Döküm ve Danışmanlık Hizmetleri


Dökümde modifikasyon (ıslah etme) : Alüminyum alaşımlarının mikro yapısında silisyum sert, iğnesel bir faz gibi gözükür. Bu iğneler az miktarda sodyum ilavesi ile birinci küresel şekle dönüşürler. Bilhassa %8-13 silisli alaşımlarda mekanik özellikleri önemli bir şekilde arttırırlar. Dökümde Modifikasyon, bir metalik sodyum ilavesi ile veya sodyum tuzlarının dikkatle hazırlanan bir formül altında birleştirilmesi Modifiye örtüsü altında yapılır. Bu metot hidrojenin rutubet ile kirlenmemiş olduğu hallerde kullanılmalıdır. Depolama sırasında tuzlardaki sodyumun (metalik sodyum dışında) rutubet almasından kaçınmak gerektir. Özellikle kaplar açık bırakılmamalıdır. Şüphesiz iyi korunmamış halde dahi olsa muhafazasız bir şekilde saklanan metalik sodyumdan daha az tehlikelidir. Kapsül haline getirilmiş metalik…

Segregasyon çelik döküm üretimine has bir katılaşma olayıdır. Etkileri ingotlarda, döğmelerde ve sürekli çelik dökümlerde iyi tespit edilmiştir. Darbe mukavemeti açısından bu olay döküm kalitesi ve ekonomisi demektir. Tipik ticari bir çelik döküm, demir kristallerinin genel olarak DENTRİTİK bir biçimde yönsel büyümesi ile katılaşır. Sıvı içindeki atomlar, kristal yüzeyinde daha düşük enerjili bir pozisyon bulduğunda birbirlerini çekerler ve bu olay düzenli bir şekilde sürerek kristal büyür. Sıvı içindeki her bir element, büyüyen kristale karşı kendine özgü bir çekilebilmeye AFFINITE sahiptir. Bazı elementler kristale doğru şiddetle çekilirler, bazıları çekilmez. Bunun sonucu yavaş çekilen birkaç atom, itilen atomlar olurlar. Çelik dökümhanelerinde yaygın…

Kum hazırlama makine sistemleri kumun hazırlanması için gerekli makine ve dağıtım sistemlerinden oluşmaktadır. Kum hazırlama sistemi kalitesi kum mukavemet özellikleri, sıcaklığı, yapısı içinde bulunan yabancı maddeler veya peletler ve bilhassa kumun her yerinde aynı kalitede olması özelliklerine göre kendini gösterir. Aşağıda Kum Hazırlama Makine Sistemleri yer almaktadır. 1)Metal Ayırıcı Sistemler  Metal ayırıcı sistemlerinde amaç; demir atıklarını kum içerisinden kum akışı sırasında elektro manyetik mekanizmalar yardımı ile ayrılmasıdır. • Manyetik Bantlı Ayırıcı Sistemler • Tambur Tipli Manyetik Ayırıcı 2)Topak Kırıcılar Yığılan kum topakları ve yumrular döküm parçasının kalıptan uzaklaştırılması sırasında sarsakta oluşurlar. Topaklar döküm parçasının hareketi ile ufak hale gelir ve…

Basınçlı Döküm Yöntemi için •Basınçlı dökümde kullanılan makinelere •Metali ergitme şekillerine göre iki ayrı şekilde sınıflandırma yapılmaktadır. 1. Sıcak Hazneli Basınçlı Döküm Makineleri Sıcak Kamaralı Basınçlı Döküm Makineleri diye de adlandırabilirler Bu tür makinelerde Kurşun, Kalay ve Çinko alaşımları gibi ergime dereceleri düşük olan malzemeler dökülmektedir. Ancak alüminyum döküm, pistonlu ve sıcak hazneli basınçlı döküm makinelerinde yapılamaz. Alüminyumun ergime derecesi yüksektir. Bu yüzden Demir ya da Çelikten yapılan piston, silindir ve kaz boynunu etkileyerek sarma yapar. Bunun dışında dökülecek alüminyum alaşımın bileşimini de bozar. Makinenin ön bölümünde metal ergitiminde kullanılan ocak bulunur. Kalıp içine püskürtülecek olan metal bir pota içerisinde…

Çentik Darbe Testinin Yapılması: ISO U- Çentik test parçası kullanılan darbe testi, normal olarak oda sıcaklığında (18-28 °C ) yapılmalıdır. ISO V – Çentik test parçası kullanılan darbe testi ise oda sıcaklığı veya şartnamelere göre daha düşük test sıcaklığında yapılır. Oda sıcaklığından daha düşük sıcaklıkta yapılan testlerde, parçanın sıcaklığı dikkatle kontrol edilmelidir. Kırılma anında parça sıcaklığı, istenilen sıcaklıktan ± 2° C ‘dan daha fazla farklılık göstermemelidir. Test Sonuçlarının Belirlenmesi: ISO V-Çentik test parçaları için KV ISO U-Çentik test parçaları için KU sembolleri kullanılarak, darbe tarafından absorbe edilen enerji, en yakın değere yuvarlatılmak suretiyle J cinsinden ifade edilir. *Testler oda sıcaklığından…

“ÇEKİNTİ DERİNLİĞİ EŞİTLİĞİ” NE ANLAMA GELMEKTEDİR? Besleyici tasarlanırken makro segragasyon bölgesi sağlıklı olarak tespit edilemiyorsa, besleyici altı segragasyonun anlaşılmasının yararı az olacaktır. Çekinti derinliği eşitliği besleyici parça kombinasyonunda hem çekinti hem de segragasyon derinliğini doğru bir biçimde tespit etmek için kullanılabilmektedir. Gerçek Modül Oranı Eşitliği: TMR = (Vp / Ap ) / (Vt/At) = (Ap x Vp )/ (Vp x At) eşitliği sağlanmalıdır. TMR : Gerçek Modül Oranı Ap : Parçanın yüzey alanı Vp : Parça Hacmi At : Parça ve besleyicinin toplam yüzey alanı Vt : Parça ve besleyicinin toplam hacmi Çekinti Derinliği Eşitliği: PD = (6 x Vt…

1 2 3 33

Döküm Hatalarından Şişme Nedir?

KALIP KUMU DÖKÜM HATALARI | ŞİŞME Döküm hatalarından biri olarak saydığımız şişme çoğu zaman geniş bir alana yayılmış bazen pürüzlü…DökümTEK-Misyonumuz

Misyonumuz

DökümTEK olarak misyonumuz: Döküm sektöründeki büyük&küçük ölçekli işletmelerin ya da girişimcilerin; rekabet güçlerini fark etmelerini sağlayarak, web sitemizde yer alan teknik bilgi desteğimiz ve profesyonel danışmanlık hizmetlerimiz ile gelişimlerini arttırmaktır.…


Translate »
error

İçerikleri beğendiysen reklamları TIKLA, daha çok içerik yüklensin.