Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Döküm ve Danışmanlık Hizmetleri

Montmorillont kil minerallerinden oluşmuş bir kildir. BENTONİT de denilebilir. Montmorillont haricinde Kuvars, Rutil, Pirit, İllit, Kaolin, Dolomit, Glimmer, Feldspat, Kireç, Alüminyum Oksit, Demir Oksit ya da değişen miktarlarda Alüminyum Hidroksit gibi mineraller de içerir. İlk olarak Amerika’da FortBenton ‘ da bulunduğundan bu yerin ismini almıştır. Sentetik tip kum karışımlarının bağlayıcısıdır. Kimyasal olarak içinde su bulunan ve ince olarak yayılan plaka şeklindeki Al-Silikat olarak görülebilir. Montmorillonitin yapısı, iç kristalin şişmesi, inceliği, katyon değiştirebilme kabiliyeti, bentonitin diğer özelliklerini belirler. Renginin değişik olması, kristal yapıdaki 2 ve 3 değerli demirden dolayıdır ki renk değişikliğinin kalitesine hiçbir etkisi olmaz. İyi Bir Bentonitin Özellikleri Ne…

Kaynakta ısıl işlemi zorunlu kılan haller işletme koşullarına bağlı olarak iki gruba ayrılabilir. 1)İşletme koşullarının malzemeyi etkilemesi: Malzeme işletme koşullarından etkilenir ise ve bu etki iç gerilmelerin varlığı ile artar ise önlem almak gerekir. Bu önlem bahsdedilen zararlı etkinin ortadan kaldırılmasını sağlamak amaçlı gerilim giderme tavlaması yapmaktır. İşletme koşullarının malzeme üzerinde bundan başka diğer etkileri; Hidrojen kırılganlığı Gerilim korozyonu Soğukta gevrekleşmedir 2)Güvenliğin pekiştirilmesi: Aşırı derecede zehirli akışkanların öldürücü devrelerde dolaşırken kaza olasılıklarını azaltmak gerekir. Hayati önemin söz konusu olduğu bu durumda maliyet ikinci planda tutulmalıdır. Bunun için de sistem içine giren her türlü malzemede ve işçilikte bazı özel nitelikler aranır.…

ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜNÜN HESAPLANMASI Dik yolluk, yatay yolluk ve çıkış alanları doğru belirlenir, çıkış yönü doğru olarak seçilirse kısacası çıkışların ölçüsü doğru hesaplanırsa ergimiş metal kalıp içerisine hiç karışmadan, alabora olmadan, sakin ve düzgün olarak girer. Döküm parçanın soğuması sırasında sıcaklık dağılımı da düzgün olmalıdır. Ancak bütün bu şartların bir araya getirilmesi bir hayli zordur. R.LEHMANN’ a göre yolluk giriş oranları: A_1 : A_2 : A_3 3,6: 4: 2 veya 1: 1,1: 0,6 Burada A_1 =Dik Yolluk Kesit Alanı A_2 =Yatay Yolluk Kesit Alanı A_3 =Çıkış Kesit Alanı Esas amaç, çıkışın yüksekliğini arttırmak, en alttan yukarı kadar temiz bir şekilde dolan…

Soğuma sırasında havada sertlik kazanan malzemeler kaynak sonrasında gerilim giderme gerektirirler. Diğerleri için gerilim gidermeye gerek yoktur. Malzemenin sertleşme eğilimi birbirinden bağımsız faktörlere bağlıdır. Bunlar: Malzemenin türü ya da bileşimi Cidar kalınlığıdır Malzeme türü ya da bileşimi bakımından: Kaynak sonrasında gerilim giderme gerektiren ya da gerektirmeyen malzemeler; Kaynak Sonrası Gerilim Giderme Gerektiren Malzemeler 1.Ferritik Çelikler Karbonlu çelikler Düşük alaşımlı çelikler 2.Yüksek Alaşımlı (paslanmaz) çeliklerin martenzitik türleri Görüldüğü gibi gerilim giderme işlemi ferritik çelikler e özgüdür. Aslında yüksek alaşımlı (paslanmaz) çeliklerin martenzitik türleri de kaynak sonrasında gerilim giderme işlemine ihtiyaç duyarlar. Ancak bu tür malzemeler kaynak teknolojisinde nadiren karşımıza çıkar. Kaynak…

HEUVER Soğuma Metodu: Kesit üzerinde soğuma hızının dağılımını gösteren daireler var gibi kabul edilir. Bu yönteme HEUVER Soğuma daireleri metodu denir. Eğer bu daireler besleyiciye doğru, düzgün bir şekilde büyüyor ise, burada iç çekme boşluğu meydana gelmeyecektir. Şüphesiz kesitin cinsine bağlı olarak bu daireler farklı olacaktır.


Translate »
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinCheck Our FeedVisit Us On Instagram