MİKROYAPISI NASILDIR? VERMİKÜLER DEMİRİN MİKROYAPISI: Mikroyapıda %20 oranında küresel grafit ve %80 oranında VERMİKÜLER grafit bulunur./li> Lamel grafitleri yoktur. Grafitlerin uzunluğunun çapına oranı 2-10 arasındadır. Küresel grafitle oran 1, lamel grafitle oran 50 civarındadır. Mikroyapıda çil oluşumu yüksektir. Bu yüzden Cr gibi karbür oluşturucu elementlerin miktarı en çok %0,1 olmalıdır. Kimyasal kompozisyonda en uygun karbon eşdeğeri (CE)dökülen parçanın kesit kalınlığına göre seçilir. Yüksek CE grafit yüzmesine, düşük CE çil oluşumuna neden olur.10-40 mm. kesit kalınlığında CE= 4,3 tavsiye edilir.

KALIP KUMU DÖKÜM HATALARI AZOT GAZI HATALARI-(YARIKLAR) Genellikle demirin içerisindeki gereğinden fazla azot nedeniyle oluşan metalurjik bir hatadır. Yüzeyde dar, dik ve çatlak görünümlü kaviteler şeklinde oluşur. Kavitelerde dentrit oluşumu görülür. Alınacak Tedbirler: • Kalıp kumunun içerisindeki azot miktarı düşürülmelidir. • Düşük azot içeren kömür tozu ilavesi kullanılmalıdır. • Kömür tozu ilavesi düşürülebilir.

RİNG TİPİ DÖKÜM NEDİR? Ring tipi döküm iki çeşittir. 1)Çapı ile karşılaştırıldığında yüksekliği az olanlar 2)Kalınlığı ile karşılaştırıldığında daha geniş olanlar. Ring Tipi Dökümlerde Çıkış Tipleri: A-1 tipi: Ringin bir tarafına iki veya daha fazla küçük yuvarlak çıkışlar yerleştirilir. Diğer tarafa havalandırma delikleri yerleştirilir ve tepeden döküm yapılır. Ergimiş metal kalıp duvarlarına hasar vermeksizin yumuşak bir akışla dolar. Bu yüzden bu ring tipi döküm, pratik ve basittir. A-2 tipi: Ergimiş metal ringin üst kısmına bütün yüzey boyunca yerleştirilmiş kalem çıkışlardan dökülür. Bu ideal tip ring dökümdür.Fakat çıkışların ağırlığı arttırması ve kalıp yapımının uzun alması dezavantajlı taraflarıdır. B -1 tipi: Ergimiş…

Translate »
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinCheck Our Feed