Döküm ve Danışmanlık Hizmetleri

DökümTEK olarak Türk Patent ve Marka Enstitüsü tarafından tescillenmiş bir markayız. “Döküm Teknikleri ve Sektöre Dair Her Şey “i bulabildiğiniz bu sitede sürdürülebilir hedeflerimiz doğrultusunda Türk Döküm sektörüne, çalışanlarına ve ilgililerine teknik katkı sağlamaya çalışıyoruz. Döküm parça tedarik etme,teknik bilgi sağlama, üretim süreçlerini oluşturma, planlama, reorganizasyon, yatırım fizibilitesi hazırlama ve döküm parça ihtiyacı olan tüm firmalar için mühendislik&danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Herhangibir konuyla ilgili veya ücretlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen aşağıdaki iletişim formunu kullanınız.ERGİTMEDE KULLANILAN MALZEMELER NELERDİR?-DEMİR ESASLI ERGİTMEDE KULLANILAN METALİK MALZEMELER Ergitmede kullanılan malzemeler:Çelik hurda,düşük fosforlu saçlar ve pres artıkları,demiryolu rayları ve çelikleri, sac parçaları ve konstrüksiyon malzemeleri,parça çelik hurdalar,Şeritler (Lamalar), dökümhane çeliği, döndüler(İşleme Artıkları) vb. Satın Alınan Çelik Hurda: Institute of Scrap Iron and Steel –ISIS çelik hurdaları; ebatları, oluşum kaynakları ve fiziksel özellikleriyle sınıflanmıştır. Çelik hurdanın daha iyi tanımına yardımcı olmak için Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) ‘nün çeliklerin kimyasal analiz sınıflaması kullanılabilir. Çelik hurda “temiz endüstriyel hurda” ve “eski hurda” olarak iki genel sınıfa ayrılır. Temiz endüstriyel hurda endüstriyel işlemler sırasında yeni oluşmuş hurdalardır. Bu çelik hurda genel…

ÇELİK DÖKÜMDE DEOKSİDASYON İŞLEMİ Deoksidasyon işleminden bahsetmeden önce Oksidasyon un amacını anlamak gerekir.OKSİDASYON un esas amacı, kaliteyi arttırmak için çeliğin içinde çözünmüş oksijeni azaltmaktır. Bu işlem Silis, Mangan ve Alüminyum gibi elementlerin metal ocaktan dökülmeden hemen önce ocağa verilmesi, ZrSi ve CaSi gibi malzemelerinde potaya verilmesi işlemidir. Aksi halde küçük potalarla ocaktan ergimiş metal alınarak döküm yapılıyorsa; potada Alüminyum vermek, Alüminyum birikimi nedeniyle tane arası kırılganlığa sebep olan ALÜMİNYUM NİTRİT oluşumuna yol açabilir. Silis ve Mangan oksitlenme ürünleri maden banyosu içinden yüzeye çıkarak cürufa karışırlar. Alüminyum oksit ürünleri de maden banyosu üstüne yüzerek cürufa karışabilir. Ancak Silis -Mangan karışımı ya…

METAL PENETRASYONU-KALIP KUMU DÖKÜM HATALARI Metal penetrasyonu kalıbın sıkışması az veya daha çok ısınan bölgelerde kum/metal topaklarının yapışması şeklinde görülür. Alınacak Tedbirler: • Kumun kompaktibilitesi düşürülmelidir. • Kalıbın daha iyi sıkışması sağlanmalıdır. • Kalıp kumundaki kömür tozu arttırılmalıdır.

ALAŞIM VERME YÖNTEMLERİ NELERDİR? Daha İstikrarlı Alaşım verebilmek İçin Uygulanan Metotlar: İndüksiyon Ocaklarında Alaşımlama Yardımcı Düzenekleri olarak adlandırabileceğimiz “kapan kapak”, “kapaktan atma” “eğik düzlem” gibi yöntemler en sık kullanılan alaşım verme yöntemleri arasındadır. Kapan Kapak Alaşım verme yöntemleri olarak uygulanan metotlardan biri “kapan kapak” tır. Bu sistemde şarj kovasının kılavuz kenarına asılmış ve askılı bir destekle tutturulmuş bir raf üzerine tüm alaşım elemanları yerleştirilir. Şarj kovasının ön kenarı ocağın merkezinin üzerine gelince rafın desteğine bağlanan tel ya da zincir çekilerek raf aşağı eğilir ve alaşım malzemeleri ocağın ortasına, metalik şarjdan hemen önce dökülür. Bu metot düzensiz karışımı ve ocak operatörlerinin…

Döküm Hatalarının Sebepleri Nelerdir? Döküm hatalarının sebepleri genel olarak farklı sebeplerden kaynaklanmakta ve değişik sıklıkta meydana gelmektedir. Sizin için oluşturulan bu tabloda hataların sebepleri ve dökümde hangi oranlarda bu hataların görüldüğü yer almaktadır. Ayrıca kalıp kumu terkibi, kalıp kumunun ve kalıbın kalitesinin nelere bağlı olduğu da listelenmektedir.

KALIP KUMUN NEM KONTROLÜ Nem kontrolü;kalıp kumunun hazırlanmasında, kumun sıkıştırılma kapasitesi ve izafi yoğunluğu, kum neminin kumanda edilmesi sonucu kontrol altına alınabilir. “Kumun içerdiği su miktarı” deyimi doğru değildir. Onun yerine “Kumun nem miktarı” deyimini kullanmak gerekir ki bu özellik kum kalitesini etkiler. Çünkü su ihtiyacı kum içinde bulunan ve su bağlayıcı özellikleri olan malzemelere ve kumun hazırlama durumuna bağlıdır. Direkt olarak nem ölçümü ve kontrolü, hazırlanmış kum içinde yapılır. Ancak kum hazırlamanın son adımında da yapmak mümkündür. Nemin ayarlanması bir sonraki şarjda ya da karışım sonrası ek karışım süresi içinde de yapılabilir. Kumun nemlendirilmesi, mikser içine şarj edilen eski…

Translate »
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinCheck Our Feed