Döküm ve Danışmanlık Hizmetleri


KALIP KUMU DÖKÜM HATALARI | EREZYON Erezyon döküm parçasında girişe yakın bölgelerde çıkıntılarda oluşabilir. Kumun akıp gitmesi ve çoğu zaman da kum inklüzyonlarına yol açması şeklinde görülür. Alınacak Tedbirler: •Kumdaki bentonit oranı arttırılmalıdır. •Kalıp kumunun suyunu hızlı bir şekilde kaybetmesi önlenmelidir. •Kumun karıştırıcıdaki karışma süresi arttırılmalıdır. •Kompaktibilite arttırılmalıdır. •Yüksek miktarda cilalı karbon oluşturma kapasitesine sahip kömür tozu katkıları kullanılmalıdır.

1)Magnezyum ve bazı toprak alkali elementlerin sıvı metale ilavesiyle, grafit tanecikleri küresel olarak katılaşmaktadır. Bu elementlerden Magnezyum ucuz olduğu için tercih edilmektedir. 2)Sıvı dökme demire saf olarak magnezyum ilavesi *Saf Mg 1107 C° de buharlaştığı için, 1400 C°- 1450 C° deki sıvı metal içinde yüksek basınç yaratmaktadır. *Magnezyum, demir içinde eriyebilme sınırı düşüktür. *Magnezyum’ un özgül ağırlığı, dökme demire göre çok düşüktür.(Özgül ağırlığı 1,74) gibi nedenlerden oldukça zordur. 3)Magnezyum’ un dökme demire katılabilmesi için; *Magnezyum; demir, nikel veya bakır gibi özgül ağırlığı yüksek olan malzemelerle ön alaşım halinde kullanılmaktadır. *Saf Magnezyum, yüksek basınca dayanıklı sistemler ile sıvı metale verilmektedir. 4)Küresel…

Metal içinde yüksek Oksijen ‘in çözünebilme nedenleri; 1)Madendeki düşük Karbon veya Silis miktarı 2)Cürufta yüksek FeO miktarı 3)Bazik cüruf kompozisyonu (içeriği) ve düşük cüruf akışkanlığı 4)Yüksek sıcaklıktır. Karbon kaynaması sıcaklık ve karbon miktarı yeterince yüksek olduğunda ve silis miktarı yeterince düşük olduğunda meydana gelir. Rafinasyon işlemi süresince banyodaki oksijen miktarı esas olarak karbon tarafından kontrol edilir ve oldukça düşüktür. Karbon çok düşük olduğunda (yaklaşık %0,20 veya daha az) artık banyodaki oksijen miktarını kontrol etmekte etkin değildir. Bu durumda cüruf kompozisyonu yani muhteviyatı önemli faktör haline gelir. Bu durumda cüruftaki yüksek demir oksit miktarı sadece karbonu daha fazla düşürme eğilimi göstermez…

Çentik Darbe Testinin Yapılması: ISO U- Çentik test parçası kullanılan darbe testi, normal olarak oda sıcaklığında (18-28 °C ) yapılmalıdır. ISO V – Çentik test parçası kullanılan darbe testi ise oda sıcaklığı veya şartnamelere göre daha düşük test sıcaklığında yapılır. Oda sıcaklığından daha düşük sıcaklıkta yapılan testlerde, parçanın sıcaklığı dikkatle kontrol edilmelidir. Kırılma anında parça sıcaklığı, istenilen sıcaklıktan ± 2° C ‘dan daha fazla farklılık göstermemelidir. Test Sonuçlarının Belirlenmesi: ISO V-Çentik test parçaları için KV ISO U-Çentik test parçaları için KU sembolleri kullanılarak, darbe tarafından absorbe edilen enerji, en yakın değere yuvarlatılmak suretiyle J cinsinden ifade edilir. *Testler oda sıcaklığından…

Sfero dökümde kullanılan aşılayıcılar olarak; Kalsiyum,Baryum,Stronsiyum ve Zirkonyum içeren aşılayıcılar tercih edilmektedir. Kalsiyum: Dökümhane şartlarında kullanılan ferrosilisyumlar dengeli miktarlarda kalsiyum ve alüminyum içerir. Malzemelerin çoğunluğu dökümde delik gibi problemlere yol açan yüksek Alüminyum içeren (>%3) kaynaklardan elde edildiği için, malzeme seçimi de dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Orta ölçekli dökümhanelerde iyi FG FeSi tatmin edici küre sayısı ve demire istenen özellikleri sağladığından tatmin edicidir. Baryum: Sfero dökümde kullanılan aşılayıcılardan; besleme süresinin uzun olduğu ya da dökümün katılaşmasının yavaş (örneğin ağır bölgeler) olduğu durumlarda daha çok Baryum içeren aşılayıcılar tercih edilmelidir. Toplam Baryum içeriği %3 ‘ün üzerinde olan aşılayıcılar hiçbir işe yaramaz…

Tavsiye Yolluk Oranları Nelerdir?

TAVSİYE YOLLUK ORANLARI NELERDİR? Dökme Demir, Malleable Dökme Demir, Çelik için tavsiye edilen yolluk oranları aşağıdaki gibidir. Dik Yolluk Kesit…


Translate »
error

Destek için reklamlarımızı tıklayın!