Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Döküm ve Danışmanlık Hizmetleri


Ön şartlandırma, sıvı metaldeki serbest ve bağlı Oksijeni azaltır.Baz metaldeki Kükürt miktarı ölçülebildiği için rahatlıkla bilinebilmektedir. Ancak sfero üretiminde ve özellikle Vermiküler Dökme Demir üretimi için kritik olan Oksijen ölçülemez. Oksijen, Kükürt ’ün iki katı Magnezyum ’la birleştiğinden, sıvı metal içindeki Oksijen miktarının da düşük olması beklenmelidir. Bu nedenle Magnezyum tretmanından önce sıvı metal içindeki bağlı ve serbest Oksijen miktarının azaltılması gereklidir. Bunu sağlamak mümkün olmazsa; sıvı metal içindeki Oksijen Magnezyum ile birleşerek MgO meydana getirir. Sıvı metal içindeki Oksijen değişikliklerine bağlı olarak hep aynı miktarda Magnezyum ilave edilse dahi mikro yapıdaki lamel grafit oluşum miktarı değişiklik gösterir. İlave edilecek…

VERMİKÜLER DÖKME DEMİR ÜRETİM YÖNTEMLERİ Vermiküler Grafitli Dökme Demirle Üretim Yöntemi Nelerdir? Vermiküler Dökme Demir üretiminde; baz metalin analizinden döküme kadar geçen bütün süreçte parametrelerin oldukça sık ve iyi bir şekilde takip ve kontrol edilmesi çok önemlidir. Kullanılan en yaygın yöntem; sıvı metale küreselleşmeye neden olamayacak ölçüde Magnezyum ilave etmektir. Bu nedenle kullanılan farklı yöntemler ve farklı Magnezyum içeren malzemeler bulunmaktadır. Bazı durumlarda Vermiküler yapının oluşumunu garanti etmek için bazı katkı malzemesi ilaveleri yapılmaktadır. Tıpkı egzoz manifoldları veya turbo kompresörler gibi çok ince et kalınlığı olan parçalar için Titanyum ilavesinin gerek görüldüğü gibi. Katkı malzemesinin kullanıp kullanılmayacağı parçaların geometrilerine bağlıdır.…

Dökme demirin aşılanması konusunda önce aşılama,aşılayıcı ve aşılamanın faydalarına bir göz atalım. Aşılama: SFERO DÖKÜM de GRAFİT NODÜLLERİN PİK DÖKÜM de ise grafit parçacıklarının ÇEKİRDEKLENEN kısımlarının arttırılması yoluyla dökme demirin yapı ve özelliklerini kontrol edebilmesidir. Bu durum ÖTEKTİK katılaşma sırasında soğumayı düşürür. Böylece özellikle ince kesitlerde sert Demir Karbürler ya da çil oluşma riski azalır. Aşılanmış gri dökme demirin mikroyapısı Aşılanmamış sfero dökümün mikro yapısı Aşılanmış sfero dökümün mikroyapısı Aşılayıcı: Sıvı demire; dökümden hemen önce eklenen, grafit ÇEKİRDEKLENMESİ için uygun bölgeler sağlayan bir malzemedir. En etkili aşılayıcılar düşük miktarlarda Kalsiyum, Baryum, Stronsiyum, Zirkonyum ve/veya Seryum içeren bir ya da daha…

VERMİKÜLER DEMİR ÜRETİM YÖNTEMLERİ: Vermiküler Grafitli Dökme Demir üretiminde kullanılan en yaygın yöntemlerden biri de “Tel Yöntemiyle Vermiküler Demirin Üretim Yöntemi” dir. Bu yöntemde Kükürt ve Titanyum miktarı önemlidir. Aşağıda Tel Yöntemiyle Üretimde Kükürt ve Titanyum ‘un etkileri yer almaktadır. TEL YÖNTEMİYLE ÜRETİMDE KÜKÜRT VE TİTANYUM’UN ETKİSİ Vermiküler Grafitli Dökme Demirin ( V.G.D.D.) tel ile üretiminde Kükürt ve Titanyum etkisi ve miktarları önem taşımaktadır. Kükürt ve Titanyum miktarları: Doğal olarak ilk analizdeki Kükürt miktarı kritik bir önem taşımaktadır ve uzun yıllar boyu elde edilen tecrübelere dayanarak baz metaldeki Kükürt oranının %0,010 ile %0,012 arasında olması gerektiği söylenebilir. Bu değer iyi…ALÜMİNYUM DÖKÜM
0

Ergitme Sürecinin Adımları Nelerdir?

Ergitme süreci 1)Malzeme Seçimi, 2)Havadan gaz kapmayı önlemek, 3)Gaz Gidermek 4)Tane küçültmek 5)Temizleme yapmak gibi adımlardan oluşmaktadır. 1)Malzeme Seçimi: Alaşımın…

SFERO DÖKÜM
0

Sferonun Mikro Yapısı Nasıldır?

Sferonun mikro yapısı ve katılaşması: sfero (KGDD)demir; yüksek karbonlu, grafitin küresel bir biçimde var olduğu bir alaşım olarak tarif edilir.…


Translate »
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinCheck Our FeedVisit Us On Instagram