Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Döküm ve Danışmanlık Hizmetleri

Kimya kanunlarına göre; belirli bir hacim içinde daha fazla ısı yayan yüzey, daha çabuk katılaşır. Katılaşma modülü katılaşma zamanıyla ilgili hesaplarda kullanılmaktadır ve MODÜL olarak bilinen hacim/yüzey oranını CHVORINOV bulmuştur. CHVORINOV Katılaşma Hızı: Kalıp içerisindeki ergimiş metalin katılaşma hızı; T=Katılaşma zamanı (dakika) V=Döküm parça hacmi (cm³) S=Döküm parçanın yüzey alanı (cm²) M = V/S Katılaşma Modülü’ dür.

Besleyici malzemeleri ile ilgili işlevsellikleri ve performansları için sürekli geliştirme ve iyileştirmeler yapılmaktadır. Besleyici malzemeler hakkındaki bu iyileştirme ve geliştirmeler sadece prosese bağlı değildir. Dökümcüler tarafından kullanılan bu sarf malzemelerin yani besleyici malzemeleri ve kullanımı döküm kalitesini ve performansını arttırmaktadır. Aynı zamanda bu besleyici malzemeleri ve kullanımı ile tüm maliyetler güvenli ve etkin bir şekilde azaltılmış olmaktadır. Besleyici dizaynında yapılan son gelişmeler, pek çok yararın bir araya toplandığı tek bir ürüne dönüştürülerek yeni bir besleyici oluşturmuştur. Bu sayede dökümcüler, sadece döküm parça üzerinde besleyici boynunun parça ile temas ettiği bölgede oluşan izden kurtulmuş olmayacak aynı zamanda da kullanıldıkları besleyicilerin ağırlıkları…

Örnek olarak bir ton demir, döküm sıcaklığı olarak 1510 °C ‘ye getirildiğinde yaklaşık olarak 352 kwh enerji içerir. % 80 verimle çalışan (toplam kaybı % 20 olan) bir endüksiyon ocağı soğuk şarjı bu sıcaklığa getirmek için 440 kwh harcar. Şarj 540°C ye ısıtıldığında 82 kwh enerji içerir. Bu 82 kwh enerji soğuk şarjla 1510 °C ye ulaşmak için gerekenden 102 kwh daha az enerji demektir. (82 %80 = 102) Ön ısıtma ile ergitme maliyetinin azaltılmasının yanında ergitme hızı da artacaktır. Bu örnekte 540°C ye ısıtmak en kârlı durum olarak bulunmuştur. Ancak her dökümhane kendisi için ülkesinin gaz/petrol ve elektrik fiyatını…

Kontrol vanası, uygulama alanlarına göre kontrol amacıyla tasarlanmış bir çeşit emniyet vanasıdır.Aşağıda çeşitli kontrol vanaları uygulama alanları ve kullanım şekillleri hakkında bilgilere yer verilmiştir. Basınç Dönüştürücü Vana: Basınç dönüştürücü kontrol vanaları üzerinde pilot mekanizması bulunur. Bu pilot mekanizması sayesinde yüksek giriş basınç değerini hat içerisinde olması istenen basınç değerlerine düşürür. Bu vanalar ayrıca farklı bir enerjiye ihtiyaç duymadan tamamen hidrolik prensiplerle çalışan vanalardır. Basınç düşürücü kontrol vanaları sayesinde, giriş basıncı ne olursa olsun (Giriş basıncının ayarlanan çıkış basıncından yüksek olması koşulu ile) çıkış basıncını sabit tutarak akışkanın şebeke içindeki dengesi sağlanmış olur. Ani Basınç Tahliye (Relief)Vanası Su hızındaki ani değişmeler…

Hidrojen, kaynağın ısıl etki alanında yani dikişin hemen iki yanında ince çatlaklara neden olur. Hidrojenin çeliği çatlatması ile ilgili sebepler henüz bilinmemekle birlikte genel olarak düşünülen; *metal içinde yayınan hidrojenin üç eksenli yüksek gerilim bölgelerinde yani dislokasyonların veya mikroskobik çatlakların sivri uçlarında toplanması *toplanıp buradaki gerilimi daha da arttırması *ve onları büyümeye zorlamasıdır Hidrojen Kırılganlığının Genel Karakteri Hidrojenin çelik kaynağında sebep olduğu çatlamalar ender olarak kaynağın yapımı esnasında ancak genel olarak kaynağın tamamlanmasından sonra ve oldukça geciken bir şekilde baş gösterir. Bu nedenledir ki hidrojen çatlamasına SOĞUK ÇATLAMA veya GECİKMİŞ ÇATLAMA da denilir. Çatlamanın tam başlangıç anını saptamak mümkün değildir.…


Translate »
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinCheck Our FeedVisit Us On Instagram